fbpx

Qarziba

Qarziba - ulotka informacyjna dla pacjenta

Produkt leczniczy jest wskazany do leczenia nerwiaka zarodkowego wysokiego ryzyka u pacjentów w wieku 12 m-cy i starszych, którzy wcześniej otrzymali chemioterapię indukcyjną z przynajmniej częściową odpowiedzią, a następnie terapię mieloablacyjną oraz przeszczepienie komórek macierzystych, a także u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie nerwiakiem zarodkowym w wywiadzie, z chorobą resztkową lub bez. Przed leczeniem nawrotowego nerwiaka zarodkowego aktywnie postępującą chorobę należy ustabilizować przy pomocy innych odpowiednich metod. U pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie chorobą w wywiadzie oraz u pacjentów, którzy nie uzyskali całkowitej odpowiedzi na leczenie po terapii pierwszej linii, lek należy podawać w skojarzeniu z interleukiną-2 (IL-2).

1 ml konc. zawiera 4,5 mg dinutuksymabu β.

Lek stosowany jest wyłącznie w warunkach szpitalnych i musi być podawany pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w stosowaniu terapii onkologicznych. Produkt leczniczy musi być podawany przez profesjonalny personel medyczny przygotowany do odpowiedniego postępowania w przypadku ciężkich reakcji alergicznych, w tym anafilaksji, w środowisku zapewniającym natychmiastowy, pełny dostęp do środków resuscytacji. Leczenie produktem obejmuje 5 kolejnych cykli, z których każdy trwa 35 dni. Indywidualną dawkę określa się na podstawie pc. Dawka całkowita na cykl leczenia powinna wynosić 100 mg/m2 pc. Lek można podawać na dwa sposoby: ciągła inf. przez pierwszych 10 dni każdego cyklu (łącznie 240 h) w dawce dobowej wynoszącej 10 mg/m2 pc. lub 5 inf. podawanych codziennie przez 8 h w dawce 20 mg/m2 pc., w ciągu 5 pierwszych dni każdego cyklu. W przypadku stosowania produktu w skojarzeniu z IL-2, należy ją podawać w postaci wstrzyknięć podskórnych w dawce 6 x 106 IU/m2 pc./dobę, przez 2 okresy trwające 5 kolejnych dni, co daje całkowitą dawkę wynoszącą 60 x 106 IU/m2 pc. na cykl leczenia. Pierwszy trwający 5-dni cykl powinien się rozpocząć 7 dni przed 1-szą inf. dinutuksymabu β, a 2. trwający 5-dni cykl powinien się rozpocząć jednocześnie z inf. dinutuksymabu β (dni 1-5. każdego cyklu leczenia dinutuksymabem β). Przed rozpoczęciem każdego cyklu leczenia należy dokonać oceny poniższych parametrów klinicznych i opóźnić leczenie do czasu uzyskania podanych wartości: pulsoksymetria >94% podczas oddychania powietrzem atmosferycznym; odpowiednia czynność szpiku kostnego: bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych ≥500/µl, liczba płytek krwi ≥20 000/µl, hemoglobina > 8,0 g/dl; odpowiednia czynność wątroby: aktywność AlAT)/AspAT <5 x GGN; odpowiednia czynność nerek: ClCr lub wskaźnik filtracji kłębuszkowej (GFR) >60 ml/min/1,73 m2 pc. Modyfikacja dawki dinutuksymabu β. Na podstawie oceny ciężkości działań niepożądanych dinutuksymabu β przez lekarza u pacjentów można zastosować dawkę zmniejszoną o 50% lub tymczasowo przerwać podawanie inf. Wskutek tego wydłużeniu ulega okres infuzji bądź – jeśli jest to tolerowane przez pacjenta – można zwiększyć szybkość inf. do 3 ml/h (inf. ciągła), w celu podania całości dawki – szczegóły, patrz ChPL. Leczenie dinutuksymabem β należy całkowicie odstawić w razie wystąpienia następujących objawów toksyczności: anafilaksja 3. lub 4. stopnia; długotrwała obwodowa neuropatia ruchowa 2. stopnia; neuropatia obwodowa 3. stopnia; zaburzenia dotyczące oczu 3. stopnia; hiponatremia 4. stopnia (<120 mEq/l) pomimo odpowiedniej podaży płynów; zespół przesiąkania włośniczek (nawracający lub 4. stopnia) (wymagający wspomagania oddychania). Zaburzenia czynności nerek lub wątroby. Nie ma danych dla pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i wątroby. Dzieci i młodzież. Dotychczas nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu u dzieci <12 m-cy. Dane nie są dostępne.

Dinutuksymab jest chimerycznym przeciwciałem monoklonalnym IgG1, swoiście skierowanym przeciw ugrupowaniu węglowodanowemu disialogangliozydu 2 (GD2), który charakteryzuje się dużą ekspresją na powierzchni komórek nerwiaka zarodkowego. Wykazano, że dinutuksymab β łączy się w warunkach in vitro z liniami komórek nerwiaka zarodkowego, o których wiadomo, że wykazują ekspresję GD2 i powoduje on zarówno cytotoksyczność zależną od dopełniacza (CDC), jak i cytotoksyczność komórkową zależną od przeciwciał (ADCC). W obecności ludzkich komórek efektorowych, w tym jądrzastych komórek krwi obwodowej i granulocytów od zdrowych dawców ludzkich, dinutuksymab β pośredniczył w niszczeniu linii komórkowych nerwiaka zarodkowego i czerniaka w sposób zależny od dawki. Ponadto, w badaniach in vivo wykazano, że dinutuksymab β pozwala na zahamowanie przerzutów do wątroby na syngenicznym mysim modelu przerzutów do wątroby.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Rozległa przewlekła albo ostra 3. lub 4. stopnia choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (cGVHD).

