fbpx

Tdap Szczepionka SSI

Tdap Szczepionka SSI - ulotka informacyjna dla pacjenta

Preparat jest wskazany do szczepienia przypominającego przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi u osób od 4 rż. Badania kliniczne przeprowadzono z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych w wieku 4-55 lat. Preparat powinien być stosowany zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, oczyszczonego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego, oczyszczonego, 20 µg toksoidu krztuścowego, oczyszczonego.

We wszystkich grupach wiekowych zalecane jest jednorazowe wstrzyknięcie 1 dawki (0,5 ml). Szczepienie produktem leczniczym powinno być przeprowadzane zgodnie z oficjalnymi zaleceniami i/lub lokalnymi procedurami. Szczepionkę można podać osobom o nieznanej historii szczepień lub, które otrzymały niepełny cykl szczepienia podstawowego. Jednak odpowiedzi na dawkę przypominającą należy się spodziewać jedynie u osób, u których wykonano cykl szczepienia podstawowego lub u osób, które przebyły zakażenie naturalne. Preparat może być stosowany u osób z ranami niosącymi ryzyko zachorowania na tężec ale, gdy właściwe jest jednoczesne szczepienie przeciwko błonicy i krztuścowi. U osób dorosłych szczepienie przypominające przeciwko tężcowi i błonicy powinno być przeprowadzane zgodnie z oficjalnymi zaleceniami, ogólnie w odstępach co 10 lat. Obecnie nie ma danych naukowych/które mogą być podstawą wydania oficjalnych zaleceń, dotyczących optymalnego odstępu między kolejnymi dawkami przypominającymi produktu leczniczego. Szczególne grupy pacjentów. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności preparatu u osób powyżej 55. rż. U osób z obniżoną odpornością odpowiedź serologiczna może być osłabiona. Szczepienie osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu nie jest wykluczone, ale może prowadzić do wytwarzania niższego poziomu przeciwciał. Jeżeli to możliwe, szczepienie powinno zostać przełożone do momentu zakończenia leczenia immunosupresyjnego. Dzieci i młodzież. Dzieci powinny otrzymywać dawkę taką samą jak dorośli. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci poniżej 4. rż. (brak dostępnych danych).

Istnieje serologiczna korelacja z ochroną przeciw błonicy i tężcowi. Stężenie przeciwciał wynoszące przynajmniej 0,1 j.m./ml jest ogólnie uważane za zapewniające ochronę. Nie określono serologicznej korelacji z ochroną przeciw krztuścowi. Antygen krztuśca zawarty w produkcie leczniczym to antygen krztuśca występujący również w przeznaczonej dla dzieci skojarzonej, bezkomórkowej szczepionce przeciw krztuścowi, której skuteczność po szczepieniu podstawowym została potwierdzona u dzieci. Spodziewana ochrona przeciwko błonicy i tężcowi wynosi przynajmniej 10 lat. Nie jest znany czas trwania ochrony zapewnianej przez bezkomórkowe szczepionki przeciwko krztuścowi. Dane obserwacyjne wskazują, że podczas 1-szych 5 lat kontroli ochrona nie ulega istotnemu zmniejszeniu.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na formaldehyd, który może występować w ilościach śladowych. Nie należy szczepić osób cierpiących na postępujące choroby neurologiczne. Szczepienie należy przełożyć w przypadku ostrej, ciężkiej choroby przebiegającej z gorączką. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni od poprzedniego podania szczepionki zawierającej antygeny krztuśca. W takich przypadkach szczepienie przeciwko krztuścowi należy odwołać a cykl szczepienia należy kontynuować wyłącznie szczepionkami przeciwko błonicy i tężcowi.

Nie badano jednoczesnego stosowania produktu leczniczego z innymi szczepionkami. Jest jednak mało prawdopodobne, aby ich jednoczesne podawanie miało wpływ na odpowiedź immunologiczną. W razie konieczności produkt leczniczy może być podawany jednocześnie, przed lub po podaniu innych żywych lub inaktywowanych szczepionek. Szczepionki należy podawać w różne miejsca wstrzyknięcia. Immunoglobulinę przeciwtężcową można podawać jednocześnie z produktem leczniczym. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające. Nie należy spodziewać się szkodliwego wpływu na płód. Preparat powinien być stosowany podczas ciąży jedynie, gdy jest to bezwzględnie konieczne a potencjalne korzyści przewyższają potencjale ryzyko dla płodu. Nie badano wpływu szczepionki na niemowlęta karmione piersią przez matki, którym podano preparat. Przed podjęciem decyzji o szczepieniu kobiet karmiących piersią należy rozważyć ryzyko i korzyści ze szczepienia. Nic nie wskazuje, aby szczepienie mogło mieć wpływ na płodność mężczyzn i kobiet. Dane z badań po podaniu wielokrotnej dawki szczurom nie wskazują na jakikolwiek wpływ na narządy rozrodcze.

Nie dotyczy, ponieważ szczepionka dostępna jest w pojemnikach jednodawkowych.

Tdap Szczepionka SSI - wskazania i zastosowanie

Tdap Szczepionka SSI - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Jakie choroby mogą przenosić kleszcze?
Kleszcze atakują po cichu i bezboleśnie, są niewidoczne i trudno je wykryć. Dlatego warto się odpowiednio przygotować przed wyjściem do lasu lub innego miejsca, gdzie można je spotkać. Efekt takiego spotkania może być bardzo bolesny i trudno odwracalny. Co więcej, może być niewidoczny przez miesiące czy nawet lata i czasami trudno potem powiązać objawy z tym zdarzeniem. Samo ugryzieniu przez kleszcza nie jest tak groźne, jak choroby, które mogą być za jego pomocą przeniesione. Jakie choroby są najgroźniejsze? Jak je zdiagnozować?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
6
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x