fbpx

Sevoflurane Baxter

Sevoflurane Baxter - ulotka informacyjna dla pacjenta

Indukcja i podtrzymanie znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci.

Sewofluran 100%.

Sposób premedykacji należy dobrać indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta oraz wg uznania anestezjologa. Znieczulenie chirurgiczne. Stężenie sewofluranu dostarczanego z parownika w trakcie znieczulenia powinno być znane. Jest to możliwe przy użyciu parownika kalibrowanego specjalnie dla sewofluranu. Indukcja znieczulenia: dawkowanie należy dobierać indywidualnie i dostosowywać do uzyskania zamierzonego efektu zależnie od wieku pacjenta i stanu klinicznego. Przed wziewnym podaniem sewofluranu można zastosować krótko działające barbiturany lub inne środki podawane dożylnie w celu indukcji znieczulenia. Znieczulenie można indukować sewofluranem podając wziewnie 0,5-1,0% sewofluranu w tlenie (O2), z dodatkiem podtlenku azotu (N2O) lub bez i zwiększając stężenie sewofluranu o 0,5-1,0%, do maks. stężenia 8% u dorosłych i dzieci, aż do uzyskania pożądanej głębokości znieczulenia. U dorosłych podanie wziewne sewofluranu w stężeniu do 5% wywołuje zazwyczaj znieczulenie wymagane do zabiegu chirurgicznego w czasie poniżej 2 min. U dzieci podanie wziewne sewofluranu w stężeniu do 7% wywołuje zazwyczaj znieczulenie wymagane do zabiegu chirurgicznego w czasie poniżej 2 min. Podtrzymanie znieczulenia: poziomy znieczulenia wymagane do zabiegu chirurgicznego można podtrzymywać przez wziewne podawanie 0,5-3% sewofluranu w O2, z jednoczesnym stosowaniem N2O lub bez. Wartości MAC u pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży według wieku. Wiek 0-1 m-c: sewofluran w tlenie 3,3%. Wiek 1- < 54 m-cy : sewofluran w tlenie 3,0% (dla noworodków donoszonych, wartości MAC nie określono u wcześniaków). Wiek 6 m-cy – <3 lata: sewofluran w tlenie 2,8%, sewofluran w mieszaninie 2%. Wiek 3-12 lat: sewofluran w tlenie 2,5%. Wiek 25 lat: sewofluran w tlenie 2,6%, sewofluran w mieszaninie1,4%. Wiek 40 lat: sewofluran w tlenie 2,1%, sewofluran w mieszaninie 1,1%. Wiek 60 lat: sewofluran w tlenie 1,7%, sewofluran w mieszaninie 0,9%. Wiek 80 lat: sewofluran w tlenie 1,4%, sewofluran w mieszaninie 0,7%. U dzieci i młodzieży w wieku od 1 rż. do <3 lat stosowano mieszaninę 60% N2O/40% O2, w innych przypadkach 65% N2O /35% O2. Wybudzenie ze znieczulenia: powrót świadomości po znieczuleniu sewofluranem zazwyczaj następuje szybko, dlatego też pacjenci mogą wymagać wczesnego pooperacyjnego leczenia przeciwbólowego. Osoby w podeszłym wieku. Wartości MAC zmniejszają się z wiekiem pacjenta. Średnie stężenie sewofluranu pozwalające na uzyskanie MAC u osoby 80 letniej stanowi ok. 50% stężenia wymaganego u osoby w wieku 20 lat. Dzieci i młodzież. Wartości MAC u pacjentów pediatrycznych wg ChPL.

Nie należy stosować sewofluranu u pacjentów ze znaną nadwrażliwością lub podejrzeniem nadwrażliwości na sewofluran lub na inne halogenowe leki znieczulenia ogólnego (np. występujące w przeszłości zaburzenia czynności wątroby, gorączka lub leukocytoza o nieznanym podłożu po znieczuleniu z użyciem jednego z tych środków). Występujące w przeszłości niewyjaśnione umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności wątroby z żółtaczką, gorączką i eozynofilią po znieczuleniu przy użyciu sewofluranu. Nie należy stosować sewofluranu u pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem genetycznie uwarunkowanej hipertermii złośliwej. Sewofluran jest przeciwwskazany u pacjentów, u których przeciwwskazane jest znieczulenie ogólne.

Sevoflurane Baxter - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Uwaga na fałszywe leki. To problem również w Polsce…
W Polsce funkcjonuje system weryfikacji autentyczności leków, więc mogłoby się wydawać, że nie istnieje w naszym kraju problem fałszywych produktów leczniczych. Eksperci wskazują jednak na dziury w przepisach i systemie, które bardzo skrzętnie wykorzystują przestępcy – szczególnie w dobie pandemii COVID-19.
Gruźlica — podstępna choroba. Światowy Dzień Gruźlicy
Błędnie uważano, że na gruźlicę chorują wyłącznie ludzie biedni i z marginesu społecznego. Dziś pogląd ten ulega zmianie i rośnie świadomość, że choroba ta może dotknąć każdego człowieka. Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez prątki należące do Mycobacterium tuberculosis complex. Najczęstszą odmianą gruźlicy jest postać płucna. Zmiany gruźlicze mogą umiejscowić się także w każdym narządzie ciała — mówimy wtedy o gruźlicy pozapłucnej.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x