fbpx

Kabiven Peripheral

Kabiven Peripheral - ulotka informacyjna dla pacjenta

Odżywianie pozajelitowe pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat, u których odżywianie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające, lub przeciwwskazane.

Glukoza 11%, aminokwasy i elektrolity, emulsja tłuszczowa.

Dawka i szybkość infuzji powinna być uzależniona od zdolności pacjenta do eliminacji tłuszczów i metabolizowania glukozy. Dawka powinna być dobierana indywidualnie, a wybór odpowiedniej objętości opakowania produktu powinien uwzględniać stan kliniczny pacjenta, mc. i zapotrzebowanie na substancje odżywcze. Dorośli. Zapotrzebowanie na azot niezbędny do utrzymania stałej ilości białka zależy od stanu pacjenta (np. stan odżywienia, stopień stresu katabolicznego). Przeciętnie, w normalnym stanie odżywienia zapotrzebowanie wynosi 0,10-0,15 g azotu/kg mc/dobę. U pacjentów ze średnio łub bardzo nasilonym stresem metabolicznym z towarzyszącym niedożywieniem lub bez niedożywienia zapotrzebowanie wynosi 0,15-0,30 g azotu/kg mc/dobę (1-2 g aminokwasów/kg mc/dobę). Odpowiednie, powszechnie akceptowane zapotrzebowanie na glukozę wynosi 2,0-6,0 g, a na tłuszcze 1,0-2,0 g. Całkowite zapotrzebowanie na energię zależy od stanu klinicznego pacjenta i zwykle wynosi 20-30 kcal/kg mc./dobę. U osób otyłych podaż energii powinna być obliczona na podstawie należnej masy ciała. Produkt jest produkowany w trzech opakowaniach o różnej objętości, przeznaczonych dla pacjentów o umiarkowanie zwiększonym, podstawowym lub niskim zapotrzebowaniu na substancje odżywcze. Dla zapewnienia pełnego pozajelitowego żywienia niezbędne może być dodanie składników takich jak witaminy, pierwiastki śladowe czy elektrolity. Dawka 0,10-0,15 g azotu/kg mc./dobę (0,7-1,0 g aminokwasów/kg mc./dobę) i 20-30 kcal/kg mc./dobę, odpowiada podaży około 27-40 ml produktu /kg mc./dobę. Dzieci. Dawkę należy dostosować do zdolności metabolizowania poszczególnych składników odżywczych. U małych dzieci (w wieku 2-10 lat) infuzję należy rozpoczynać od małej dawki, tj. 14-28 ml/kg mc. (co odpowiada 0,49-0,98 g tłuszczu/kg mc./dobę, 0,34-0,67 g aminokwasów/kg mc./dobę i 0,95-1,9 g glukozy/kg mc./dobę) i zwiększać ją o 10-15 ml/kg mc./dobę, aż do maks. dawki wynoszącej 40 ml/kg mc./dobę. U dzieci w wieku powyżej 10 lat można stosować dawkowanie takie, jak u pacjentów dorosłych. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 2 lat, u których aminokwas cysteinę można uważać za warunkowo niezbędny. Szybkość infuzji. Maks. szybkość infuzji glukozy wynosi 0,25 g/kg mc./h. Dawka aminokwasów nie powinna być większa niż 0,1 g/kg mc./h. Dawka tłuszczów nie powinna być większa niż 0,15 g/kg mc./h. Szybkość infuzji nie powinna być większa niż 3,7 ml/kg mc./h (co odpowiada 0,25 g glukozy, 0,09 g aminokwasów i 0,13 g tłuszczów na kg mc.). Zalecany czas trwania infuzji wynosi 12-24 h. Maks. dawka dobowa. 40 ml/kg mc./dobę. Odpowiada to zastosowaniu jednego opakowania (największa objętość) u pacjenta ważącego 64 kg i dostarcza 0,96 g aminokwasów/kg mc./dobę (0,16 g azotu/kg mc./dobę), 25 kcal energii pozabiałkowej/kg mc./dobę (2,7 g glukozy/kg mc./dobę i 1,4 g tłuszczu/kg mc./dobę). Maks. dawka dobowa zależy od stanu pacjenta i może się zmieniać nawet z dnia na dzień.

Płyn do żywienia pozajelitowego.

Nadwrażliwość na białko jaja kurzego, soi, orzeszków ziemnych lub na którąkolwiek substancję czynną lub substancję pomocniczą. Ciężka hiperlipidemia. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi. Wrodzone wady metabolizmu aminokwasów. Ciężka niewydolność nerek, bez możliwości hemofiltracji lub dializoterapii. Wstrząs. Hiperglikemia wymagająca więcej niż 6 jednostek insuliny na godzinę. Patologicznie zwiększone stężenie w surowicy któregokolwiek z zawartych w produkcie elektrolitów. Ogólne przeciwwskazania do dożylnego przetaczania płynów: ostry obrzęk płuc, przewodnienie, niewyrównana niewydolność krążenia, odwodnienie hipotoniczne. Zespół hemofagocytarny. Niestabilny stan ogólny (np. ciężki stan pourazowy, niewyrównana cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, kwasica metaboliczna, ciężka posocznica i śpiączka hiperosmolarna). Preparat jest przeciwwskazany u noworodków i dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Heparyna podana w dawkach leczniczych powoduje przemijające uwalnianie lipazy lipoproteinowej do krążenia. Może to początkowo spowodować zwiększoną lipolizę osoczową, i w następstwie przemijające zmniejszenie klirens triglicerydów. Inne leki, takie jak insulina mogą wpływać na aktywność lipazy, ale nie stwierdzono, by wpływało to niekorzystnie na wartość terapeutyczną. Olej sojowy zawiera naturalną witaminę K1 która może wpływać na procesy krzepnięcia, szczególnie u pacjentów otrzymujących pochodne kumaryny. Praktycznie jest to mało prawdopodobne, ale zaleca się ścisłe monitorowanie układu krzepnięcia u pacjentów otrzymujących te leki. Brak danych klinicznych wykazujących, że powyższe interakcje mają istotne znaczenie kliniczne.

Nie przeprowadzono badań mających na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i laktacji. Lekarz powinien rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przed podaniem produktu kobiecie w ciąży lub karmiącej piersią.

Podczas infuzji aminokwasów z szybkością przekraczającą maksymalną zalecaną szybkość obserwowano nudności, wymioty i nadmierną potliwość.
W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy zmniejszyć szybkość infuzji lub ją przerwać. Ponadto przedawkowanie może prowadzić do przewodnienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej, hiperglikemii i hiperosmolalności. W niektórych rzadko występujących poważnych przypadkach niezbędna może być hemodializa, hemofiltracja lub hemodiafiltracja.

Kabiven Peripheral - wskazania i zastosowanie

Kabiven Peripheral - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Ornityna – działanie, zastosowanie i preparaty
Ornityna pomaga pozbyć się zbędnych produktów przemiany materii. Jest rodzajem aminokwasu. Powstaje w Twoim organizmie, dzięki niej usuwasz amoniak, produkt uboczny metabolizmu białek. Ornityna współpracuje z innymi związkami. Niedobór ornityny prowadzi do zaburzeń koncentracji i reakcji na bodźce. Objawy zagrażają zdrowiu i życiu. Kiedy uzupełniać ornitynę? Czy ornityna zregeneruje Twoją chorą wątrobę?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x