fbpx

Navelbine

Navelbine - ulotka informacyjna dla pacjenta

Niedrobnokomórkowy rak płuca. Zaawansowany rak piersi.

1 kaps. miękka zawiera 20 mg, 30 mg lub 40 mg winorelbiny.

Dorośli. W monoterapii: trzy pierwsze podania 60 mg/m2 powierzchni ciała powtarzane co tydzień. Kolejne podania: po trzecim podaniu, zalecane jest zwiększenie dawki do 80 mg/m2 na tydzień, poza przypadkami, kiedy podczas pierwszych trzech podań dawek po 60 mg/m2 liczba neutrofilów raz osiągnęła wartość poniżej 500/mm3 lub więcej niż raz 500-1000/mm3. Modyfikacja dawki. W przypadku planowanych dawek po 80 mg/m2, jeżeli poziom neutrofilów wynosi mniej niż 500/mm3 lub więcej niż raz w granicach od 500 do 1000/mm3, podanie następnej dawki należy odroczyć do czasu uzyskania poprawy, a dawkę zmniejszyć z 80 mg/m2 do 60 mg/m2 na tydzień przez 3 kolejne podania. Istnieje możliwość powtórnego zwiększenia dawki z 60 mg/m2 do 80 mg/m2 tygodniowo, jeżeli poziom neutrofilów nie obniży się poniżej 500/mm3 lub więcej niż jeden raz będzie w granicach 500-1000/mm3 w czasie trzech podań dawki 60 mg/m3 zgodnie z zasadami wcześniej ustalonymi w czasie pierwszych trzech podań produktu. W terapii łączonej. Dawka i schemat podawania produktu leczniczego będą przystosowane do protokołu leczenia. W badaniach klinicznych wykazano, że dawka 80 mg/m2 postaci doustnej odpowiada 30 mg/m2. postaci dożylnej, zaś 60 mg/m2 postaci doustnej odpowiada 25 mg/m2 postaci dożylnej. Przeliczenie to należy przyjąć jako podstawę do tworzenia mieszanych sposobów dawkowania obejmujących postać doustną jak i dożylną produktu, zwiększających komfort pacjenta. Dla mieszanych sposobów dawkowania dawka i schemat podawania produktu leczniczego będą przystosowane do protokołu leczenia. Nawet dla pacjentów z BSA >2 m2, całkowita dawka nigdy nie powinna przekraczać 120 mg/tydzień przy 60 mg/m2/tydzień oraz 160 mg/tydzień przy 80 mg/m2. Pacjenci w podeszłym wieku. Doświadczenie kliniczne nie wykazuje istotnych różnic w odpowiedzi na terapię produktem u pacjentów w podeszłym wieku, choć nie można wykluczyć większej wrażliwości niektórych pacjentów w tej grupie wiekowej. Wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę winorelbiny. Dzieci i młodzież. Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie wiekowej. Pacjenci z niewydolnością wątroby. Produkt leczniczy może być podawany w standardowej dawce 60 mg/m2/tydzień pacjentom z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (bilirubina < 1,5 x ULN oraz ALT i (lub) AST pomiędzy 1,5 i 2,5 x ULN). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby produkt należy podawać w dawce 50 mg/m2/tydzień (bilirubina pomiędzy 1,5 i 3 x ULN, niezależnie od ALT i AST). Ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących tej populacji konieczną do określenia właściwości farmakokinetycznych, skuteczności oraz bezpieczeństwa, produkt jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Pacjenci z niewydolnością nerek. Ze względu na niewielkie wydalanie przez nerki nie ma farmakokinetycznego uzasadnienia zmniejszenia dawki produktu u tych pacjentów. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących usuwania i przygotowania produktu.

Winorelbina jest cytostatykiem przeciwnowotworowym należącym do pochodnych alkaloidów barwinka (Vinca minor L.), w której, w przeciwieństwie do innych alkaloidów Vinca, część katarantynowa została zmodyfikowana strukturalnie. Na poziomie molekularnym zaburza dynamiczną równowagę między tubuliną i aparatem mikrotubularnym komórki. Winorelbina hamuje polimeryzację tubuliny. Działa głównie na mikrotubule mitotyczne, a na mikrotubule aksonalne działa wyłącznie w dużych stężeniach. Jej zdolność skręcania mikrotubuli jest mniejsza niż winkrystyny. Preparat zatrzymuje mitozę w fazie G2-M. i powoduje śmierć komórki w interfazie lub w trakcie następnej mitozy.

