fbpx

Osagrand

Osagrand - ulotka informacyjna dla pacjenta

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań. Wykazano zmniejszenie ryzyka złamań kręgów; skuteczność w zapobieganiu złamaniom szyjki kości udowej nie została ustalona.

1 amp. zawiera 3 mg kwasu ibandronowego w 3 ml roztw. (w postaci 3,375 mg sodu ibandronianu jednowodnego). Stężenie kwasu ibandronowego w roztw. do wstrzyk. wynosi 1 mg w 1 ml.

Pacjenci leczeni produktem leczniczym powinni otrzymać ulotkę dla pacjenta oraz kartę przypominającą. Zalecana dawka kwasu ibandronowego wynosi 3 mg, podawana we wstrzyk. doż. trwającym 15-30 sek., co 3 m-ce. Pacjenci muszą otrzymywać uzupełniająco wapń i wit. D. W razie pominięcia dawki, następną iniekcję produktu leczniczego należy wykonać tak szybko, jak to jest możliwe. Kolejne wstrzyk. produktu leczniczego należy planować co 3 m-ce od daty ostatniej iniekcji. Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu leczniczego, zwłaszcza po upływie co najmniej 5 lat terapii. Ze względu na ograniczoną ilość odpowiednich danych klinicznych nie zaleca się stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy powyżej 200 µmol/l (2,3 mg/dl) lub z ClCr (oznaczonym lub oszacowanym) poniżej 30 ml/min. U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek dostosowywanie dawki produktu leczniczego nie jest konieczne, jeśli stężenie kreatyniny w surowicy jest równe lub mniejsze niż 200 µmol/l (2,3 mg/dl) lub ClCr (oznaczony lub oszacowany) jest równy lub większy niż 30 ml/min. Zaburzenia czynności wątroby. Dostosowanie dawki nie jest wymagane. Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat): dostosowanie dawki nie jest wymagane. Brak wskazań do stosowania kwasu ibandronowego u dzieci poniżej 18 lat i dlatego nie badano kwasu ibandronowego w tej populacji.

Kwas ibandronowy jest silnie działającym bisfosfonianem, należącym do grupy bisfosfonianów zawierających azot; produkt leczniczy działa wybiórczo na tkankę kostną, selektywnie hamując aktywność osteoklastów bez wywierania bezpośredniego wpływu na proces syntezy kostnej. Nie wpływa również na mobilizację osteoklastów. U kobiet po menopauzie kwas ibandronowy powoduje stopniowy przyrost masy kostnej i zmniejszenie częstości złamań, dzięki zwolnieniu przyspieszonego obrotu metabolicznego kości do poziomu sprzed menopauzy.

Nadwrażliwość substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hipokalcemia.

Interakcje metaboliczne uważa się za mało prawdopodobne, ponieważ kwas ibandronowy nie wpływa hamująco na większość wątrobowych izoenzymów P-450 u ludzi; wykazano również, że nie indukuje wątrobowego układu cytochromu P-450 u szczurów. Kwas ibandronowy wydalany jest wyłącznie przez nerki i nie ulega żadnej biotransformacji.

Produkt przeznaczony jest dla kobiet w okresie postmenopauzalnym i nie może być przyjmowany przez kobiety w wieku rozrodczym. Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u kobiet w okresie ciąży. Badania na szczurach wykazały szkodliwy wpływ na rozród. Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane. Kwasu ibandronowego nie należy stosować w okresie ciąży. Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy przenika do mleka ludzkiego. Podczas badań na szczurach w okresie laktacji wykazano obecność małych stężeń kwasu ibandronowego w mleku po doż. podaniu produktu leczniczego. Kwasu ibandronowego nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu kwasu ibandronowego na płodność u ludzi. W badaniach kwasu ibandronowego podawanego doustnie, dotyczących rozrodczości szczurów wykazano zmniejszenie płodności. Badania dotyczące płodności szczurów z kwasem ibandronowym podawanym doż. wykazały zmniejszenie płodności po stosowaniu dużych dawek produktu.

Brak dostępnych informacji na temat specyficznego leczenia przedawkowania kwasu ibandronowego. Na podstawie wiedzy o związkach z tej grupy można oczekiwać, że dożylne przedawkowanie może spowodować hipokalcemię, hipofosfatemię i hipomagnezemię. Istotne klinicznie obniżenie stężenia wapnia, fosforu i magnezu w surowicy należy skorygować, podając dożylne odpowiednio: glukonian wapnia, fosforan potasu lub sodu i siarczan magnezu.

Osagrand - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Zespół serotoninowy, czyli „przedawkowanie” hormonu szczęścia
Zespół serotoninowy (ZS) to objaw niepożądany, który może rozwinąć się podczas stosowania leków zwiększających stężenie serotoniny w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Ten związek to bardzo ważny neuroprzekaźnik wpływający na nastrój, apetyt, ciśnienie krwi, a nawet temperaturę ciała. Nic więc dziwnego, że serotonina jest określana mianem hormonu szczęścia. Jednak co za dużo, to niezdrowo, ponieważ nieprawidłowe przyjmowanie leków mających wpływ na gospodarkę serotoninergiczną może zagrażać życiu i tym samym wywołać efekt odwrotny do zamierzonego [1,2].
Ronapreve i Regkirona-nowe leki na Covid-19
Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) w czwartek 11 listopada 2021 roku wydał pozytywną opinię dotyczącą dopuszczenia do obrotu dwóch leków w leczeniu Covid-19 na terenie Europy. Według CHMP korzyści wynikające z przyjmowania tych leków są wyższe niż ewentualne ryzyko
Vicks VapoRub czy Rub-arom? Żele i maści rozgrzewające
Maści i żele rozgrzewające na przeziębienie, to podstawowe wyposażenie apteczki domowej szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Preparaty rozgrzewające stosowane do nacierania pleców i klatki piersiowej, to preparaty złożone. Zawierają z reguły kilka lub kilkanaście składników czynnych. Pomagają przetrwać trudny okres przeziębienia lub grypy. Taka pomoc jest bardzo istotna szczególnie wtedy, gdy […]
Olej z wątroby rekina — jaki wybrać? Przegląd dostępnych preparatów
Wszelkie oleje rybie są cennym źródłem wielu substancji o prozdrowotnym działaniu. Tytułowy olej z wątroby rekina obfituje w alkiloglicerole oraz skwalen, a jednocześnie zawiera umiarkowane ilości kwasów omega-3. Dzięki swojemu wyjątkowemu składowi znalazł zastosowanie w terapii wspomagającej choroby nowotworowej, a także w leczeniu chorób infekcyjnych. Jakie preparaty z olejem z wątroby rekina znajdują się na rynku?
Stres oksydacyjny — czy wpływa na rozwój chorób cywilizacyjnych?
Ludzki organizm w długim procesie ewolucji wykształcił zdolność wykorzystywania tlenu jako źródła energii. Choć nasze życie bez tlenu jest niemożliwe, to jego pochodne mogą również stanowić dla nas pewne zagrożenie. Reaktywne formy tlenu to aktywne chemicznie cząsteczki, które mogą wyrządzić nam wiele krzywdy, a ich nadmiar nazywany jest stresem oksydacyjnym. Jakie są jego konsekwencje?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x