fbpx

Leukeran

Leukeran - ulotka informacyjna dla pacjenta

Choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa), – niektóre postaci nieziarniczych chłoniaków złośliwych (non-Hodgkin’s lymphoma), przewlekła białaczka limfatyczna, makroglobulinemia Waldenströma.

1 tabl. powl. zawiera 2 mg chlorambucylu.

PODCZAS USTALANIA SZCZEGÓŁOWEGO SCHEMATU LECZENIA NALEŻY KORZYSTAĆ Z ODPOWIEDNIEJ LITERATURY FACHOWEJ. PRODUKT JEST AKTYWNIE DZIAŁAJĄCYM ŚRODKIEM CYTOTOKSYCZNYM I POWINIEN BYĆ STOSOWANY WYŁĄCZNIE POD NADZOREM LEKARZA DOŚWIADCZONEGO W PODAWANIU TEGO RODZAJU LEKÓW. Choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa). Dorośli. W paliatywnej terapii w zaawansowanym stadium choroby lek stosuje się najczęściej w dawce 0,2 mg/kg/dobę przez 4-8 tyg. Zazwyczaj jednak jest on jednym ze składników polichemioterapii i stosuje się go według licznych protokołów. Preparat jest również stosowany zamiast iperytów azotowych, z podobnym efektem leczniczym, ale mniejszym działaniem toksycznym. Lek można stosować w leczeniu choroby Hodgkina u dzieci. Schematy dawkowania są podobne do stosowanych u dorosłych. Niektóre postaci nieziarniczych chłoniaków złośliwych (non-Hodgkin’s lymphoma). Dorośli. W monoterapii początkową dawkę, wynoszącą zwykle od 0,1-0,2 mg/kg/dobę, stosuje się przez 1-sze 4-8 tyg., po czym leczenie podtrzymujące prowadzi się albo stosując zmniejszone dawki dobowe, albo leczenie cykliczne. Produkt jest skuteczny w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium rozlanego chłoniaka limfocytowego oraz pacjentów, u których występuje wznowa po radioterapii. U pacjentów z zaawansowanymi stadiami rozwoju nieziarniczego chłoniaka limfocytowego nie występują znaczące różnice w ogólnym wskaźniku odpowiedzi między monoterapią produktem leczniczym a polichemioterapią. Dzieci. Lek można stosować w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci. Schematy dawkowania są podobne do stosowanych u dorosłych. Przewlekła białaczka limfatyczna. Dorośli: leczenie preparatem rozpoczyna się zazwyczaj u pacjentów z wyraźnymi objawami chorobowymi lub z zaburzeniami czynności szpiku kostnego (lecz nie w przypadku niewydolności szpiku), mającymi swoje odzwierciedlenie w badaniu morfologicznym krwi obwodowej. Początkowo produkt podaje się w dawce 0,15 mg/kg m.c./dobę do czasu zmniejszenia liczby leukocytów we krwi obwodowej do 10000 µ/l. Leczenie można wznowić po 4 tyg. od zakończenia 1-go cyklu i kontynuować je, stosując dawkę 0,1 mg/kg m.c./dobę. Zazwyczaj po 2 latach leczenia u niektórych pacjentów liczba leukocytów osiąga prawidłowe wartości, uprzednio powiększone węzły chłonne oraz śledziona stają się niewyczuwalne w badaniu palpacyjnym, a odsetek limfocytów w szpiku kostnym zmniejsza się poniżej 20%. Pacjenci z potwierdzoną niewydolnością szpiku kostnego powinni być najpierw leczeni prednizolonem, a podawanie produktu leczniczego można rozpocząć dopiero po przywróceniu czynności szpiku kostnego. Porównanie skuteczności okresowego leczenia dużymi dawkami produktu leczniczego z codziennym podawaniem leku nie wykazało znaczących różnic w odpowiedzi terapeutycznej lub częstości działań niepożądanych pomiędzy dwoma grupami leczenia. Makroglobulinemia Waldenströma. Dorośli: produkt jest jedną z dostępnych opcji leczenia tej choroby. Zalecana początkowa dawka wynosi 6-12 mg/dobę do chwili wystąpienia leukopenii; następnie wprowadza się na stałe dawkę 2-8 mg/dobę. Zaburzenia czynności nerek. Dostosowanie dawki nie jest uznawane za konieczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy starannie monitorować w kierunku objawów przedmiotowych i podmiotowych toksyczności. Ponieważ chlorambucyl jest głównie metabolizowany w wątrobie, należy rozważyć zmniejszenie dawki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Jednak brak jest wystarczających danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, aby podać odpowiednie zalecenia dotyczące dawkowania. Nie przeprowadzono szczegółowych badań u osób starszych, jednakże wskazane jest monitorowanie czynności nerek i wątroby. W razie zaburzenia ich czynności należy zachować ostrożność. Osoby starsze. Pomimo że doświadczenie kliniczne nie wykazało różnicy w wykazywanej odpowiedzi zależnej od wieku, dawka leku powinna być ostrożnie zwiększana u osób starszych, zaczynając od najniższej dawki z zakresu dawkowania.

