Wskazania:
Grzybicze i bakteryjne zakażenia paznokci i skóry – grzybice międzypalcowe, a szczególnie przypaznokciowe.
Dawkowanie:
Miejscowo: zmienioną chorobowo okolicę należy pędzlować roztworem 2-3x/dobę. Pacjenci w podeszłym wieku. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności:
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami oraz błonami śluzowymi. W przypadku, gdy do takiego kontaktu dojdzie, należy przepłukać dużą ilością wody gałkę oczną lub błonę śluzową na którą został podany produkt. Kwas salicylowy może zmieniać przepuszczalność skóry dla innych stosowanych jednocześnie substancji, dlatego należy unikać podawania innych leków, kosmetyków itp. na skórę leczoną tym preparatem. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, pieczenia lub świądu skóry na którą podano preparat, należy przerwać jego stosowanie. Produkt leczniczy zawiera glikol propylenowy który może powodować podrażnienie skóry. Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Interakcje:
Kwas salicylowy może zmieniać przepuszczalność skóry dla innych stosowanych jednocześnie substancji, kosmetyków itp.
Ciąża i laktacja:
Z powodu braku dobrze udokumentowanych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, preparatu może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Z powodu braku odpowiednich badań, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią.
Działania niepożądane:
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: miejscowe objawy podrażnienia skóry – zaczerwienienie, pieczenie lub swędzenie skóry (nieznana – nie może być określona na podstawie dostępnych danych); w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie preparatu.
Przedawkowanie:
Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania preparatu. W razie przypadkowego lub omyłkowego doustnego zażycia produktu leczniczego należy natychmiast podjąć działania mające na celu usunięcie go z organizmu (wywoływanie wymiotów, płukanie żołądka). Należy kontrolować stan równowagi wodno-elektrolitowej, a w razie konieczności wdrożyć leczenie objawowe.
Działanie:
Chlormidazol jest substancją o działaniu przeciwgrzybiczym, szczególnie skuteczną w przypadku grzybów z rodzaju Epidermophyton, Trichophyton i Microsporum, ale skuteczną również w przypadku zakażeń wywołanych przez rodzaj Aspergillus i Candida oraz Sporothrix schenkii, Cryptococcus neoformans i Torulopsis glabrata. Chlormidazol wykazuje również działanie przeciwbakteryjne – działa bakteriostatycznie na bakterie Gram (+), m. in Streptococcus pyogenes oraz Bacillus subtilis. Kwas salicylowy wywiera działanie bakteriostatyczne, grzybobójcze oraz keratolitycznie, nasilając działanie chlormidazolu. Substancje pomocnicze zawarte w preparacie (izopropanol i glikol propylenowy) ułatwiają penetrację substancji czynnych w głąb skóry.
Skład:
1 ml roztw. na skórę zawiera 50 mg chlormidazolu chlorowodorku i 10 mg kwasu salicylowego.