fbpx

Lipanor

Lipanor - ulotka informacyjna dla pacjenta

Jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata mc) w następujących przypadkach: Leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez. Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

1 kaps. zawiera 100 mg ciprofibratu.

W przypadku jednoczesnego stosowania właściwej diety, produkt leczniczy jest przyjmowany w długotrwałym leczeniu objawowym, którego skuteczność należy okresowo kontrolować. Dorośli. zalecana dawka to 100 mg cyprofibratu 1 kaps./dobę. Nie należy stosować większej dawki. Dzieci i młodzież. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży, ponieważ nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego w tej grupie pacjentów. Pacjenci w podeszłym wieku. Tak jak u pacjentów dorosłych, ale patrz także. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się zmniejszenie dawki do 100 mg co drugą dobę. Należy uważnie monitorować pacjenta. Nie stosować cyprofibratu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Zmniejszenie stężenia cholesterolu podczas leczenia cyprofibratem jest następstwem zmniejszenia odsetka frakcji miażdżycorodnych o małej gęstości (VLDL oraz LDL) w następstwie zahamowania biosyntezy cholesterolu w wątrobie. Zazwyczaj następuje także zwiększenie wytwarzania cholesterolu HDL (o właściwościach ochronnych). Oba te czynniki wpływają na polepszenie dystrybucji cholesterolu w surowicy krwi. Następuje znaczne zmniejszenie wskaźnika VLDL + LDL/HDL. Wskaźnik ten jest znacznie zwiększony w przypadkach hiperlipidemii, stanowiącej podłoże miażdżycy.

Ciąża lub podejrzenie ciąży oraz okres karmienia piersią. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Leczenie skojarzone z innym fibratem. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Skojarzenia przeciwwskazane. Inne fibraty: podobnie jak w przypadku innych fibratów, ryzyko rabdomiolizy i mioglobinurii może być większe, jeżeli cyprofibrat jest stosowany w skojarzeniu z innymi fibratami. Skojarzenia niezalecane. Inhibitory reduktazy HMG – CoA: podobnie jak w przypadku innych fibratów, ryzyko rabdomiolizy i mioglobinurii może być większe, jeżeli cyprofibrat jest stosowany w skojarzeniu z inhibitorami reduktazy HMG – CoA. Skojarzenia wymagające zachowania ostrożności. Leczenie doustnym lekiem przeciwzakrzepowym: cyprofibrat wiąże się silnie z białkami osocza i dlatego może wypierać inne leki z miejsc wiązania z białkami osocza. Wykazano, że cyprofibrat nasila działanie warfaryny, co powoduje, że jednocześnie stosowany doustny lek przeciwzakrzepowy należy podawać w mniejszej dawce, określonej na podstawie INR. Skojarzenia, które należy wziąć pod uwagę. Doustne leki przeciwcukrzycowe: cyprofibrat może nasilać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych, jednakże dostępne dane nie wskazują, że taka interakcja może mieć znaczenie kliniczne. Estrogeny: estrogeny mogą zwiększać stężenie lipidów w osoczu. Chociaż interakcja farmakodynamiczna jest możliwa, dane kliniczne nie są obecnie dostępne.

Brak dowodów na teratogenne działanie cyprofibratu, ale obserwowano objawy toksyczności podczas stosowania dużych dawek w badaniach teratogenności na zwierzętach. Ponieważ nie ma danych dotyczących stosowania cyprofibratu u kobiet w ciąży, jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. Cyprofibrat przenika do mleka karmiących samic szczurów. Ponieważ nie ma danych dotyczących stosowania cyprofibratu w okresie karmienia piersią, Lipanor jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet karmiących piersią.

Zgłoszenia dotyczące przedawkowania cyprofibratu są nieliczne, ale w tych przypadkach nie stwierdzono specyficznych objawów przedawkowania. Nie istnieje specyficzne antidotum dla cyprofibratu. Leczenie przedawkowania powinno być objawowe. Może być konieczne wykonanie płukania żołądka i wdrożenie odpowiedniego leczenia podtrzymującego. Cyprofibratu nie można usunąć za pomocą dializy.

Lipanor - wskazania i zastosowanie

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Dobry spray na ból gardła dla dorosłych. Argentin-T, Tantum Verde czy Uniben?
Ból gardła dotyka każdego, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie. Czasami przechodzi samoistnie, ale zdarza się, że rozwija się w coś poważniejszego. W każdym wypadku ból gardła przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, w szczególności osobom, których praca polega na mówieniu, jak np. nauczyciele. Czy spray na ból gardła są skuteczne i warte polecenia? Jak wybrać dobry spray na ból gardła?
Uzależnienie od alkoholu — jak wyjść z nałogu?
15 kwietnia to szczególna data — to właśnie wtedy obchodzony jest Światowy Dzień Trzeźwości. Coroczna akcja ma na celu podkreślenie powagi problemu, z którym zmaga się około 280 mln ogólnoświatowej populacji. Statystyki prowadzone przez WHO (ang. World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia) są alarmujące: z powodu szkodliwego spożywania alkoholu etylowego umiera rocznie nawet kilka milionów ludzi! Co gorsza, problem dotyka nie tylko osoby dorosłe, ale również młode pokolenie (15-19 lat) [1]. Czy istnieją skuteczne metody leczenia uzależnienia od alkoholu? Jak wyjść z nałogu?
Nowa alternatywa dla pacjentów z HIV?
Pojawiła się szansa na długo działające iniekcyjne leczenie HIV. Wszystko za sprawą zatwierdzenia przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) preparatu Cabenuva®.
Konopie lekiem na autyzm?
W ostatniej dekadzie produkty na bazie konopi okazały się jednym z najbardziej skutecznych narzędzi terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rodzice pacjentów leczonych preparatami uzyskanymi z tej rośliny zauważają u swoich pociech obniżony poziom lęku, mniej zaburzeń behawioralnych, a czasem nawet zwiększone zainteresowanie kontaktem z ludźmi i poprawę zdolności komunikacyjnych. Coraz większa dostępność do nowoczesnych produktów zawierających kannabinoidy pozwala lepiej dopasować terapię do indywidualnych potrzeb dziecka.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x