fbpx

Kiovig

Kiovig - ulotka informacyjna dla pacjenta

Leczenie substytucyjne u dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat): zespoły pierwotnych niedoborów odporności z upośledzeniem wytwarzania przeciwciał. Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, u których zawiodło profilaktyczne leczenie antybiotykami. Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na profilaktyczną immunizację pneumokokową. Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych. Wrodzony AIDS i nawracające zakażenia. Immunomodulacja u dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat): pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ang. ITP) u pacjentów z dużym ryzykiem krwawień albo przed zabiegiem chirurgicznym w celu skorygowania liczby płytek krwi. Zespół Guillain-Barré. Choroba Kawasaki. Wieloogniskowa neuropatia ruchowa.

1 ml zawiera 100 mg immunoglobuliny ludzkiej normalnej.

Leczenie substytucyjne należy rozpocząć i monitorować pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu niedoborów odporności. Dawka oraz schemat dawkowania zależą od wskazań do stosowania produktu leczniczego. W terapii zastępczej może zachodzić potrzeba ustalenia indywidualnej dawki leku dla każdego pacjenta w zależności od odpowiedzi farmakokinetycznej i klinicznej. Poniższe schematy dawkowania podano jako wskazówkę. Leczenie substytucyjne w pierwotnych zespołach niedoboru odporności. Schemat dawkowania powinien doprowadzić do osiągnięcia stężenia minimalnego IgG (oznaczanego przed kolejnym wlewem dożylnym) o wartości co najmniej 5-6 g/l. Zrównoważenie poziomu przeciwciał wymaga 3-6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Zalecana dawka początkowa wynosi 0,4-0,8 g/kg, po czym podaje się dawkę co najmniej 0,2 g/kg co 3-4 tyg. Do osiągnięcia stężenia min., wynoszącego 5-6 g/l jest wymagana dawka rzędu 0,2-0,8 g/kg/m-c. Odstęp pomiędzy dawkami po osiągnięciu stanu stacjonarnego wynosi 3-4 tyg. Należy dokonywać oznaczania i oceny stężeń minimalnych produktu leczniczego w odniesieniu do częstości występowania zakażeń. W celu zmniejszenia częstości występowania zakażeń może być konieczne zwiększenie dawki w celu uzyskania wyższego stężenia minimalnego. Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, u których zawiodło profilaktyczne leczenie antybiotykami; hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie reagowali na profilaktyczną immunizację pneumokokową; wrodzony AIDS i nawracające zakażenia. Zalecana dawka wynosi 0,2-0,4 g/kg co 3-4 tyg. Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych. Zalecana dawka wynosi 0,2-0,4 g/kg co 3-4 tyg. Należy utrzymywać stężenia min. >5 g/l. Pierwotna małopłytkowość immunologiczna. Istnieją 2 alternatywne schematy leczenia: 0,8-1 g/kg w 1. dniu leczenia, dawkę można powtórzyć raz w ciągu 3 dni 0,4 g/kg/dobę przez okres 2-5 dni. Zespół Guillain-Barré. 0,4 g/kg/dobę przez okres 5 dni. Choroba Kawasaki. Należy podawać 1,6-2,0 g/kg w dawkach podzielonych przez okres 2-5 dni lub 2,0 g/kg w postaci pojedynczej dawki. Pacjenci powinni otrzymywać równocześnie ASA. Wieloogniskowa neuropatia ruchowa (MMN). Dawka początkowa: 2 g/kg przez 2-5 dni. Dawka podtrzymująca: 1 g/kg co 2-4 tyg. lub 2 g/kg co 4-8 tyg. Szczegóły dotyczące dawkowania – patrz ChPL. Dzieci i młodzież. Dawkowanie u dzieci i młodzieży (0-18 lat) nie różni się od dawkowania u dorosłych, ponieważ dla każdego ze wskazań jest określane na podstawie mc. i dostosowane do odpowiedzi klinicznej w stanach wymienionych powyżej.

Immunoglobulina ludzka normalna zawiera głównie immunoglobulinę G (IgG) o szerokim spektrum przeciwciał przeciwko czynnikom zakaźnym. Immunoglobulina ludzka normalna zawiera przeciwciała IgG obecne w normalnej populacji. Przygotowuje się ją zwykle z puli osocza, w której skład wchodzi nie mniej niż 1000 donacji. Ma ona rozkład podklas immunoglobulin G ściśle proporcjonalny do występującego w naturalnym osoczu ludzkim. Dostatecznie duże dawki tego produktu leczniczego mogą przywrócić nienormalnie małe stężenie immunoglobulin G do prawidłowego zakresu. Mechanizm działania produktu leczniczego podawanego ze wskazań innych niż leczenie substytucyjne nie został w pełni wyjaśniony, lecz wiadomo, że obejmuje efekty immunomodulacyjne.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na immunoglobuliny ludzkie, szczególnie u pacjentów z przeciwciałami przeciwko IgA.

