fbpx

Sinupret extract

Sinupret extract - ulotka informacyjna dla pacjenta

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych).

1 tabl. draż. zawiera: 160 mg natywnego wyciągu suchego (3-6:1) złożonego z: korzenia goryczki (Gentiana lutea L.), kwiatu pierwiosnka (Primula veris L.), ziela szczawiu (Rumex crispus L.), kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.), ziela werbeny (Verbena officinalis L.) (1:3:3:3:3). Pierwszy ekstrahent: etanol 51% (m/m).

Dorośli: 1 tabl. draż. 3x/dobę (maks. do 3 tabl. draż./dobę). Brak wystarczających danych dotyczących specjalnego dawkowania w przypadku zaburzeń czynności nerek/wątroby. Dzieci i młodzież. Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. O ile nie przepisano inaczej lek należy przyjmować przez okres 7-14 dni.

Skuteczność preparatu oceniano u pacjentów z ciężkim wirusowym zapaleniem zatok przynosowych w randomizowanym, kontrolowanym placebo, badaniu klinicznym. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności klinicznej była średnia wyniku oceny głównych objawów (MSS) pod koniec leczenia. Leczenie preparatem spowodowało znaczące klinicznie, istotne statystycznie różnice średniej MSS w porównaniu do placebo. Preparat spowodował złagodzenie objawów choroby 2 dni wcześniej niż placebo.

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Z tego względu nie można wykluczyć, że działanie innych produktów leczniczych może ulec wzmocnieniu lub osłabieniu. Decyzję o jednoczesnym zastosowaniu innych produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym należy podejmować indywidualnie w każdym przypadku.

Brak danych dotyczących stosowania preparatu (suchy wyciąg) u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ w zakresie toksyczności reprodukcyjnej. Należy unikać podawania preparatu w okresie ciąży ze względów bezpieczeństwa. Nie wiadomo, czy substancje czynne preparatu są wydzielane do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla niemowląt. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią. Brak dostępnych danych dotyczących wpływu preparatu (suchy wyciąg) na płodność. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu tabl. draż. Sinupret i kropli doustnych Sinupret na płodność.

Dotychczas nie są znane przypadki zatrucia lekiem. W razie przedawkowania, działania niepożądane, wymienione powyżej (np. nudności, ból brzucha, biegunka) mogą być bardziej nasilone. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia lub przedawkowania niezbędne jest leczenie objawowe.

Sinupret extract - wskazania i zastosowanie

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Braki leków — skąd się biorą?
Żyjąc w gospodarce wolnorynkowej, jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli jest popyt na jakiś towar, to producent będzie się starał zapewnić zaspokajającą go podaż. Skąd więc braki leków?
Kolchicyna zmniejsza ryzyko powikłań spowodowanych COVID-19?
Wstęp Montrealski Instytut Kardiologiczny (MHI – The Montreal Health Institute) założony w 1954 roku jest największym centrum prewencji chorób sercowo – naczyniowych w Kanadzie oraz największym centrum genetyki chorób układu krążenia w całym kraju. Nieustannie dąży do utrzymania najwyższych standardów w dziedzinie chorób układu krążenia między innymi poprzez pełnienie wiodącej roli […]
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x