fbpx

Unidox Solutab

Unidox Solutab - ulotka informacyjna dla pacjenta

Leczenie zakażeń wywołanych drobnoustrojami wrażliwymi na doksycyklinę: zakażenia układu oddechowego – zapalenie płuc i inne zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez wrażliwe szczepy Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae, Klebsiella pneumoniae i inne drobnoustroje; zapalenie płuc wywołane Mycoplasma pneumoniae; zapalenie oskrzeli oraz zapalenie zatok; zakażenia układu moczowego wywołane przez wrażliwe szczepy Klebsiella, Enterobacter, Escherichia coli, Streptococcus faecalis i inne drobnoustroje; zakażenia układu moczowo-płciowego (choroby przenoszone drogą płciową) – zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis, w tym niepowikłane zakażenia cewki moczowej, szyjki macicy oraz odbytu; nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej wywołane przez Ureaplasma urealyticum; doksycyklina jest również wskazana w leczeniu wrzodu miękkiego, ziarniniaka pachwinowego i ziarnicy wenerycznej oraz jako jeden z leków możliwych do stosowania w leczeniu rzeżączki i kiły; zakażenia skóry – trądzik pospolity, jeżeli istnieje konieczność zastosowania antybiotyku; zakażenia układu pokarmowego – biegunka podróżnych (wywołana przez wytwarzające enterotoksynę szczepy Escherichia coli), w zakażeniach Entamoeba spp. jako leczenie wspomagające, cholera (Vibrio cholerae); zakażenia narządu wzroku – zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis; riketsjozy – grupa gorączek plamistych (gorączka plamista Gór Skalistych), grupa duru wysypkowego (np. dur plamisty), gorączka Q, zapalenie wsierdzia wywołane przez Coxiella, gorączki odkleszczowe; inne zakażenia – dur powrotny (Borrelia recurrentis), dżuma (Yersinia pestis), tularemia (Francisella tularensis), bruceloza (Brucella spp.), ornitoza (Chlamydia psittaci). Tetracyklin nie należy stosować w zakażeniach Salmonella spp.

1 tabl. zawiera 100 mg doksycykliny w postaci doksycykliny jednowodnej.