Nadwrażliwość na winorelbinę lub inne alkaloidy Vinca, bądź też na każdy inny składnik kapsułki. Choroby mające znaczący wpływ na absorpcję. Wcześniejsza duża resekcja chirurgiczna żołądka lub jelita cienkiego. Poziom neutrofilów <1500/mm3 lub ostra infekcja (w ciągu ostatnich dwóch tyg.). Ciężka niewydolność wątroby niezwiązana z procesem nowotworowym. Ciąża. Laktacja. U pacjentów wymagających długoterminowej terapii tlenowej. U pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Połączenie preparatu z innymi lekami o znanej toksyczności w stosunku do szpiku kostnego może prowadzić do zaostrzenia mielosupresji. Wcześniejsze badania dotyczące dożylnego podawania winorelbiny z cisplatyną wykazały brak interakcji, które miałyby wpływ na parametry farmakokinetyczne. Stwierdzono jednak częstsze występowanie granulocytopenii, niż gdy preparat stosowano w monoterapii. Inhibitory lub aktywatory izoenzymu CYP 3A4, który jest zaangażowany w metabolizm winorelbiny, stosowane razem z preparatem, mogą modyfikować farmakokinetykę tego leku. Farmakokinetyka winorelbiny nie zmienia się, kiedy jest ona stosowana razem z lekami przeciwwymiotnymi, takimi jak metoclopramid czy antagoniści receptora 5HT3. Nie zaobserwowano, by równoczesne podanie leku z jedzeniem powodowało zmianę w przyswajaniu winorelbiny.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że preparat ma działanie teratogenne i embriotoksyczne oraz powoduje śmierć płodu. Z tego względu preparatu nie można stosować w okresie ciąży. Jeżeli w czasie leczenia pacjentka zajdzie w ciążę, należy jej zaoferować konsultację genetyczną. Nie wiadomo, czy winorelbina przechodzi do mleka matki i dlatego należy zaprzestać karmienia piersią przed rozpoczęciem leczenia preparatem.

Odnotowano jeden przypadek przedawkowania preparatu. Przedawkowanie tym lekiem może prowadzić do hipoplazji szpiku kostnego czasami z towarzyszącą gorączką i infekcją, jak również niedrożnością porażenną jelita. W takim przypadku lekarz powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze włącznie z transfuzją krwi, podaniem czynnika wzrostu i zastosowaniem kuracji antybiotykowej w takim stopniu, jaki uzna za właściwy. Nie jest znane antidotum na przedawkowanie preparatu.

Navelbine - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Problemy podczas laktacji — jak sobie z nimi radzić?
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 miesięcy. Oznacza to, że przez ten czas dziecko nie potrzebuje żadnych innych pokarmów czy też napojów, niż mleko mamy. Często, szczególnie na początku laktacji występują problemy, które mogą powodować zniechęcenie, a czasem nawet zaprzestanie karmienia piersią Z wieloma z nich można sobie łatwo poradzić samodzielnie lub korzystając z pomocy ekspertów.
Lek recepturowy — co powinieneś o nim wiedzieć?
Większość aktualnie dostępnych leków w aptekach to preparaty gotowe. Mimo że leki recepturowe nie są już tak popularne jak dawniej, bez wątpienia mają wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość stworzenie leku dopasowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta
Dobry spray na ból gardła dla dorosłych. Argentin-T, Tantum Verde czy Uniben?
Ból gardła dotyka każdego, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie. Czasami przechodzi samoistnie, ale zdarza się, że rozwija się w coś poważniejszego. W każdym wypadku ból gardła przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, w szczególności osobom, których praca polega na mówieniu, jak np. nauczyciele. Czy spray na ból gardła są skuteczne i warte polecenia? Jak wybrać dobry spray na ból gardła?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x