Chlorambucyl jest pochodną aromatyczną iperytu azotowego; działa jako 2-funkcyjny środek alkilujący. Oprócz zaburzenia replikacji DNA chlorambucyl indukuje apoptozę komórek poprzez akumulację cytosolowego p53 i następnie aktywację promotora apoptozy (Bax).

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

U pacjentów z upośledzoną odpornością nie zaleca się stosowania szczepionek zawierających żywe organizmy. Stwierdzono, że analogi nukleozydów purynowych (takie jak fludarabina, pentostatyna i kladrybina) zwiększały cytotoksyczność chlorambucylu ex vivo, jednak znaczenie kliniczne tego stwierdzenia jest nieznane. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazują, że u pacjentów otrzymujących fenylbutazon konieczne może być zmniejszenie dawki chlorambucylu ze względu na możliwość nasilenia jego działania toksycznego.

Jeżeli jest to możliwe, należy unikać stosowania chlorambucylu w okresie ciąży, zwłaszcza w I trymestrze. W każdym przypadku należy ocenić stosunek potencjalnego zagrożenia dla płodu do spodziewanej korzyści dla matki. Tak jak w przypadku wszystkich leków cytotoksycznych, należy zalecić stosowanie skutecznej antykoncepcji w razie stosowania produktu leczniczego przez któregokolwiek z partnerów. Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania produktu leczniczego.

Głównym objawem obserwowanym po niezamierzonym przedawkowaniu chlorambucilu jest przemijająca pancytopenia. Mogą również wystąpić objawy toksycznego wpływu na układ nerwowy: od ogólnego pobudzenia i niezborności ruchowej do wielokrotnych napadów padaczkowych typu grand mal. Ponieważ nie istnieje znane antidotum, należy ściśle monitorować obraz krwi i zastosować leczenie ogólnie wzmacniające, w tym w razie konieczności również przetoczenie krwi.

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Utrata słuchu i jego związek z demencją
Utrata słuchu to naturalny proces starzenie się. Mało kto chcę się do tego przyznać, ale taki jest fakt. Ignorowanie tego może mieć negatywne skutki. Naukowcy uważają, że utrata słuchu może się przyczyniać do demencji. Im większy ubytek słuchu, tym większe ryzyko jej wystąpienia.
Wapno dla dzieci - kiedy należy je stosować?
Dzieci, żeby prawidłowo się rozwijać, potrzebują odpowiednio zbilansowanej diety bogatej w witaminy i minerały. Jednym z ważniejszych składników mineralnych w rozwoju dziecka jest wapń. Bez jego odpowiedniej ilości układ kostny dzieci nie będzie prawidłowo się rozwijać. Dodatkowo wapno znajduje zastosowanie w leczeniu alergii. Które preparaty wybrać? Czy są skuteczne? Czy dzieci mogą je bezpiecznie przyjmować?
Superżywność — doceńmy w końcu nasze rodzime produkty
Superżywność to polski odpowiednik popularnych superfoods. Są to nieprzetworzone pokarmy, bogate w cenne składniki odżywcze. Pozwalają one utrzymać zdrowie i zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych. Choć część z nas doskonale zna korzyści płynące ze spożywania superfoods, to jednak częściej sięgamy po te egzotyczne, nie doceniając naszych rodzimych. Jaką superżywność oferują polskie ogródki i uprawy?
Dobre krople do oczu na alergię. Oftahist, Zabak czy Polcrom?
Najczęściej występującą alergiczną chorobą oczu jest zapalenie spojówek. Może być ostre, sezonowe, przewlekłe, zawodowe lub atopowe. Klasycznymi objawami są świąd, łzawienie, przekrwienie, obrzęk spojówek oraz powiek. Często towarzyszy mu także zapalenie rogówki. Dobre efekty w leczeniu farmakologicznym przynosi miejscowe stosowanie kropli do oczu. Działają szybko, łagodząc objawy. Dostępne krople do oczu na alergię możemy podzielić na grupy w zależności od substancji czynnych, jakie zawierają.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x