fbpx

Nurofen na ból pleców

Nurofen na ból pleców - ulotka informacyjna dla pacjenta

Bóle pleców.

1 kaps. zawiera 300 mg ibuprofenu.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 kaps. 2x/dobę. Nie wolno przyjmować więcej niż 4 kaps./dobę. Pomiędzy przyjęciem kolejnych dawek powinno upłynąć co najmniej 8 h. Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna specjalna modyfikacja dawkowania. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez najkrótszy okres czasu potrzebny do złagodzenia objawów. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

Ibuprofen jest pochodną kwasu propionowego o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz przeciwgorączkowym. Uważa się, że działanie produktu leczniczego, jako niesteroidowego leku przeciwzapalnego, polega na hamowaniu aktywności syntetazy prostaglandyn. Ponadto, ibuprofen w sposób odwracalny hamuje agregację płytek. Wykazano, że działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe ibuprofenu rozpoczyna się w ciągu 30 min.

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), u których występowały kiedykolwiek w wywiadzie reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa) po przyjęciu kwasu ASA lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), z czynnym lub w wywiadzie nawracającym wrzodem trawiennym/krwawieniem (2 lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia), z perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związanymi z wcześniejszym leczeniem NLPZ, z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca w ostatnim trymestrze ciąży, ze skazą krwotoczną.

Kwas ASA, o ile lekarz nie zalecił stosowania małych dawek kwasu ASA (nie więcej niż 75 mg/dobę), ze względu na możliwe zwiększenie ryzyka występowania działań niepożądanych. Inne NLPZ, w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2. Należy unikać równoczesnego stosowania 2. lub więcej NLPZ, ze względu na możliwe zwiększenie ryzyka występowania działań niepożądanych. Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu ASA na agregację płytek krwi, jeśli obydwa produkty podawane są jednocześnie. Dane te są jednakże ograniczone, a niejasności dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej sprawiają, że nie można wyciągnąć żadnych jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu; uważa się również, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne. Leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny) i leki moczopędne: leki z grupy NLPZ mogą powodować mniejszą skuteczność działania tych leków. U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. pacjenci odwodnieni lub osoby w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek), jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub antagonistów angiotensyny II oraz preparatów hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jest jednak zwykle odwracalna. Powyższe interakcje powinny być uwzględnione u pacjentów stosujących koksyby razem z inhibitorami ACE lub antagonistami receptora angiotensyny II. Z tego względu, jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, w szczególności u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić, ponadto należy rozważyć monitorowanie czynności nerek po włączeniu leczenia skojarzonego, a następnie okresowe jej weryfikowanie. Diuretyki mogą zwiększać ryzyko nefrotoksyczności NLPZ. Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Glikozydy nasercowe: NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać GFR i zwiększać stężenie glikozydów w osoczu. Leki przeciwzakrzepowe: z nielicznych danych klinicznych wynika, że NLPZ mogą nasilać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, takich jak warfaryna (acenokumarol). Lit i metotreksat: dowiedziono możliwości zwiększania stężenia w osoczu zarówno litu jak i metotreksatu; zaleca się kontrolę stężenia litu w surowicy. Cyklosporyna: zwiększenie ryzyka nefrotoksyczności. Mifepryston: nie należy stosować NLPZ w okresie 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, ponieważ mogą one osłabiać działanie mifeprystonu. Takrolimus: stosowanie NLPZ jednocześnie z takrolimusem zwiększa ryzyko działania nefrotoksycznego. Zydowudyna: podczas stosowania NLPZ jednocześnie z zydowudyną zwiększa się ryzyko toksycznego działania na układ krwiotwórczy. Istnieją dane wskazujące na zwiększone ryzyko krwawienia do stawów oraz powstawania krwiaków u HIV-pozytywnych pacjentów z hemofilią otrzymujących jednoczesne leczenie zydowudyną i ibuprofenem. Istnieją również dowody na wydłużenie czasu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną. Antybiotyki chinolonowe: dane uzyskane w badaniach na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Kortykosteroidy: obserwuje się zwiększone ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego.

