fbpx

Kalipoz prolongatum

Kalipoz prolongatum - ulotka informacyjna dla pacjenta

Profilaktyka i leczenie stanów niedoboru potasu. Niedobory potasu w organizmie powstają najczęściej na skutek: podawania leków moczopędnych, produktów glikokortykosteroidowych, glikozydów nasercowych; przewlekłych biegunek i wymiotów; przebiegu niektórych chorób nerek. Niedobór potasu towarzyszy także takim chorobom, jak: wtórny hiperaldosteronizm; marskość wątroby z wodobrzuszem; choroby układu krążenia; cukrzyca.

1 tabl. zawiera 750 mg chlorku potasu, co jest równoważne 391 mg jonów potasu (10 mEq K+).

Dorośli. Przeciętnie stosuje się: nieznaczna hipokaliemia, np. dieta uboga w potas lub uzupełnianie niedoboru potasu w trakcie stosowania leków moczopędnych: 1-2 tabl. (10-20 mEq)/dobę; znaczna hipokaliemia, w zależności od stopnia niedoboru potasu: 2-6 tabl. (20-60 mEq)/dobę. Przy ustalaniu dawki należy uwzględnić zawartość potasu w pożywieniu (owoce, warzywa, soki). W celu zmniejszenia drażniącego działania na błonę śluzową przewodu pokarmowego produkty zawierające chlorek potasu należy: przyjmować podczas posiłku lub po posiłku; popijać dużą ilością wody. Dzieci. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci, dlatego stosowanie chlorku potasu w tej populacji nie jest zalecane. Pacjenci w podeszłym wieku. Produkty zawierające chlorek potasu należy stosować ze szczególną ostrożnością u osób w wieku podeszłym. Należy często kontrolować stężenie potasu w surowicy ze względu na zwiększone ryzyko hiperkaliemii. Zaburzenia czynności nerek. Produkty zawierające chlorek potasu są przeciwwskazane u pacjentów z niewydolnością nerek. Zaburzenia czynności wątroby. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować bardzo dużą ostrożność podczas stosowania chlorku potasu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, z uwagi na zwiększone ryzyko zaburzeń elektrolitowych.

Potas jest najważniejszym kationem wewnątrzkomórkowym biorącym udział w wielu procesach fizjologicznych. Warunkuje prawidłową kurczliwość mięśni, odgrywa ważną rolę w przewodnictwie nerwowym i przemianie węglowodanowej. Jony potasowe są kationami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Nadwrażliwość na substancję czynną – chlorek potasu lub którąkolwiek substancję pomocniczą; nadwrażliwość na suplementację potasu (np. napadowy niedowład hiperkaliemiczny); hiperkaliemia; niewydolność nerek; jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas w monoterapii lub w połączeniu z diuretykami pętlowymi; wrodzone paramiotonie; zaburzenia metabolizmu (kwasica towarzysząca śpiączce cukrzycowej); hipowolemia z hiponatremią; krwawienia z przewodu pokarmowego; choroba wrzodowa (zaostrzenia); niewydolność nadnerczy; zaburzenia strukturalne lub czynnościowe utrudniające pasaż produktu leczniczego przez przewód pokarmowy.

Przy równoczesnym podawaniu leków wchodzących w interakcje z chlorkiem potasu należy okresowo kontrolować stężenie potasu. Podwyższenie poziomu potasu w surowicy krwi może wystąpić w przypadku jednoczesnego stosowania preparatu z: lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, inhibitorami ACE, antagonistami receptora angiotensyny II (typu ATI), indometacyną, glukokortykosteroidami, heparyną, glikozydami nasercowymi, lekami β-adrenolitycznymi, innymi preparatami zawierającymi potas, solami wapnia, solami sodu. Równoczesne stosowanie chlorku potasu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (np. spironolakton, kanrenonem, amilorydem, triamterenem) jest przeciwwskazane. Ryzyko potencjalnie śmiertelnej hiperkaliemii jest szczególnie wysokie u pacjentów z niewydolnością nerek (nakładający się efekt działania diuretyków oszczędzających potas). Nie zaleca się łączenia chlorku potasu z inhibitorami ACE (np. enalaprylem, kaptoprylem). Równoczesne stosowanie tych leków wymaga szczególnej ostrożności ze względu na zwiększone ryzyko potencjalnie śmiertelnej hiperkaliemii, szczególnie u osób z niewydolnością nerek. Należy zachować szczególną ostrożność przy równoczesnym stosowaniu chlorku potasu z glikozydami nasercowymi. Hiperkaliemia zmniejsza działanie inotropowe glikozydów naparstnicy (digoksyny), może powodować zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Należy zachować szczególną ostrożność przy równoczesnym stosowaniu chlorku potasu z NLPZ (np. indometacyną). NLPZ mogą spowodować hiperkaliemię, dlatego konieczna jest kontrola stężenia potasu w surowicy krwi. Pozajelitowe podanie soli wapnia przy równoczesnym stosowaniu preparatów potasu może spowodować wystąpienie arytmii. Dieta o dużej zawartości chlorku sodu zwiększa wydalanie potasu.

