fbpx

Latanoprost Genoptim

Latanoprost Genoptim - ulotka informacyjna dla pacjenta

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaską otwartego kąta i nadciśnieniem ocznym. Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dzieci i młodzieży z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i jaskrą dziecięcą i młodzieńczą.

1 ml roztw. zawiera 50 mikrogramów latanoprostu. 1 kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu. Substancja pomocnicza: 1 ml roztw. zawiera 0,2 mg benzalkoniowego chlorku.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku). Zaleca się podawanie 1 kropli do oka lub oczu objętych procesem chorobowym raz/dobę. Optymalny efekt uzyskuje się, jeśli produkt leczniczy podawany jest wieczorem. Nie należy podawać produktu częściej niż raz/dobę, gdyż wykazano, że częstsze podawanie powoduje osłabienie działania obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe. W przypadku pominięcia jednej dawki, leczenie należy kontynuować podając następną dawkę o zwykłej porze. Dzieci i młodzież. Produkt, krople do oczu może być stosowany u dzieci i młodzieży według takiego samego schematu dawkowania co u dorosłych. Brak danych dotyczących wcześniaków (urodzonych przed 36. tyg. ciąży). Dane dotyczące dzieci w wieku <1 roku (4 pacjentów) są bardzo ograniczone.

Substancja czynna, latanoprost, jest analogiem prostaglandyny F2 i wybiórczym agonistą receptora prostanoidowego FP obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u ludzi występuje po około 3-4 h po podaniu, osiągając maks. po 8-12 h. Obniżone ciśnienie wewnątrzgałkowe utrzymuje się przez co najmniej 24 h. Z badań przeprowadzonych na zwierzętach i u ludzi wskazują, że główny mechanizm działania polega na zwiększeniu odpływu naczyniówkowo-twardówkowego, choć u człowieka opisywano pewne ułatwienie odpływu (spadek oporu odpływu). W kluczowych badaniach klinicznych wykazano, że produkt jest skuteczny w monoterapii. Przeprowadzono też badania kliniczne dotyczące stosowania skojarzonego. Obejmowały one badania, w których wykazano skuteczność stosowania latanoprostu w skojarzeniu z antagonistami receptorów β-adrenergicznych (tymololem). Krótkookresowe badania (jedno- lub dwutygodniowe) wskazują na działanie addytywne latanoprostu w skojarzeniu z agonistami receptorów adrenergicznych (dipiwefryna), doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej (acetazolamid) i przynajmniej częściowo addytywne działanie z agonistami cholinergicznymi (pilokarpina). Badania kliniczne wykazały, że latanoprost nie wpływa w sposób znamienny na wytwarzanie cieczy wodnistej. Nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na barierę krew-ciecz wodnista. Latanoprost podawany w dawkach stosowanych klinicznie oraz w badaniach na małpach wywierał nieistotny wpływ, bądź też nie wywierał żadnego wpływu na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Podczas miejscowego stosowania może jednak dochodzić do łagodnego lub umiarkowanego przekrwienia spojówek lub nadtwardówki. W przypadku przewlekłego stosowania latanoprostu u małp poddanych zewnątrztorebkowemu usunięciu soczewki nie stwierdzano w angiografii fluoresceinowej wpływu na naczynia krwionośne siatkówki. Latanoprost nie powodował wyciekania fluoresceiny do tylnego odcinka oka u pacjentów z pseudofakią podczas krótkotrwałego leczenia. Podając latanoprost w dawkach stosowanych klinicznie nie zaobserwowano by powodował jakiekolwiek istotne działania farmakologiczne na układ krążenia i układ oddechowy.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie są dostępne ostateczne dane dotyczące interakcji produktu leczniczego. Opisywano przypadki paradoksalnego podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas jednoczesnego podawania do oka dwóch analogów prostaglandyn. Dlatego też nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów prostaglandyn ani pochodnych prostaglandyn. Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Może on wywierać szkodliwy farmakologiczny wpływ na przebieg ciąży, nienarodzone dziecko lub noworodka. Dlatego produktu nie należy stosować w czasie ciąży. Latanoprost i jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego, dlatego produktu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią lub należy przerwać karmienie piersią.

Poza podrażnieniem gałki ocznej i przekrwieniem spojówek nie obserwowano innych działań niepożądanych w obrębie gałki ocznej przedawkowania produktu. W razie przypadkowego spożycia produktu przydatne mogą okazać się następujące informacje: 1 butelka zawiera 125 µg latanoprostu. Ponad 90% podanej dawki ulega metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie. Dożylny wlew w dawce 3 µg/kg u zdrowych ochotników nie powodował żadnych objawów, natomiast dawka w zakresie 5,5-10 µg/kg mc. wywoływała nudności, ból brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i wzmożoną potliwość. U małp latanoprost był podawany we wlewie dożylnym w dawkach do 500 µg/kg bez znaczącego wpływu na układ krążenia. Dożylne podawanie latanoprostu u małp wiązało się z przemijającym skurczem oskrzeli. U pacjentów z umiarkowaną astmą oskrzelową nie obserwowano skurczu oskrzeli po miejscowym podaniu latanoprostu do oka w dawce siedmiokrotnie przekraczającej dawkę produktu stosowaną klinicznie. Leczenie w razie przedawkowania produktu jest objawowe.

Latanoprost Genoptim - wskazania i zastosowanie

Latanoprost Genoptim - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Alergiczny nieżyt nosa — jak sobie z nim radzić?
Alergiczny nieżyt nosa to najczęściej występująca choroba alergiczna — dotyczy aż 10-25% populacji. Niestety większość chorych jest nieprawidłowo diagnozowana, w związku z czym ich terapia jest błędna i nieskuteczna. Prawidłowe leczenie alergicznego nieżytu nosa uzależnione jest od jego postaci oraz stopnia nasilenia objawów. Jak należy postępować w przypadku alergicznego nieżytu nosa? Jakie leki warto stosować?
Udar cieplny — jak się przed nim uchronić?
Lato nierozerwalnie wiąże się z falami upałów. Nierzadko temperatura przekracza nawet 30°C, a do tego dochodzi wilgotność, która potęguje odczuwanie gorąca. Udar cieplny to wynik nieprawidłowej ciepłoty ciała, który może powodować bardzo poważne zdrowotne konsekwencje. Jak się przed nim uchronić?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x