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie można wykluczyć ryzyka pośredniego zmniejszenia aktywności CYP z powodu większych stężeń TNF-α i IL-6, a co za tym idzie interakcji z innymi stosowanymi równolegle produktami leczniczymi. Nie zaleca się równoczesnego leczenia kortykosteroidami w okresie od 2 tyg. przed 1-szym cyklem leczenia do 1 tyg. po ostatnim cyklu leczenia dinutuksymabem β z uwagi na ich działanie immunosupresyjne, poza stanami zagrażającymi życiu. Należy unikać szczepień w trakcie podawania dinutuksymabu β do 10 tyg. po ostatnim cyklu leczenia, z uwagi na stymulację układu odpornościowego przez dinutuksymab β i możliwe ryzyko rzadkiej toksyczności neurologicznej. Nie zaleca się dożylnego podawania immunoglobulin, ponieważ mogą one kolidować z zależną od dinutuksymabu β cytotoksycznością komórkową.

Brak danych dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży. Brak danych z badań na zwierzętach dotyczących działania teratogennego lub embriotoksyczności. Celem dla dinutuksymabu β jest disialogangliozyd (GD2), który ulega ekspresji na powierzchni tkanek neuronalnych, zwłaszcza podczas rozwoju zarodkowo-płodowego, i może przenikać przez łożysko; z tego względu lek podawany kobietom w ciąży może powodować uszkodzenie płodu. Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie ciąży. Brak danych dotyczących stosowania produktu u kobiet karmiących piersią. Nie wiadomo, czy dinutuksymab β jest wydzielany z mlekiem ludzkim. Podczas leczenia produktem i przez 6 m-cy po podaniu ostatniej dawki należy przerwać karmienie piersią. Wpływ dinutuksymabu β na płodność u ludzi jest nieznany. Specjalne badania wpływu na płodność na zwierzętach nie były prowadzone; jednakże w badaniach toksyczności przeprowadzonych na świnkach morskich i makakach (Cynomolgus) nie zaobserwowano szkodliwego wpływu na organy rozrodcze. Produktu nie należy stosować u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują antykoncepcji. Zaleca się, aby kobiety w wieku rozrodczym stosowały antykoncepcję przez 6 m-cy po zakończeniu leczenia dinutuksymabem β.

Nie odnotowano przypadków przedawkowania dinutuksymabu β. W razie przedawkowania należy ściśle monitorować stan pacjenta w celu wykrycia podmiotowych i przedmiotowych objawów działań niepożądanych i zastosować odpowiednie leczenie wspomagające.

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Leki na prostatę zmniejszają ryzyko choroby Parkinsona?
Jaki związek ma łagodny przerost gruczołu krokowego z chorobą Parkinsona? Najnowsze badania wykazały, że niektóre leki wykorzystywane w terapii przerostu prostaty zapewniają neuroprotekcję, a tym samym mogą opóźniać, a nawet zapobiegać wystąpieniu wyniszczającej choroby neurodegeneracyjnej.
Jak pozbyć się ciemieniuchy? Przegląd leków i preparatów
Ciemieniucha to dolegliwość, która dotyka wiele niemowląt. Jest to rodzaj łagodnego łojotokowego zapalenia skóry, które pojawia się na owłosionej skórze głowy – w okolicy ciemiączka, niekiedy na brwiach, na czole, czy za uszami. Z wyglądu przypomina tłuste, żółte, łuszczące się płatki. Jest efektem nadmiernego wydzielania łoju, który zasycha na skórze […]
Lecytyna na pamięć - jaki preparat będzie najlepszy?
Lecytyna jest mieszaniną fosfolipidów, uczestniczy w regulowaniu poziomu cholesterolu, wspomaga pracę serca, wątroby i bierze udział w budowaniu otoczki komórek nerwowych. Jednak w aptece można ją znaleźć przede wszystkim w preparatach, które wspomagają procesy myślowe, poprawiają pamięć i koncentrację. Które preparaty wybrać? Czy sama lecytyna wystarczy, czy może warto stosować ja razem z innymi składnikami?
Środek do dezynfekcji, co powinniśmy o nim wiedzieć?
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ostrzega o potencjalnych działaniach niepożądanych wywoływanych przez opary środków do dezynfekcji rąk. Są to przede wszystkim reakcje o niewielkim nasileniu, jednak niektóre przypadki wymagały interwencji medycznej. Jak uniknąć tego typu zagrożeń?
Nowy lek na potencję z tadalafilem dostępny bez recepty
Problemy z erekcją to wstydliwy i niewygodny problem dla wielu mężczyzn. Natomiast nie powinno się go traktować w taki sposób, gdyż zaburzenia erekcji mogą pojawić się niezależnie od wieku, a ich podłoże często bywa złożone. W aptece dostępne są różne preparaty bez recepty na problemy z potencją. Ostatnio na apteczne półki trafił lek, który do tej pory był dostępny jedynie z przepisu lekarza – Tadalafil Maxon.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x