fbpx

Septanest z adrenaliną 1:100 000

Septanest z adrenaliną 1:100 000 - ulotka informacyjna dla pacjenta

Znieczulenie miejscowe w skomplikowanych zabiegach stomatologicznych.

1 wkład o pojemności 1,8 ml zawiera 72 mg artykainy chlorowodorku i 0,018 mg adrenaliny.

Wyłącznie do stosowania przez wykwalifikowany personel, przez lekarzy lub lekarzy stomatologów. W przypadku wszystkich populacji należy stosować najmniejszą dawkę, która pozwala uzyskać skuteczne znieczulenie. Potrzebną dawkę należy ustalać indywidualnie. W przypadku rutynowego zabiegu u dorosłych stosuje się zazwyczaj 1 wkład, ale do uzyskania skutecznego znieczulenia może wystarczyć mniej niż zawartość 1 wkładu. Podczas rozleglejszych zabiegów konieczne może być podanie większej liczby wkładów, bez przekraczania maks. zalecanej dawki; decyzję podejmuje stomatolog. W przypadku większości rutynowych zabiegów stomatologicznych preferuje się stosowanie produktu o dawce (40 mg+ 5 µg)/ml. W bardziej złożonych zabiegach stomatologicznych, takich jak zabiegi wymagające intensywnej hemostazy, preferuje się stosowanie produktu (40 mg+ 10 µg)/ml. Jednoczesne stosowanie leków uspokajających w celu zmniejszenia lęku pacjenta. U pacjentów, którym podano lek uspokajający, maksymalna bezpieczna dawka miejscowego leku znieczulającego może być zmniejszona ze względu na addycyjne działanie tych leków powodujące depresję OUN. Dorośli, dzieci i młodzież (12-18 lat). U dorosłych i młodzieży maks. dawka artykainy wynosi 7 mg/kg mc., przy czym bezwzględnie nie należy przekraczać dawki artykainy 500 mg; maks. dawka artykainy 500 mg odpowiada dawce dla zdrowej osoby dorosłej o mc. wynoszącej ponad 70 kg. Szczegóły dotyczące dawkowania, patrz ChPL. Dzieci (4-11 lat). Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania produktu dzieci w wieku 4 lat i poniżej. Brak dostępnych danych. Ilość leku do wstrzyknięcia należy określić na podstawie wieku i mc. dziecka oraz zakresu zabiegu. Przeciętna skuteczna dawka artykainy wynosi 2 mg/kg mc. i 4 mg/kg mc. w przypadku odpowiednio zabiegów prostych i złożonych. Należy zastosować najmniejszą dawkę, która zapewni skuteczne znieczulenie stomatologiczne. U dzieci w wieku 4 lat i powyżej (lub od 20 kg mc.) maks. dawka artykainy wynosi 7 mg/kg mc., przy czym bezwzględnie nie należy przekraczać dawki 385 mg artykainy w przypadku zdrowego dziecka o mc. 55 kg. Szczegóły dotyczące dawkowania, patrz ChPL. Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami nerek. Ze względu na brak danych klinicznych należy stosować szczególne środki ostrożności w celu podania najmniejszej dawki pozwalającej na uzyskanie skutecznego znieczulenia u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami nerek. W osoczu tych pacjentów mogą wystąpić zwiększone stężenia produktu, zwłaszcza po wielokrotnym podaniu. W razie konieczności powtórzenia wstrzyknięcia produktu leczniczego, pacjenta należy uważnie monitorować w celu rozpoznania wszelkich objawów względnego przedawkowania produktu. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby. Należy stosować szczególne środki ostrożności w celu podania najmniejszej dawki pozwalającej na uzyskanie skutecznego znieczulenia u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, szczególnie po podaniu wielokrotnym, mimo że 90% artykainy podlega pierwszej inaktywacji przez nieswoiste esterazy osoczowe w tkankach i krwi. Pacjenci z niedoborem cholinesterazy osoczowej. U pacjentów z niedoborem cholinesterazy osoczowej lub poddawanych leczeniu inhibitorami acetylcholinoesterazy mogą występować podwyższone stężenia produktu w osoczu, ponieważ produkt podlega w 90% inaktywacji przez esterazy osoczowe. Dlatego należy stosować najmniejszą dawkę, która pozwala uzyskać skuteczne znieczulenie.

Preparat zawiera artykainę, która jest amidowym środkiem miejscowo znieczulającym. Artykaina czasowo blokuje przewodnictwo impulsów we włóknach nerwowych dzięki wpływowi na transport jonów w błonach komórkowych. Artykaina charakteryzuje się szybkim i silnym działaniem oraz małą toksycznością przy stosowaniu zgodnym z zatwierdzonymi zaleceniami. Artykaina powoduje natychmiastowe znieczulenie, utrzymujące się 15-30 minut przy podaniu nasiękowym. Adrenalina dodana do roztworu wydłuża czas trwania znieczulenia do ok. 75 minut i zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku znieczulania obszarów mocno unaczynionych.

Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów przyjmujących leki o budowie chemicznej podobnej do leków miejscowo znieczulających, ponieważ może wystąpić addycyjne działanie toksyczne. Stosowanie preparatu w połączeniu z następującymi lekami, może wymagać zmiany dawkowania: leki blokujące receptory β-adrenergiczne, wziewne leki znieczulające, maprotylina, nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego monoamin.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach są niewystarczające. Nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Brak jest informacji na temat przenikania leku do mleka kobiecego, lecz ryzyko wpływu na dziecko jest mało prawdopodobne przy zastosowaniu dawek leczniczych.

Większość działań niepożądanych wywołanych przez środki miejscowo znieczulające jest wynikiem przedawkowania. Przedawkowanie w stomatologii jest często spowodowane przypadkowym wstrzyknięciem donaczyniowym. Przedawkowanie względne: w przypadku podania donaczyniowego, nawet przy małych dawkach mogą wystąpić objawy ze strony OUN. Mogą wystąpić drgawki. Przedawkowanie bezwzględne: wystąpić mogą działania niepożądane ze strony OUN i układu sercowo-naczyniowego. Z powodu przypadkowego wstrzyknięcia donaczyniowego, mogą wystąpić następujące objawy ze strony OUN: parestezje wokół ust, niewyraźne widzenie, uczucie zatrucia, zaburzenia słuchu, niepokój, ucisk w klatce piersiowej i czołowej okolicy głowy, drgania mięśni, a także obrzęk języka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie, aby uniknąć wystąpienia działania toksycznego. Jeśli zaburzenia ze strony OUN nie ustąpią, może nastąpić utrata przytomności, drgawki uogólnione i zatrzymanie oddychania. Kwasica zaostrza objawy zatrucia. Jeśli występują objawy niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego, to zazwyczaj należą one do późniejszych objawów zatrucia. Jeśli dojdzie do szybkiego, donaczyniowego podania leku, jego duże stężenia w naczyniach wieńcowych mogą doprowadzić do głębokiej depresji mięśnia sercowego z możliwym zatrzymaniem akcji serca. W takim przypadku zaburzenia krążenia mogą pojawić się jako niezależne objawy niepożądane lub mogą poprzedzać wystąpienie objawów niepożądanych ze strony OUN. Jeśli wystąpią objawy zatrucia należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie preparatu. Natychmiast należy podać tlen, w razie konieczności również zapewnić oddech wspomagany. Jeśli drgawki nie ustąpią samoistnie w ciągu 15-20 sek., należy podać dożylnie lek przeciwdrgawkowy (np. diazepam 5-10 mg lub tiopental 100-150 mg). Konieczne może być zastosowanie środków zwiotczających mięśnie, ale ich podanie wymaga zastosowania intubacji dotchawiczej. Niedociśnienie i/lub rzadkoskurcz mogą być leczone poprzez dożylne podanie efedryny w dawce 5-10 mg. W przypadku zatrzymania pracy serca, niezbędna jest natychmiastowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zalecane jest podanie adrenaliny (epinefryny) w dawce 1 mg dożylnie, co 3-5 minut i atropiny w dawce 1 mg dożylnie co 3-5 minut (maks. dawka wynosi 0,04 mg/kg mc.). Kwasica wymaga leczenia.

Septanest z adrenaliną 1:100 000 - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

WZW — 5 typów, które musisz znać
WZW, czyli Wirusowe Zapalenie Wątroby to choroba, która może przybrać formę ostrą lub przewlekłą. WZW dzieli się na kilka typów i nie wszystkie manifestują objawy od początku. Z racji podstępności schorzenia należy zwrócić uwagę na najczęściej spotykane symptomy. W artykule zapoznasz się z wszystkimi typami WZW i poznasz charakterystyke każdego z nich.
Kogo może dotknąć krztusiec i jak się przed nim uchronić?
Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię Gram-ujemną Bordatella pertussis. Charakteryzuje się ona występowaniem stanów zapalnych w obrębie krtani oraz tchawicy. Jej najczęstszymi objawami są nawracające napady kaszlu oraz występowanie duszności. Najważniejszym elementem profilaktyki tej choroby jest dostępna od lat. 40. XX wieku szczepionka. Mimo jej powszechności, na krztusiec na całym świecie nadal choruje sporo osób. Wśród nich spory odsetek stanowią noworodki oraz niemowlęta, które nie posiadają w pełni rozwiniętej odporności wobec bakterii wywołującej tę chorobę [1]
Ksylitol naturalnym sojusznikiem zdrowych zębów
Ksylitol, znany również jako cukier brzozowy, to popularny zamiennik białego cukru. Jest równie słodki, a jednocześnie nieporównywalnie zdrowszy. Wśród wielu niewątpliwych zalet, należy podkreślić jego działanie przeciwpróchnicze oraz wzmacniające dziąsła. Czy ksylitol warto wprowadzić na stałe do swojej diety? Czy rzeczywiście wykazuje korzystny wpływ na nasze zęby?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x