Podanie immunoglobulin może zmniejszać skuteczność szczepionek zawierających żywe atenuowane wirusy, takie jak wirusy odry, różyczki, świnki i ospy wietrznej, przez okres od co najmniej 6 tyg. do 3 m-cy. Po podaniu niniejszego produktu leczniczego powinien upłynąć okres 3 m-cy przed podaniem szczepionki z żywymi atenuowanymi wirusami. W przypadku szczepionki przeciwko odrze wspomniane zmniejszenie jej działania może utrzymywać się do 1 roku. Zatem u pacjentów otrzymujących szczepionkę przeciwko odrze powinno się sprawdzać poziom przeciwciał. Rozcieńczenie produktu leczniczego za pomocą 5% roztworu glukozy może spowodować podwyższenie stężenia glukozy we krwi.Brak badań interakcji produktu leczniczego prowadzonych w grupie dzieci i młodzieży.

Nie prowadzono do tej pory badań klinicznych z grupą kontrolną oceniających bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży; dlatego też należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Wykazano, że produkty lecznicze IVIg przenikają przez łożysko, co nasila się podczas III trymestru. Doświadczenie kliniczne ze stosowaniem immunoglobulin nie wskazuje na występowanie działań szkodliwych dla przebiegu ciąży lub dla płodu czy noworodka. Immunoglobuliny są wydzielane do mleka i mogą uczestniczyć w ochronie noworodka przed patogenami wnikającymi przez śluzówkę. Doświadczenia kliniczne z immunoglobulinami sugerują, że nie należy oczekiwać ich szkodliwego wpływu na płodność.

Przedawkowanie może prowadzić do nadmiernej ilości płynu w organizmie oraz zwiększonej lepkości krwi, szczególnie u pacjentów z grup ryzyka, w tym chorych w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności serca lub nerek.

Kiovig - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Kserostomia — przyczyny i leczenie suchości jamy ustnej
Ślina ze względu na swoje właściwości chemiczne i fizyczne pełni niezwykle ważną rolę w naszym organizmie. Wielu z nas nie jest świadomych ogromnego znaczenia jej funkcji w codziennym funkcjonowaniu oraz procesie zachowania zdrowia jamy ustnej. Jej zalety zaczynamy doceniać w momencie, gdy pojawia się problem suchości jamy ustnej. Wtedy też musimy się zmagać z szeregiem uciążliwych następstw wynikających z jej niedoboru.
Jaka witamina C jest najlepsza? Przegląd dostępnych leków
Kwas askorbinowy, znany szerzej jako witamina C, to związek, bez którego ludzki organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Pacjenci często kojarzą go głównie z budowaniem odporności, choć to nie jedyne zastosowanie witaminy C. Niezależnie od przesłanek do suplementowania kwasu askorbinowego, warto wybrać wartościowy produkt. Jakie leki z witaminą C są obecnie dostępne na rynku?
Co podawać na kaszel poinfekcyjny u dzieci i dorosłych?
Kaszel to jeden z najprostszych mechanizmów obronnych, dzięki któremu oczyszczamy drogi oddechowe i pozbywamy się z nich ciał obcych. Omawiany symptom może być konsekwencją kontaktu z czynnikiem mechanicznym (np. dymem tytoniowym), termicznym czy chemicznym, a także przebytą infekcją wirusową lub bakteryjną. W niektórych przypadkach rozwija się tzw. kaszel przewlekający (podostry), określany mianem poinfekcyjnego. Na czym polega i jak go leczyć?
Napięciowe bóle głowy — przyczyny występowania i metody leczenia
Bóle głowy mają różne pochodzenie — mogą powstawać samoistnie lub być objawem różnego rodzaju chorób. W poniższym tekście skupię się na napięciowym bólu głowy, zaliczanym do najczęściej występujących chorób neurologicznych na świecie. Jego symptomy mogą pojawiać się epizodycznie lub przewlekłe i są bardzo trudne do zdiagnozowania [1,2]. Jakie są przyczyny powstawania napięciowego bólu głowy i czy istnieją skuteczne metody leczenia?
Odchudzanie — fakty i mity
Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca, w mediach pojawiają się hasła zachęcające do pozbycia się zbędnych kilogramów. Cudowne detoksy oparte tylko na sokach lub niskokalorycznych przetworzonych produktach wydają się zyskiwać na popularności. Aby uchronić się przed rozczarowaniem i “efektem jo-jo”, zachęcamy do lektury artykułu, który weryfikuje autentyczność kilku najbardziej popularnych haseł związanych z powyższym tematem. 
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x