Wskazania:
Należy przestrzegać oficjalnych wytycznych dotyczących właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Klarytromycyna jest wskazana do stosowania u młodzieży powyżej 12 lat oraz u dorosłych. Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje. Zakażenia dolnych dróg oddechowych: np. ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz zapalenie płuc. Zakażenia górnych dróg oddechowych: np. zapalenie zatok oraz zapalenie gardła. Klarytromycyna jest odpowiednia w przypadku leczenia początkowego pozaszpitalnych zakażeń układu oddechowego oraz wykazano jej działanie in vitro przeciw pospolitym i atypowym drobnoustrojom chorobotwórczym występującym w obrębie układu oddechowego, jak wymieniono w punkcie dotyczącym mikrobiologii. Klarytromycyna jest również odpowiednia w przypadku leczenia zakażenia skóry i tkanek miękkich o nasileniu lekkim do umiarkowanego. Klarytromycyna w obecności omeprazolu lub lanzoprazolu (leków hamujących wydzielanie kwasu żołądkowego) jest wskazana również w leczeniu eradykacji zakażenia H. pylori u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy. Klarytromycyna wykazuje zazwyczaj działanie in vitro przeciwko następującym szczepom: bakterie gram(+): Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę); Streptococcus pyogenes (grupy A β-hemolizujące paciorkowców); α-hemolizujące paciorkowców (grupy viridans); Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae; Streptococcus agalactiae; Listeria monocytogenes. Bakterie gram(-): Haemophilus influenzae; Haemophilus parainfluenzae; Moraxella (Branhamella) catarrhalis; Neisseria gonorrhoeae; Legionella pneumophila; Bordetella pertussis; Helicobacter pylori; Campylobacter jejuni. Mycoplasma: Mycoplasma pneumoniae; Ureaplasma urealyticum. Inne mikroorganizmy: Chlamydia trachomatis; Mycobacterium avium; Mycobacterium leprae. Bakterie beztlenowe: wrażliwe na makrolidy Bacteroides fragilis; Clostridium perfringens; Peptococcus species; Peptostreptococcus species; Propionibacterium acnes. Klarytromycyna ma działanie bakteriobójcze wobec kilku szczepów bakteryjnych, są to: Haemophilus influenzae; Streptococcus pneumoniae; Streptococcus pyogenes; Streptococcus agalactiae; Moraxella (Branhamella) catarrhalis; Neisseria gonorrhoeae; H. pylori i Campylobacter spp. Aktywność klarytromycyny przeciwko H. pylori jest większa przy obojętnym pH niż przy pH kwaśnym.
Dawkowanie:
Pacjenci z zakażeniem dróg oddechowych/skóry i tkanek miękkich. Dorośli. Zazwyczaj stosowana dawka to 250 mg 2x/dobę, chociaż może być zwiększona do 500 mg 2x/dobę w ciężkich zakażeniach. Zazwyczaj czas leczenia wynosi 6-14 dni. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: dawkowanie tak jak u dorosłych. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: klarytromycyny w postaci tabl. nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Przeprowadzono badania kliniczne u dzieci w wieku od 6 m-cy do 12 lat z zastosowaniem klarytromycyny w postaci zaw. doustnej, dlatego też u dzieci w wieku poniżej 12 lat należy stosować klarytromycynę w postaci zaw. (granulat do sporz. zaw. doustnej). H. pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy (dorośli): zazwyczaj czas leczenia wynosi od 6 do 14 dni. Terapia trójlekowa. Klarytromycyna (500 mg) 2x/dobę i lanzoprazol, 30 mg, 2x/dobę należy stosować z amoksycyliną, 1000 mg, 2x/dobę. Terapia trójlekowa. Klarytromycyna (500 mg) 2x/dobę i lanzoprazol, 30 mg, 2x/dobę należy stosować z metronidazolem, 400 mg, 2x/dobę. Terapia trójlekowa. Klarytromycyna (500 mg) 2x/dobę i omeprazol, 40 mg, raz/dobę należy stosować z amoksycyliną, 1000 mg, 2x/dobę lub metronidazolem, 400 mg, 2x/dobę. Terapia trójlekowa. Klarytromycyna (500 mg) 2x/dobę należy stosować z amoksycyliną, 1000 mg, 2x/dobę i omeprazolem, 20 mg, raz/dobę. Pacjenci w podeszłym wieku: dawkowanie jak u dorosłych. Pacjenci z niewydolnością nerek: u pacjentów z niewydolnością nerek z ClCr poniżej 30 ml/min, dawkę klarytromycyny należy zmniejszyć o połowę, tj. 250 mg raz/dobę lub 250 mg 2x/dobę w cięższych zakażeniach. Czas leczenia tych pacjentów nie powinien przekraczać 14 dni.
Uwagi:
W razie niemożności precyzyjnego dawkowania za pomocą tabl., należy zastosować klarytromycynę w postaci zawiesiny doustnej. Preparat można przyjmować razem z posiłkiem.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na antybiotyki makrolidowe.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby, umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.
Interakcje:
Nie podawać łącznie z ergotaminą, terfenadyną, astemizolem, pimozydem, cizaprydem.
Ciąża i laktacja:
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Klarytromycyna wydziela się z mlekiem kobiecym.
Działania niepożądane:
Reakcje alergiczne, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zapalenie jamy ustnej, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, zaburzenia czynności wątroby, bóle mięśni i stawów, bóle głowy, zawroty głowy, niepokój, bezsenność, koszmarne sny, szumy uszne, lęk, omamy i splątanie. Obserwowano pojedyncze przypadki leukopenii i trombocytopenii. Może powodować nagłe zmniejszenie stężenia cukru we krwi, zwłaszcza, jeśli pacjent przyjmuje insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe.
Działanie:
Antybiotyk makrolidowy.
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 500 mg klarytromycyny.