fbpx

Pyrantelum Medana

Pyrantelum Medana - ulotka informacyjna dla pacjenta

Owsica u dzieci od 2 lat i dorosłych, wywołana przez Enterobius vermicularis.

W 5 ml zaw. znajduje się 250 mg pyrantelu w postaci pyrantelu embonianu (721 mg).

Dorośli i dzieci. Dorośli i dzieci od 2 lat o mc. od 11 kg: 11 mg/kg mc. jednorazowo. Dawkę tę należy powtórzyć po 2-3 tyg. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Dawkowanie preparatu w zależności od mc.: dzieci o mc. <11 kg lub poniżej 2 lat: lek należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza; mc. 11-16 kg: dawka jednorazowa - 2,5 ml (125 mg); mc. 17-28 kg: dawka jednorazowa - 5,0 ml (250 mg); mc. 29-39 kg: dawka jednorazowa - 7,5 ml (375 mg); mc. 40-50 kg: dawka jednorazowa - 10,0 ml (500 mg); mc. 51-62 kg: dawka jednorazowa - 12,5 ml (625 mg); mc. 63-75 kg: dawka jednorazowa - 15,0 ml (750 mg); dorośli o mc. >75 kg: dawka jednorazowa – 20,0 ml (1000 mg). Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką. Zaburzenia czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby można rozważyć zmniejszenie dawki, gdyż produkt leczniczy powoduje przemijające zwiększenie aktywności AspAT we krwi. Jeśli u pacjenta rozpoznano owsicę, leczeniem należy objąć wszystkich domowników oraz rygorystycznie przestrzegać zasad higieny, aby uniknąć nawrotu infestacji. Po upływie 14 dni od zakończenia leczenia należy wykonać kontrolne badania parazytologiczne.

Pyrantel jest stosowany w zakażeniu jelitowym robakami obłymi. Działa na mięśnie pasożytów jelitowych (robaków obłych) poprzez depolaryzację ich płytki nerwowo-mięśniowej [HSDB]. Wiąże się z receptorem nikotynowym miocytu w płytce nerwowo-mięśniowej obleńca oraz blokuje jego esterazę cholinową. Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych. Nie podrażnia jelit ani nie wywołuje migracji robaków. Wywiera wpływ na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach. Pyrantel stosuje się w zakażeniu owsikiem (Enterobius vermicularis).

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie piperazyny. Stosowanie w czasie leczenia miastenii.

Podczas jednoczesnego stosowania może się zwiększać stężenie teofiliny w osoczu. Ze względu na antagonizm działania, nie należy stosować pyrantelu jednocześnie z piperazyną, gdyż może to prowadzić do osłabienia działania obu leków.

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu pyrantelu embonianu na płód. Jednak ze względu na brak kontrolowanych badań klinicznych, dotyczących stosowania embonianu pyrantelu u kobiet w ciąży, nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego w ciąży, z wyjątkiem przypadków, w których przewidywane korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Nie prowadzono badań dotyczących przenikania pyrantelu embonianu do mleka matki. Z tego powodu nie zaleca się stosować produktu u kobiet karmiących piersią. Jeśli leczenie produktem leczniczym jest konieczne, należy w tym czasie zaprzestać karmienia piersią.

Zaburzenia widzenia, dezorientacja, zawroty głowy, omdlenia ortostatyczne, pocenie się, osłabienie, nieregularne tętno, skurcze i drżenia mięśni, niedotlenienie (trudności w oddychaniu, utrata przytomności). Brak swoistego antidotum dla pyrantelu. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe (wczesne płukanie żołądka, zapewnienie drożności dróg oddechowych i utrzymanie oddychania, utrzymanie ciśnienia krwi).

Pyrantelum Medana - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Metformina w leczeniu stwardnienia guzowatego
Nowe badanie wskazuje, że metformina – powszechnie stosowana w terapii cukrzycy typu 2 – skutecznie łagodzi objawy związane ze stwardnieniem guzowatym, wliczając zmniejszenie częstotliwości napadów drgawkowych i redukcję w rozmiarze guzów mózgu.
Stan przedcukrzycowy — rozpoznanie i leczenie
Stan przedcukrzycowy występuje, gdy stężenie cukru na czczo przekracza normę, ale nie na tyle, aby rozpoznać cukrzycę. W tym wypadku lekarz zaleci badania w celu dalszej diagnostyki. Stanu przedcukrzycowego nie czuć, dlatego łatwo go pominąć lub zlekceważyć. Mimo to mogą wystąpić pierwsze powikłania, np. nadciśnienie tętnicze lub neuropatie cukrzycowe. Dlatego ważna jest regularna kontrola glikemii na czczo (glukometrem w warunkach domowych) i wczesna reakcja na podwyższone wyniki.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x