fbpx

Nutriflex Lipid special

Nutriflex Lipid special - ulotka informacyjna dla pacjenta

Dostarczenie energii, niezbędnych kwasów tłuszczowych, aminokwasów, elektrolitów i płynów w warunkach żywienia pozajelitowego u pacjentów w stanie umiarkowanego lub ciężkiego katabolizmem w przypadku, gdy żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

Gotowa do użycia emulsja do inf. doż. 625 ml po zmieszaniu zawartości komór zawiera: z lewej górnej komory (roztw. glukozy): 99 g glukozy jednowodnej (90 g równoważne glukozie bezwodnej), 1,560 g sodu diwodorofosforanu dwuwodnego, 4,39 mg cynku octanu dwuwodnego; z prawej górnej komory (emulsja tłuszczowa): 12,5 g oleju sojowego rafinowanego, 12,5 g trójglicerydów średniołańcuchowych; z dolnej komory (roztwór aminokwasów): 2,06 g izoleucyny, 2,74 g leucyny, 2,49 g Lizyny chlorowodorku ( 1,99 g zawartość równ. lizyny), 1,71 g metioniny, 3,08 g fenyloalaniny, 1,59 g treoniny, 0,5 g tryptofanu, 2,26 g waliny, 2,37 g argininy, 1,48 g histydyny chlorowodorku jednowodnego ( 1,10 g zawartość równ. histydyny), 4,25 g alaniny, 1,32 g kwasu asparaginowego, 3,07 g kwasu glutaminowego, 1,45 g glicyny, 2,98 g proliny, 2,63 g seryny, 0,732 g sodu wodorotlenku, 0,237 g sodu chlorku, 0,157 g octanu sodu trójwodnego, 2,306 g octanu potasu, 0,569 g octanu magnezu czterowodnego, 0,390 g wapnia chlorku dwuwodnego; elektrolity [mmol]: 33,5 sodu, 23,5 potasu, 2,65 magnezu, 2,65 wapnia, 0,02 cynku, 30 chlorku, 30 octanu, 10 fosforanu; zawartość aminokwasów [g]: 35,1; zawartość azotu [g]: 5; zawartość węglowodanów [g]: 90; zawartość tłuszczów [g]: 25.

Dawkę dobiera się indywidualnie w zależności od wymogów danego pacjenta. Zaleca się podawanie preparatu w sposób ciągły. Stopniowe zwiększanie szybkości inf. przez 1-sze 30 minut aż do osiągnięcia zaplanowanej szybkości zapobiega ewentualnym komplikacjom. Młodzież od 14 rż. i dorośli. Maks. dawka dobowa wynosi do 35 ml/kg mc., co odpowiada: 2,0 g aminokwasów/kg mc./dobę; 5,04 g glukozy/kg mc./dobę; 1,4 g tłuszczów/kg mc./dobę. Maks. szybkość inf. wynosi 1,7 ml/kg mc./h, co odpowiada: 0,1 g aminokwasów/kg mc./h; 0,24 g glukozy/kg mc.; 0,07 g tłuszczów/kg mc./h. Dla pacjenta ważącego 70 kg odpowiada to maks. szybkości inf. 119 ml/h. Ilość podawanych pacjentowi substratów wynosi: 6,8 g aminokwasów/h, 17,1 g glukozy/h 4,8 g lipidów/h. Dzieci i młodzież. Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku poniżej dwóch lat. Produkt jest przeciwwskazany do stosowania u noworodków, niemowląt i dzieci poniżej 2 lat. Dzieci 2-13 rż. Zalecane wielkości dawek traktowane winny być jako wytyczne w oparciu o średnie zapotrzebowanie. Dawkę należy dobierać indywidualnie w zależności od wieku, stadium rozwoju i choroby. W trakcie ustalania wielkości dawki należy brać pod uwagę poziom nawodnienia pacjenta. W przypadku dzieci konieczne może okazać się rozpoczynanie podawania produktu począwszy od połowy zaplanowanej dawki. Dawkę należy stopniowo zwiększać do zaplanowanej wielkości biorąc pod uwagę indywidualny metabolizm pacjenta. Dawka dobowa dla dzieci 2-4 rż. 25 ml/kg mc., co odpowiada: 1,43 g aminokwasów/kg mc./dobę; 3,60 g glukozy/kg mc./dobę; 1,0 g tłuszczów/kg mc./dobę. Dawka dobowa dla dzieci 5-13 rż.: 17,5 ml/kg mc., co odpowiada: 1,0 g aminokwasów/kg mc./dobę; 2,52 g glukozy/kg mc./dobę; 0,7 g tłuszczów/kg mc./dobę. Maks. szybkość inf. wynosi 1,7 ml/kg mc./h, co odpowiada: 0,1 g aminokwasów/kg mc./godzinę; 0,24 g glukozy/kg mc./h; 0,07 g tłuszczów/kg mc./h. Z uwagi na indywidualne zapotrzebowanie dzieci, produkt może nie pokrywać w całości zapotrzebowania tych pacjentów na energię i płyny. W takich przypadkach należy podawać dodatkowo, w zależności od potrzeb, węglowodany i/lub lipidy i/lub płyny. Pacjenci z upośledzeniem czynności nerek/wątroby. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek dawki należy dostosowywać indywidualnie. Długość leczenia. Długość leczenia dla wskazań wymienionych powyżej jest nieograniczona. W trakcie długotrwałego podawania preparatu konieczna jest odpowiednia suplementacja pierwiastków śladowych i wit.