Zazwyczaj zalecane dawkowanie i częstość podawania doksycykliny są inne niż w przypadku pozostałych tetracyklin. Zastosowanie dawki większej niż zalecana może zwiększyć występowanie działań niepożądanych. Dorośli i młodzież (>12 lat do mniej niż 18 lat). Zazwyczaj stosowana dawka doksycykliny w leczeniu ostrych zakażeń u dorosłych i dzieci 12 lat do mniej niż 18 lat wynosi 200 mg w 1-szej dobie (jednorazowo lub w dawkach podzielonych), następnie stosuje się dawkę 100 mg/dobę. W leczeniu cięższych zakażeń należy podawać dawkę 200 mg/dobę przez cały okres leczenia. Dzieci od 8 lat do mniej niż 12 lat. Stosowanie doksycykliny w leczeniu ostrych zakażeń u dzieci w wieku od 8 lat do mniej niż 12 lat należy dokładnie rozważyć w sytuacjach, gdy inne leki nie są dostępne, prawdopodobnie nie będą skuteczne lub są przeciwwskazane. W takim przypadku, w leczeniu ostrych zakażeń, stosuje się następujące dawki. U dzieci o mc. 45 kg lub mniejszej: dawka początkowa wynosi 4,4 mg/kg m.c. (jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych), następnie stosuje się dawkę 2,2 mg/kg m.c. (jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych). W leczeniu cięższych zakażeń należy podawać dawkę do 4,4 mg/kg m.c. przez cały okres leczenia. U dzieci o mc. powyżej 45 kg należy podawać dawkę taką, jak u dorosłych. Stosując produkt leczniczy nie można uzyskać dawki mniejszej niż 100 mg. Należy zastosować inny, dostępny produkt leczniczy zawierający doksycyklinę. Dzieci od urodzenia do mniej niż 8 lat. Nie stosować doksycykliny u dzieci <8 lat z uwagi na ryzyko przebarwienia zębów. Czas trwania leczenia. Leczenie trwa zwykle 5-10 dni. Doksycyklinę należy podawać co najmniej 24-48 h po ustąpieniu objawów zakażenia i gorączki. W przypadku zakażeń wywołanych przez paciorkowce β-hemolizujące leczenie powinno trwać co najmniej 10 dni, aby zapobiec wystąpieniu ostrego zapalenia stawów lub kłębuszkowego zapalenia nerek. Zakażenia układu moczowo-płciowego. Niepowikłane zakażenia cewki moczowej, szyjki macicy oraz odbytu u dorosłych wywołane przez Chlamydia trachomatis; nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej wywołane przez Ureaplasma urealyticum: 100 mg 2x/dobę przez 7 dni. Alternatywne leczenie ostrego zakażenia najądrza i jądra wywołanego przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae: 100 mg 2x/dobę przez 10 dni. Kiła pierwotna i wtórna: 200 mg 2x/dobę przez 2 tyg. Ziarnica weneryczna (ang. LVG): 200 mg przez 21 dni. Borelioza: 200 mg/dobę przez 14-21 dni (we wczesnych stadiach choroby) do 1 m-ca w późniejszych stadiach choroby. Wąglik. Profilaktyka po narażeniu: 100 mg 2x/dobę przez 60 dni, postać skórna: 100 mg 2x/dobę przez 60 dni, postać oddechowa i pokarmowa: początkowo 100 mg 2x/dobę jako składnik terapii skojarzonej; całkowity czas leczenia 60 dni. Trądzik pospolity: zwykle podaje się 50 mg/dobę przez okres do 12 tyg. Zaburzenia czynności nerek. W badaniach nie wykazano znaczącej różnicy pomiędzy T0,5 doksycykliny w osoczu (około 20 h) u osób z prawidłową czynnością nerek w porównaniu do osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób z zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby. Należy zachować ostrożność stosując doksycyklinę u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Doksycyklina ma działanie głównie bakteriostatyczne. Hamuje syntezę białek poprzez wiązanie się z podjednostką 30S i 50S rybosomów. Doksycyklina ma szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego.

Nadwrażliwość na doksycyklinę, inne tetracykliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek występująca wraz z niewydolnością wątroby, ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią oraz u dzieci w wieku do 12 lat.

Tetracyklin nie należy stosować jednocześnie z substancjami zobojętniającymi sok żołądkowy ani z solami żelaza ze względu na tworzenie się nieaktywnych biologicznie chelatów. Jednoczesne podawanie tetracykliny i jonów żelaza prowadzi do zaburzenia wchłaniania obu produktów. Węgiel aktywowany, wymienniki jonowe oraz związki podwyższające pH w żołądku wpływają na wchłanianie tetracyklin. Są one gorzej rozpuszczalne w wyższych wartościach pH. Tetracykliny nasilają działanie produktów leczniczych zmniejszających krzepliwość krwi, gdyż wydłużają czas protrombinowy. Może zajść konieczność dostosowania dawki leku zmniejszającego krzepliwość krwi. Tetracykliny mogą działać antagonistycznie w stosunku do antybiotyków o działaniu bakteriobójczym, w tym antybiotyków β-laktamowych. Nie należy ich stosować jednocześnie. Jednoczesne stosowanie tetracyklin i metoksyfluranu, stosowanego w znieczuleniu wziewnym, może powodować uszkodzenie nerek. Tetracykliny mogą zmniejszać stężenie estriolu w osoczu kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne. Obniżone stężenie estriolu może wywołać krwawienie międzymiesiączkowe, rzadko może dojść do ciąży. Tetracykliny wpływają na wyniki testów oznaczania glukozy w moczu. Okres półtrwania doksycykliny może ulec znacznemu skróceniu u pacjentów przyjmujących substancje indukujące enzymy wątrobowe (np. barbiturany i ich pochodne, karbamazepina, fenytoina, alkohol). Doksycyklina może zwiększać stężenie cyklosporyny w osoczu. Doksycyklinę i cyklosporynę można stosować jednocześnie jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza.

