fbpx

Nutrineal PD4

Nutrineal PD4 - ulotka informacyjna dla pacjenta

Preparat jest zalecany jako bezglukozowy roztwór do dializy otrzewnowej, do leczenia
pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, jako część schematu leczenia dializą
otrzewnową. Szczególnie wskazany jest do dializy otrzewnowej u pacjentów niedożywionych.

1 litr roztworu zawiera: alanina 951 mg/l, arginina 1071 mg/l, glicyna 510 mg/l, histydyna 714 mg/l, izoleucyna 850 mg/l, leucyna 1020 mg/l, lizyny chlorowodorek 955 mg/l, metionina 850 mg/l, fenyloalanina 570 mg/l, prolina 595 mg/l, seryna 510 mg/l, treonina 646 mg/l, tryptofan 270 mg/l, tyrozyna 300 mg/l, walina 1393 mg/l, sodu chlorek 5380 mg/l, wapnia chlorek dwuwodny 184 mg/l, magnezu chlorek sześciowodny 51 mg/l, sodu (S) – mleczan, roztwór 4480 mg/l. Osmolarność 365 mOsmol/l.

Schemat leczenia, częstotliwość wykonywania dializ, objętość wymiany, czas zalegania i czas trwania dializy powinny być ustalone i nadzorowane przez lekarza prowadzącego. Jeżeli po 3 m-cach leczenia nie obserwuje się poprawy parametrów biochemicznych ani stanu klinicznego pacjenta, należy ponownie ocenić zastosowane leczenie. Dorośli: dla pacjenta o mc. 70 kg zaleca się jedną wymianę/dobę z zastosowaniem 1 worka 2,0 l lub 2,5 l. U pacjentów o mniejszej mc., może zaistnieć potrzeba zmniejszenia objętości napełnienia, w zależności od mc. W wyjątkowych wypadkach może być wskazane inne dawkowanie, jednak dawka nie powinna przekraczać 2 wymian/dobę. Należy wziąć pod uwagę, że zalecane całkowite dobowe zapotrzebowanie na białko u dorosłych pacjentów poddawanych dializie, jest większe lub równe 1,2 g/kg mc. Worek produktu o pojemności 2,0 l zawiera 22 g aminokwasów, co u dorosłego pacjenta poddawanego dializie o mc. 70 kg odpowiada 0,30 g/kg mc./dobę (około 25% dobowego zapotrzebowania na białko). Pacjenci w podeszłym wieku: tak jak inni dorośli. Dzieci i młodzież: Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu. W przypadku zastosowania preparatu, zalecana jest 1 wymiana/dobę. Kliniczne korzyści stosowania produktu leczniczego muszą być zrównoważone w porównaniu z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych w tej grupie pacjentów. Dla dzieci >2 lat zalecana objętość napełniania wynosi 800-1400 ml/m2, maks. do 2000 ml, w zależności od tolerancji. Zalecana objętość napełniania dla dzieci <2 lat wynosi 200-1000 ml/m2.

U pacjentów z niewydolnością nerek dializa otrzewnowa jest zabiegiem umożliwiającym usunięcie toksycznych substancji wytwarzanych w drodze azotowej przemiany materii i wydalanych w normalnych warunkach przez nerki, a także pomocnym w regulacji gospodarki płynów i elektrolitów oraz równowagi kwasowo-zasadowej.

Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z: znaną nadwrażliwością na którekolwiek aminokwasy zawarte w produkcie lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; stężeniem mocznika w surowicy powyżej 38 mmol/l; objawami mocznicy; kwasicą metaboliczną; wrodzonymi wadami metabolicznymi przemiany aminokwasów; niewydolnością wątroby; ciężką hipokaliemią nieusuwalnymi defektami mechanicznymi, które uniemożliwiają skuteczną dializę otrzewnową lub zwiększają ryzyko zakażenia; udokumentowaną utratą funkcji otrzewnej lub rozległymi zrostami, które upośledzają funkcje otrzewnej.

Nie przeprowadzono badań interakcji dla produktu. Podczas dializy może nastąpić zmniejszenie stężenia we krwi innych produktów leczniczych podlegających dializie. U pacjentów stosujących glikozydy nasercowe konieczne jest uważne monitorowanie stężenia potasu, wapnia i magnezu w osoczu, ponieważ istnieje ryzyko zatrucia naparstnicą. Konieczne może być uzupełnianie potasu.

Brak jest danych klinicznych z zastosowaniem produktu w okresie ciąży i karmienia piersią, brak także danych z badań na zwierzętach. Produktu nie należy stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Istnieje możliwość przedawkowania powodującego hiperwolemię i zaburzenia gospodarki elektrolitowej. W przypadku hiperwolemii można stosować dializę otrzewnową z użyciem płynów hipertonicznych oraz ograniczenie podaży płynów. W przypadku zaburzeń elektrolitowych można korygować stężenie specyficznego elektrolitu, stwierdzonego na podstawie badań krwi. Najbardziej prawdopodobne zaburzenie, hipokaliemię, można korygować podając potas doustnie lub dodając chlorek potasu do roztworu do dializy otrzewnowej przepisanego przez lekarza prowadzącego.

Nutrineal PD4 - wskazania i zastosowanie

Nutrineal PD4 - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Antykoncepcja hormonalna — co warto wiedzieć?
Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa, rosła potrzeba wynalezienia wysoce skutecznej i bezpiecznej metody, która pozwalałaby na kontrolę urodzeń. Stąd też w latach 20. XX wieku rozpoczęto badania nad doustną antykoncepcją hormonalną. Do powszechnego użycia weszła ona w latach 60. XX wieku. Opracowanie antykoncepcji hormonalnej bez wątpienia można uznać za moment przełomowy.
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x