Ciąża nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do leczenia produktem. Brak danych na temat zagrożenia dla płodu u ludzi i zwierząt, gdyż nie przeprowadzono odpowiednio kontrolowanych badań klinicznych. Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie karmienia jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Hiperkaliemia może być spowodowana znacznym przedawkowaniem albo też równoczesnym podaniem leków oszczędzających potas lub inhibitorów ACE. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy odstawić produkt leczniczy. Intensywność objawów zależy od stopnia hiperkaliemii. Do objawów przedawkowania chlorku potasu należą: w przypadku mniej zaawansowanej hiperkaliemii (stężenie potasu w surowicy krwi poniżej 6,0 mmol/1): osłabienie siły mięśniowej i zaburzenia czucia, parestezje kończyn, paraliż wiotki, apatia, dezorientacja, spadek ciśnienia krwi, arytmie oraz blok serca (np. blok przedsionkowo-komorowy); w przypadku hiperkaliemii dużego stopnia (powyżej 6 mmol/1): zatrzymanie pracy serca. Leczenie. W lżejszych przypadkach przedawkowania wystarczy odstawić produkt leczniczy i powstrzymać się od spożywania pokarmów bogatych w potas. Znaczne przedawkowanie wymaga leczenia szpitalnego. Następujące metody mogą być zastosowane w leczeniu hiperkaliemii: eliminacja żywności i leków zawierających potas; 10-25% roztwór dekstrozy, zawierający 10 j.m. insuliny krystalicznej/20 g dekstrozy, podany dożylnie w dawce 300-500 ml/h, absorpcja i wymiana jonów potasowych przy użyciu żywic kationowymiennych w formie sodowej lub amonowej, podanych doustnie lub w postaci wlewki retencyjnej (uwaga: żywic amonowych nie należy stosować u pacjentów z marskością wątroby); hemodializa i dializa otrzewnowa. W przypadku digitalizacji organizmu zbyt szybkie obniżanie poziomu potasu w osoczu może spowodować zatrucie glikozydami naparstnicy.

Kalipoz prolongatum - wskazania i zastosowanie

Kalipoz prolongatum - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Nextstellis – nowy doustny środek antykoncepcyjny
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła nowy preparat antykoncepcyjny opracowany przez Mithra Pharmaceuticals SA. Na czym polega jego innowacyjność? Jakie są wskazania do stosowania? Jakie wywołuje interakcje i działania niepożądane?
Statyny i obawa przed działaniami niepożądanymi
Zaburzenia profilu lipidowego pojawiają się w naszym społeczeństwie często i dotykają coraz to młodszych osób. Nieprawidłowości wykryte wcześnie, możemy zredukować poprzez zmianę stylu życia. Niekoniecznie trzeba od razu sięgać po leki. Jednak jeśli już musimy zdecydować się na farmakoterapię, to czy jest się czego bać?
Nutridrink, Supportan i Fresubin, czyli doustne suplementy pokarmowe
Prawidłowy stan odżywienia organizmu jest elementem niezbędnym do powrotu do zdrowia. W szpitalach oprócz leczenia choroby podstawowej za pomocą leków równie ważne jest leczenie żywieniowe. Pacjent źle odżywiony, ma znacznie gorsze rokowania i znacznie gorzej znosi terapię. Jeśli tylko stan pacjenta na to pozwala, preferowana droga żywienia to żywienie doustne, dopiero w dalszej kolejności zaleca się żywienie dojelitowe lub pozajelitowe. W tym celu niezwykle przydatne i potrzebne są doustne suplementy pokarmowe. 
Analiza 5 popularnych leków na zaparcia dla seniorów
Zaparcia stanowią istotny problem szczególnie wśród osób starszych, gdzie mają one wieloczynnikową etiologię. Przy wyborze każdego z preparatów należy pamiętać o tym jak szybko chcemy uzyskać efekt przeczyszczający oraz stosować się do zaleceń stosowania każdego z produktów, ponieważ wraz z wiekiem i większą ilością przyjmowanych leków wzrasta ryzyko potencjalnych interakcji.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x