Tetracykliny przenikają przez łożysko. Obserwacje u ludzi wykazały, że tetracykliny są szkodliwe dla płodu, ponieważ opóźniają osteogenezę, w wyniku czego kości stają się bardziej łamliwe, a rozwój zębów jest zaburzony (nieodwracalne przebarwienia, hipoplazja szkliwa). W związku z powyższym oraz z niebezpieczeństwem uszkodzenia wątroby u matki, tetracyklin nie należy stosować w okresie ciąży. W przypadku konieczności zastosowania tetracyklin u kobiety w wieku rozrodczym, należy najpierw upewnić się, że nie jest ona w ciąży. Tetracykliny przenikają do mleka. Nie należy stosować tetracyklin u kobiet karmiących piersią z powodu działań niepożądanych związanych z rozwojem kości i zębów u dziecka.

Uszkodzenie wątroby z następującymi objawami: wymioty, napady gorączki, żółtaczka, krwiaki, smoliste stolce, azotemia, zwiększona aktywność aminotransferaz, wydłużenie czasu protrombinowego. Należy podać wodę do wypicia oraz wywołać wymioty. W przypadku przyjęcia dużych dawek produktu leczniczego należy wykonać płukanie żołądka, a następnie podać węgiel aktywny i osmotycznie czynny środek przeczyszczający (siarczan sodu). Dializa otrzewnowa ani hemodializa prawdopodobnie nie będą skuteczne.

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Jak zrobić zastrzyk w brzuch z heparyną?
Heparyny drobnocząsteczkowe to powszechnie stosowane leki przeciwzakrzepowe. Najczęściej podawane są w iniekcjach podskórnych. Zakres wskazań do ich stosowania jest szeroki, używane są m.in. w leczeniu choroby zakrzepowo-zatorowej, a także w profilaktyce przeciwzakrzepowej np. po operacjach czy złamaniach. Jak prawidłowo wykonać zastrzyk w brzuch z heparyną? Na co zwrócić szczególną uwagę?
Jak przygotować się do ciąży?
Obecnie coraz większa świadomość dotycząca kwestii zdrowia sprawia, że kobiety chcą jak najlepiej przygotować się do ciąży. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko powikłań i zwiększyć szansę na urodzenie zdrowego dziecka. Nie ma konkretnych, ujednoliconych wytycznych, które krok po kroku wskazują, co należy zrobić przed zajściem w ciążę. Jest to również sprawa indywidualna, która wynika z aktualnego stanu zdrowia każdej kobiety. Oto kilka ważnych kwestii, na które każda kobieta planująca ciążę powinna zwrócić uwagę.
Witamina C — obalamy mity!
Witamina C, zwana inaczej kwasem askorbinowym, to związek o niezwykle szerokim zastosowaniu. Chociaż większość z nas kojarzy go wyłącznie z lekami na odporność, to witamina ta jest stosowana równie często w kosmetyce, czy w technologii żywności. Ze względu na jej popularność i łatwą dostępność, urosło wokół niej wiele mitów i nieprawdziwych stwierdzeń. Poznaj 5 faktów na temat witaminy C.
Luteina a zwyrodnienie plamki żółtej
Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem jest jedną z głównych przyczyn pogorszenia wzroku u osób po 50. roku życia. Objawia się stopniowym upośledzeniem widzenia centralnego, prowadzącym aż do jego całkowitej utraty. Czy luteina może zahamować postępujące zwyrodnienie plamki żółtej? Czy warto ją suplementować?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x