fbpx

Potassium Chloride 0,15% + Sodium Chloride 0,9% B.Braun

Potassium Chloride 0,15% + Sodium Chloride 0,9% B.Braun - ulotka informacyjna dla pacjenta

Korygowanie i utrzymywanie równowagi w zakresie stężenia potasu, sodu i chlorku oraz płynów, w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Roztwór jest przeznaczony w szczególności do stosowania w leczeniu hipokaliemii, odwodnienia hipo- i izotonicznego oraz zasadowicy hipochloremicznej.

1000 ml zawiera 1,5 g lub 3 g potasu chlorek i 9 g sodu chlorek.

Dawkowanie jest zależne od wieku, mc. oraz stanu klinicznego pacjenta, w szczególności w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek lub serca. Dawkowanie i szybkość inf. należy ustalić w oparciu o badania EKG oraz kontrolę stężenie elektrolitów w osoczu. Dorośli. Zasady dotyczące dawkowania/szybkości infuzji potasu: serum K+ >2,5 mmol/l: maks. szybkość inf. – 10 mmol/h, maks. stężenie – 40 mmol/l; serum K+ <2 mmol/l: maks. szybkość inf. - 40 mmol/h, maks. stężenie - 80 mmol/l. Maks. zalecana dawka potasu wynosi 2-3 mmol/kg mc./dobę. Zwykle nie należy podawać więcej, niż 40 ml roztworu/kg mc./dobę. Dzieci i młodzież. Wielkość dawki oraz szybkość inf. będą uzależnione od wymagań indywidualnego pacjenta. Konieczne będzie zmniejszenie wielkości dawki oraz szybkości inf. Maksymalna dawka dobowa. Maks. zalecana dawka potasu wynosi 3 mmol/kg mc./dobę. W żadnym wypadku nie wolno przekroczyć dziennego limitu podaży płynów. Pacjenci w podeszłym wieku. Stosować można te same schematy dawkowania jak dla pacjentów dorosłych, niemniej zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku pacjentów z innymi schorzeniami, jak niewydolność serca lub nerek, które często występują u pacjentów z tej grupy wiekowej. Szybkość inf. należy ustalać w oparciu o badania EKG oraz kontrolę stężenia elektrolitów w osoczu. Należy zapewnić wystarczający odpływ moczu. Maks. szybkość inf. nie powinna przekraczać 10 mmol potasu/1 h w przypadku stężeń potasu we krwi powyżej 2,5 mmol/l, a w przypadku stężeń poniżej 2 mmol/l – 40 mmol/1 h. W przypadku pacjentów z chroniczną hiponatremią szybkość inf. należy zmniejszyć do takiego poziomu, w którym wzrost stężenia sodu w osoczu nie przekroczył wartości 0,35 mmol/l/1 h. Preparat może być podawany tak długo, jak długo istnieją wskazania do podawania elektrolitów i płynów.

Potas to podstawowy kation przestrzeni wewnątrzkomórkowej i jest niezbędny do zachowania równowagi kwasowo-zasadowej, izotoniczności oraz właściwości elektrodynamicznych komórki. Elektrolit jest ważnym aktywatorem w wielu reakcjach enzymatycznych i jest niezbędny w wielu procesach fizjologicznych, w tym transmisji impulsów nerwowych, skurczach mięśnia sercowego oraz mięśni gładkich i szkieletowych, wydzielania żołądkowego, funkcjonowaniu nerek, syntezie tkanek, metabolizmie węglowodanów oraz syntezie białek. Sód jest podstawowym kationem w przestrzeni zewnątrzkomórkowej i jest przede wszystkim odpowiedzialny za kontrolowanie dystrybucji wody, równowagi płynów i elektrolitów oraz ciśnienia osmotycznego płynów organicznych. W połączeniu z chlorkiem i dwuwęglanem sód odgrywa znaczącą rolę w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej. Chlorek, jako główny anion w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, ściśle naśladuje dystrybucję fizjologiczną sodu i zmiany w równowadze kwasowo-zasadowej odzwierciedlają zmiany w zakresie stężenia chlorku w osoczu.

Hiperkaliemia. Ciężka niewydolność nerek z oligurią, anurią lub azotemią. Hiperchloremia. Nadmierne nawodnienie.

