Wskazania:
Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie nadkłykci.
Dawkowanie:
W zależności od wielkości obszaru objętego bólem nałożyć na skórę odpowiednią ilość kremu (zwykle do 2 g, co odpowiada kulce wielkości orzecha laskowego) w okolicy objętej bólem i intensywnie wcierać. Powtarzać 3-4x/dobę. Można także użyć głowicy masującej o niewielkim stopniu nacisku, wykonującej okrężne ruchy. Produkt leczniczy może być także stosowany jako uzupełnienie termoterapii. Leczenie trwa zazwyczaj do 2 tyg. Jeśli jednak objawy utrzymują się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, w celu ustalenia dalszego postępowania.
Przeciwwskazania:
Produktu leczniczego nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, kwas flufenamowy, nikotynian benzylu lub inne NLPZ, w III trymestrze ciąży, u kobiet karmiących piersią, u niemowląt i dzieci do lat 14 ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności:
Nie należy stosować produktu leczniczego w przypadku uszkodzeń skóry lub zmian chorobowych na skórze. Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Interakcje:
Nie stwierdzono występowania żadnych interakcji z innymi lekami, jeżeli produkt leczniczy jest stosowany zgodnie z zaleceniami.
Ciąża i laktacja:
Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania etofenamatu u kobiet w ciąży. Ponieważ nie zbadano w pełni wpływu hamowania syntezy prostaglandyn na ciążę u człowieka, etofenamat należy stosować w I i II trymestrze ciąży wyłącznie po ocenieniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej. Stosowanie produktu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Badania epidemiologiczne sugerują, iż stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, wystąpienia wad rozwojowych serca i wytrzewień wrodzonych. Całkowite ryzyko wystąpienia wrodzonych wad sercowo – naczyniowych zwiększyło się z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką i długością okresu terapii. Podczas ostatnich 3 m-cy ciąży mechanizm działania produktu leczniczego może prowadzić do zahamowania akcji porodowej, wydłużenia ciąży oraz wydłużenia akcji porodowej, może wywierać toksyczny wpływ na układ sercowo-naczyniowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym) i nerki (ze skąpomoczem i małowodziem) u dziecka, zwiększoną skłonność do krwawień u matki i dziecka, jak również zwiększone ryzyko obrzęku u matki. Ponieważ etofenamat w małym stopniu przenika do mleka matki, w miarę możliwości matki karmiące piersią powinny unikać długotrwałego stosowania produktu oraz nie mogą przekraczać zalecanej dawki dobowej. Aby uniknąć wchłonięcia produktu leczniczego przez karmione dziecko, kobiety karmiące piersią nie mogą stosować produktu leczniczego w okolicach piersi. Ponieważ jednak w skład preparatu oprócz etofenamatu wchodzi także nikotynian benzylu, nie należy go stosować w czasie karmienia piersią.
Działania niepożądane:
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo rzadko) mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne. Najczęściej występuje zaczerwienienie skóry i lekkie pieczenie, które są częścią oczekiwanego efektu terapeutycznego. Wszystkie działania niepożądane przemijają szybko po odstawieniu produktu leczniczego.
Przedawkowanie:
Do przedawkowania może dojść wyłącznie, jeśli lek został zastosowany nieprawidłowo. W przypadku zużycia zawartości całej tuby produktu leczniczego i pokrycia nim w krótkim czasie całego ciała mogą wystąpić bóle i zawroty głowy oraz ból w nadbrzuszu. Należy wówczas zmyć produkt leczniczy z powierzchni ciała wodą. Ze względu na nieprzyjemny smak produktu leczniczego nie określono niebezpiecznej toksycznej dawki leku podanego doustnie; gdyby jednak doszło do zażycia doustnego, należy wykonać płukanie żołądka lub sprowokować wymioty.
Działanie:
Etofenamat jest to NLPZ o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Działania przeciwzapalnego etofenamatu dowiedziono w wielu badaniach na zwierzętach i potwierdzono w licznych badaniach u ludzi. Wykazały one wielopunktowy mechanizm działania etofenamatu na procesy zapalne: obok hamowania syntezy prostaglandyn, hamowania uwalniania histaminy, działania antagonistycznego w stosunku do bradykininy i serotoniny, wykazano, że blokuje on także układ dopełniacza i hamuje uwalnianie hialuronidazy. Dzięki właściwościom stabilizującym błony komórkowe etofenamat zapobiega uwalnianiu enzymów proteolitycznych. W efekcie zahamowane zostają zapalne procesy wysiękowe i proliferacyjne oraz ograniczone reakcje na ciało obce a także reakcje anafilaktyczne.
Skład:
1 g zawiera 100 mg etofenamatu oraz 10 mg nikotynianu benzylu.