Celem żywienia pozajelitowego jest dostarczenie do organizmu wszystkich składników niezbędnych do wzrostu i regeneracji tkanek, jak również energii niezbędnej do utrzymania wszystkich funkcji organizmu. W procesie tym kluczową rolę odgrywają aminokwasy, gdyż niektóre z nich są niezbędne do syntezy białek. Jednoczesne podawanie źródeł energii (węglowodanów/tłuszczów) jest konieczne aby zapobiec niekorzystnemu wykorzystywaniu aminokwasów jako źródeł energii oraz aby dostarczyć energię dla dalszych reakcji energochłonnych.

Nadwrażliwość substancje czynne, białko jaj, orzeszków ziemnych lub soi albo na którąkolwiek substancję pomocniczą; wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów; ciężka hiperlipidemia; hiperglikemia niereagująca na dawki insuliny do 6 jednostek insuliny /h; kwasica; cholestaza wewnątrzwątrobowa; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek przy braku terapii nerkozastępczej; pogarszające się skazy krwotoczne; ostre epizody zakrzepowo-zatorowe, zatorowość tłuszczowa. Ze względu na skład, produktu nie wolno podawać noworodkom, niemowlętom i dzieciom poniżej 2 lat. Ogólne przeciwwskazania do żywienia pozajelitowego obejmują: nieustabilizowany stan krążenia z zagrożeniem życia (stany zapaści i wstrząsu); ostra faza zawału mięśnia sercowego lub udaru; niestabilny stan metabolizmu (np. ciężki zespół poagresyjny, śpiączka niewiadomego pochodzenia); niewystarczająca podaż tlenu dla komórek organizmu; zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej; ostry obrzęk płuc; niewyrównana niewydolność serca.

Niektóre produkty lecznicze, takie jak np. insulina mogą oddziaływać na układ lipazy organizmu. Ten rodzaj oddziaływania wydaje się jednak mieć tylko ograniczone znaczenie kliniczne. Heparyna podawana w dawkach klinicznych powoduje przejściowe uwalnianie lipazy lipoproteinowej do układu krążenia. Może to początkowo powodować wzrost lipolizy osoczowej, a następnie przejściowe obniżenie klirensu trójglicerydów. Olej sojowy zawiera witaminę K1. Może mieć to wpływ na działanie lecznicze pochodnych kumaryny, co powinno być ściśle monitorowane u pacjentów leczonych tego typu produktami leczniczymi. Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki, które zwiększają stężenie potasu w surowicy, takie jak diuretyki oszczędzające potas (triamteren, amiloryd, spironolakton), inhibitory ACE (np. kaptopril, enalapril), antagoniści receptora angiotensyny II (np. losartan, walsartan), cyklosporyna i takrolimus. Kortykosteroidy i ACTH związane są z zatrzymywaniem sodu i płynów w organizmie.

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach z zastosowaniem terapeutycznych dawek poszczególnych składników produktu leczniczego nie dostarczają wystarczających danych dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję. W przypadku gdy zastosowanie żywienia pozajelitowego może okazać się konieczne w okresie ciąży, produkt leczniczy należy podawać kobietom w ciąży tylko po starannym rozważeniu. Substancje czynne/metabolity produktu leczniczego przenikają do mleka ludzkiego lecz przy dawkach terapeutycznych nie oczekuje się żadnego wpływu na organizm noworodków/niemowląt karmionych piersią. Karmienie piersią nie jest zalecane u matek odżywianych pozajelitowo. Płodność: brak danych dot. stosowania produktu leczniczego.

Objawy przedawkowania płynów i elektrolitów: przewodnienie, zaburzenie równowagi elektrolitowej i obrzęk płuc. Objawy przedawkowania aminokwasów: utrata aminokwasów drogą nerek z towarzyszącą temu utratą równowagi aminokwasowej, mdłości, wymioty i dreszcze. Objawy przedawkowania glukozy: hiperglikemia, cukromocz, odwodnienie, hiperosmolalność surowicy, hiperosmolarna śpiączka hiperglikemiczna. W przypadku przedawkowania należy natychmiast przerwać inf. Dalsze postępowanie terapeutyczne uzależnione jest od rodzaju objawów i ich nasilenia. Jeśli po ustąpieniu objawów przedawkowania dalsza inf. jest wskazana, należy stopniowo zwiększać szybkość inf. z jednoczesnym monitorowaniem stanu pacjenta.

Nutriflex Lipid special - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Dieta aspirynowa, czyli co jeść, gdy musisz unikać salicylanów
Niepożądane reakcje organizmu na konkretne składniki pokarmu to wciąż narastający problem. Przykładem jest nietolerancja salicylanów, która wymaga stosowania tzw. diety aspirynowej. Jej celem jest utrzymanie podaży salicylanów w diecie na takim poziomie, aby nie powodowały objawów niepożądanych. Kto powinien stosować dietę bez salicylanów? Na czym ona polega?
Depresja — kiedy nie możesz
Depresja to choroba, nie objaw słabego charakteru czy chwilowej chandry. Cierpi na nią około 350 mln ludzi na świecie i 1,5 mln Polaków. Depresja nie wybiera — dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, dotyka coraz częściej nastolatków, "nie patrzy" na status majątkowy czy popularność. Szybka diagnoza, odpowiednio dobrana farmakoterapia oraz psychoterapia dają ogromną szansę na powrót do pełni zdrowia psychicznego. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją — to okazja, by przyjrzeć się temu, przybierającemu różne maski, zespołowi zaburzeń psychicznych.
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x