fbpx

Mytelase

Mytelase - ulotka informacyjna dla pacjenta

Leczenie objawowe miastenii.

1 tabl. zawiera 10 mg chlorku ambenoniowego.

Tabletki są podzielne. Dorośli: dawka powinna być ustalona indywidualnie dla każdego pacjenta ze względu na różny stopień nasilenia choroby u poszczególnych osób i na indywidualne różnice we wrażliwości na leki cholinomimetyczne. Leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg, u pacjentów ze średnio nasiloną chorobą dawka skuteczna wynosi 5-25 mg, 3 lub 4x/dobę. Początkowa dawka może być stopniowo zwiększana do uzyskania odpowiedniego efektu terapeutycznego. Tabl. należy przyjmować podczas posiłku.

Ambenoniowy chlorek jest parasympatykomimetykiem o silnym działaniu hamującym enzym acetylocholinoesterazę, co powoduje zwiększenie stężenia acetylocholiny w zakończeniach nerwowych, zarówno muskarynowych i nikotynowych. Następstwem działania leku jest zwiększenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego i skurcz mięśni. Ambenonium zwiększa kurczliwość mięśni szkieletowych.

Nadwrażliwość na ambenoniowy chlorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Okres karmienia piersią.

Inne leki cholinergiczne: ze względu na dłuższe działanie ambenoniowego chlorku w porównaniu z innymi lekami stosowanymi w miastenii, przeciwwskazane jest stosowanie leku jednocześnie z innymi lekami cholinomimetycznymi (edrofonium, neostygmina), chyba, że pacjent znajduje się pod ścisłą kontrolą lekarską. Atropina i jej pochodne. Leki blokujące zwoje układu autonomicznego.

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży i/lub rozwój zarodka/płodu i/lub przebieg porodu i/lub rozwój pourodzeniowy są niewystarczające. Brak doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży. Dlatego nie należy stosować leku w ciąży. Brak danych dotyczących przenikania leku do mleka kobiecego. Ambenoniowy chlorek jest przeciwwskazany u matek karmiących piersią.

W wyniku przedawkowania ambenoniowego chlorku mogą wystąpić następujące objawy: pocenie się, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, wymioty), nadmierne wydzielanie śliny, bladość powłok skórnych, częstomocz, niewyraźne widzenie, zwężenie źrenic, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nasilony lęk, drżenia i porażenie mięśni szkieletowych, bradykardia, zaburzenia przewodnictwa w sercu. Rzadko uogólnione złe samopoczucie i zawroty głowy. W przypadku przedawkowania leku pacjenta należy przyjąć do szpitala i zaprzestać czasowo stosowania leku; wykonać płukanie żołądka, podać dożylnie siarczan atropiny w dawce 0,25 mg (jeżeli zachodzi konieczność dawkę można powtórzyć) i metylosiarczan pralidoksymu w dawce 10 mg/kg mc./dobę. Jeżeli zachodzi konieczność, należy zastosować tracheotomię lub oddech wspomagany za pomocą respiratora.

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Exkivity-nowy lek dla chorujących na niedrobnokomórkowego raka płuc
Firma Takeda ogłosiła 15 września 2021 roku, że amerykańska agencja Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła nowy lek Exkivity. Rejestracja dotyczy leczenia dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) ze szczególnie rzadką mutacją receptora naskórkowego czynnika wzrostu.
Co powoduje wrzody żołądka i jak sobie z nimi poradzić?
Wrzody żołądka to jedna z najczęstszych chorób układu pokarmowego. Są tak powszechne, że zyskały miano choroby cywilizacyjnej. Choć statystycznie ich najczęstszą przyczyną jest zakażenie Helicobacter pylori, to należy podkreślić wieloczynnikową etiologię tej choroby. Jakie są jej przyczyny? Czym się objawia? Jakie są metody leczenia?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x