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na ciążę i/lub rozwój zarodka lub płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Ryzyko bezwzględne wad układu krążenia wzrastało z wartości poniżej 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia. Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększenie częstości przed- i poimplantacyjnych strat ciąż oraz obumarcia zarodka i płodu. Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnorodnych wad rozwojowych, w tym wad układu sercowo-naczyniowego. W I i II trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu bez zdecydowanej konieczności. Jeśli ibuprofen stosowany jest u kobiety planującej ciążę lub w I bądź II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez jak najkrótszy możliwy okres. W III trymestrze ciąży, podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może narażać płód na: działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym); zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na: możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne mogące ujawnić się nawet po bardzo małych dawkach; zahamowanie skurczów macicy, powodujące opóźnienie lub wydłużenie porodu. W związku z powyższym, ibuprofen jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. Ibuprofen i jego metabolity przenikają do mleka kobiet karmiących piersią w niewielkim stężeniu (0,0008% zastosowanej dawki). Ponieważ jak dotąd nie ma doniesień o szkodliwym wpływie produktu leczniczego na niemowlęta, przerwanie karmienia piersią nie jest konieczne w trakcie krótkotrwałego leczenia ibuprofenem w zalecanych dawkach. Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest odwracalne i ustępuje po zakończeniu terapii.

U dzieci jednokrotne przyjęcie dawki powyżej 400 mg/kg mc może spowodować objawy przedawkowania. U dorosłych dokładna dawka mogąca spowodować takie objawy nie jest precyzyjnie określona. T0,5 kaps. o przedł. uwalnianiu wynosi około 8 h. Objawy: u większości pacjentów przyjmujących klinicznie znaczące dawki NLPZ mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Mogą także wystąpić: szumy uszne, ból głowy i krwawienie z żołądka lub jelit. Ciężkie zatrucie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i objawia się sennością, a bardzo rzadko także pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Bardzo rzadko mogą wystąpić napady drgawkowe. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy może być zwiększony. Mogą wystąpić: ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy. Nie ma swoistego antidotum. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące. Lekarz może zlecić płukanie żołądka. Należy monitorować czynność serca i kontrolować objawy czynności życiowych, o ile są stabilne. Należy rozważyć podanie doustnie węgla aktywowanego w ciągu 1 h od przedawkowania. Jeśli ibuprofen już uległ wchłonięciu, można podać pacjentowi substancje alkaliczne w celu zwiększenia wydalania ibuprofenu w moczu. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się napadów drgawkowych, należy podać dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku pacjentów z astmą należy podać leki rozszerzające oskrzela.

Nurofen na ból pleców - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

HIV - nowe zastosowanie metforminy
Znany, bezpieczny i dobrze tolerowany lek przeciwcukrzycowy w przyszłości może być wykorzystywany jako terapia wspomagająca w leczeniu HIV. Trwają badania przedkliniczne dotyczące potencjału metforminy jako leczenia osób z HIV.
Laktuloza na zaparcia - musisz poznać ten syrop!
W aptece widać jak na dłoni, że zaparcia to częsta przypadłość. Oczywiście o leki przeczyszczające częściej pytają kobiety i osoby starsze i dlatego od wielu lat lekarze zalecają syrop Lactulozę. Pacjenci również chwalą sobie działanie i często po niego wracają. W opinii pacjentów Laktuloza nie działa gwałtownie, oczywiście wszystko zależy od dawki. Laktuloza na zaparcia sprawdza się także u dzieci. Warto wspomnieć, że pacjenci nie skarżą się na skutki uboczne i mają do wyboru wiele preparatów o tym samym składzie.
Dzieci to nie mali dorośli — jak wchłaniają się leki?
Jedną z grup osób, które należy traktować w aptece w sposób szczególny, są ci najmłodsi pacjenci. Większość leków dostępnych w aptece nie posiada badań klinicznych w populacji pediatrycznej, gdyż stwarzałoby to problem etyczny. W związku z tym, na wielu ulotkach zobaczymy informację, że lek przeznaczony jest dla osób od 18 roku życia lub przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. W jaki sposób należy rozważać leczenie dzieci?
Dżuma – czym jest czarna śmierć?
Choroby zakaźne znane są człowiekowi od zarania dziejów. Pomimo, że wiele z nich nie jest już tak groźna jak kiedyś, to sama myśl o nich napełnia człowieka lękiem. Światowy kryzys wywołany przez pojawienie się koronawirusa Covid-19 przypomniał, jak wyglądają pandemie. Czy można go jednak porównać do dżumy, która przez kilkanaście lat potrafiła zabić ¼ populacji Europy?
Po tych lekach nie wsiadaj za kierownicę
Szybkość reakcji, skupienie i koncentracja to przymioty, które powinny charakteryzować każdego kierowcę. Niezależnie od stażu jazdy za kółkiem i przekonania o tym, jak świetnymi kierowcami jesteśmy, to zawsze pozostaje margines sytuacji niezależnych od nas. Co więcej, przyjmowane przez nas leki mogą wpływać na naszą sprawność psychomotoryczną i zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów. Po jakich lekach nie powinniśmy więc kierować samochodem?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x