W przypadku pacjentów przyjmujących digoksynę hipokaliemia może prowadzić do toksyczności digoksyny. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przerywania podawania potasu tej grupie pacjentów. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leków zawierających potas oraz leków mogących potencjalnie wywoływać hiperkaliemię, takich jak: leki moczopędne oszczędzające potas np. spironolakton, triamteren, inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II, takrolimus, cyklosporyna, suksametonium. Zatrzymywanie sodu i wody związane jest z działaniem glikokortykosteroidów. Inne klinicznie istotne interakcje farmakologiczne nie są znane.

Brak danych lub istnieje ograniczona ilość danych w zakresie stosowania potasu chlorku i sodu chlorku u kobiet w ciąży. Pomimo że w badaniach na zwierzętach odnotowano działania niepożądane po podaniu sodu chlorku, znaczenie tych danych dla stosowania klinicznego nie jest znane. Podczas długoletniego stosowania klinicznego związków takich jak preparat, nie opisano w literaturze fachowej działań niepożądanych dla ciąży oraz płodu. Wszystkie składniki występują naturalnie w organizmie człowieka, a ich właściwości biochemicznie są dobrze znane. Preparat może być podawany kobietom w ciąży, jeśli jest to wskazane z klinicznego punktu widzenia. Należy zachować ostrożność przepisując ten produkt leczniczy kobietom w ciąży lub matkom karmiącym. Brak danych lub istnieje ograniczona ilość danych w zakresie stosowania potasu chlorku i sodu chlorku u kobiet karmiących piersią. Jednakże z uwagi na to, że wszystkie składniki preparatu występują naturalnie w organizmie człowieka, a ich właściwości biochemicznie są dobrze znane, nie należy spodziewać się żadnego toksycznego wpływu w związku z karmieniem piersią. Preparat może być podawany kobietom karmiącym piersią, jeśli jest to wskazane z klinicznego punktu widzenia.

Jeśli układ wydalniczy nie działa prawidłowo lub, gdy wlew jest zbyt szybki lub zbyt obfity, może dojść do hiperkaliemii, przewodnienia, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej. W przypadku przedawkowania zaburzona jest w szczególności homeostaza potasu. Podanie zbyt dużej ilości chlorku może prowadzić do utraty dwuwęglanów z efektem zakwaszenia. Leczenie przedawkowania: natychmiastowe przerwanie inf., monitorowanie EKG, w razie potrzeby korygowanie odpływu moczu, czyli także wydalania płynów i elektrolitów, podanie dwuwęglanu sodu. W przypadku podawania insuliny w celu zwiększenia wychwytu komórkowego potasu, należy podać glukozę w celu uniknięcia hipoglikemii. W przypadku utrzymujących się nieprawidłowości w zapisie EKG pacjenta np. można podać glukonian wapnia w celu przeciwdziałania kardiotoksycznemu działaniu potasu. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe, gdyż gwałtowne obniżenie stężenia potasu może prowadzić do toksyczności glikozydów nasercowych. Może być konieczne przeprowadzenie hemodializy lub dializy otrzewnowej w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek.

Potassium Chloride 0,15% + Sodium Chloride 0,9% B.Braun - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Koksyby - niesteroidowe leki przeciwzapalne III generacji
Terapia bólu to skomplikowany i szeroki temat. Nie ma chyba osoby, która w swoim życiu nie doznała bólu. Jego nasilenie i podłoże bywa różne, dlatego w aptekach są dostępne substancje z różnych grup terapeutycznych. W tym artykule przeanalizujemy działanie koksybów, czyli Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych o selektywnym działaniu wobec cyklooksygenazy 2.
Masz problemy ze stawami? Poznaj preparaty na stawy z serii Artresan!
Stawy każdego dnia wykonują tytaniczną pracę i są narażone na urazy. Co gorsze, wraz z postępującym wiekiem dochodzi do zaburzeń równowagi w rozpadzie i odbudowie tkanki chrzęstnej. Nieodpowiednia dieta i aktywność fizyczna może prowadzić do wielu dolegliwości związanych ze stawami. Czy produkty Artresan mogą być pomocne w tego typu schorzeniach? Seria Artresan składa się z szeregu produktów stosowanych w leczeniu wszelkiego rodzaju problemów ze stawami. Są saszetki, kapsułki, tabletki czy nawet krem. Czy są skuteczne?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x