fbpx

Jaydess

Jaydess - ulotka informacyjna dla pacjenta

Antykoncepcja przez okres do 3 lat.

System terapeutyczny domaciczny zawiera 13,5 mg lewonorgestrelu.

System terapeutyczny zakłada się do jamy macicy i zachowuje on skuteczność przez okres do trzech lat. Założenie, usunięcie i/lub wymiana systemu. Zalecane jest, aby system zakładany był wyłącznie przez lekarzy z doświadczeniem w zakładaniu IUS i/lub po przeszkoleniu w zakresie procedury zakładania produktu. System terapeutyczny należy zakładać do jamy macicy w ciągu 7 dni od wystąpienia krwawienia miesiączkowego. System można wymienić na nowy w dowolnym dniu cyklu. System terapeutyczny można również założyć natychmiast po poronieniu, które nastąpiło w I trymestrze ciąży. Założenie systemu po porodzie może nastąpić dopiero po całkowitej inwolucji macicy, jednak nie wcześniej niż 6 tyg. po porodzie. W przypadku znacznego opóźnienia inwolucji należy rozważyć odczekanie do 12 tyg. po porodzie. W przypadku trudności przy zakładaniu i/lub nietypowego bólu lub krwawienia w czasie lub po założeniu, należy wziąć pod uwagę możliwość perforacji i podjąć odpowiednie działania, takie jak badanie fizykalne i USG. Samo badanie fizykalne może być niewystarczające do wykluczenia częściowej perforacji, która może mieć miejsce nawet wtedy, gdy nitki są nadal widoczne. System terapeutyczny odróżnia się od innych systemów obecnością dwu cech: pierścienia ze srebra (widocznego w badaniu USG) oraz brązowym kolorem nici. System w kształcie litery „T” zawiera siarczan baru, co powoduje, że jest on widoczny w badaniu rentgenowskim. System terapeutyczny usuwa się poprzez delikatne pociągnięcie kleszczykami za nitki. Jeśli nitki nie są widoczne, a w badaniu USG stwierdza się system w jamie macicy, można go usunąć za pomocą wąskich kleszczyków. Może to wymagać rozszerzenia kanału szyjki macicy lub interwencji chirurgicznej. System należy usunąć nie później niż pod koniec trzeciego roku. Jeśli pacjentka chce nadal stosować tę metodę, niezwłocznie po usunięciu poprzedniego systemu można założyć nowy. Jeśli pacjentka nie planuje ciąży, system należy usunąć w ciągu 7 dni od rozpoczęcia miesiączki, pod warunkiem, że pacjentka regularnie miesiączkuje. Jeśli system zostanie usunięty w innym dniu cyklu lub jeśli pacjentka nie miesiączkuje regularnie, a pacjentka odbyła stosunek płciowy w ciągu tyg. poprzedzającego usunięcie systemu, istnieje ryzyko ciąży. Należy natychmiast założyć nowy system lub wdrożyć alternatywną metodę antykoncepcyjną, aby zapewnić ciągłą antykoncepcję. Po usunięciu systemu należy go ocenić, aby upewnić się, że jest nieuszkodzony. Pacjenci w podeszłym wieku. Systemu nie badano u kobiet w wieku powyżej 65 lat. Nie ma wskazania do stosowania systemu u kobiet po menopauzie. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby. Systemu nie badano u kobiet z zaburzeniami czynności wątroby. System jest przeciwwskazany u kobiet z ostrą chorobą wątroby lub nowotworem wątroby. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania systemu nie badano u kobiet z zaburzeniami czynności nerek. Dzieci i młodzież. Stosowanie tego produktu przed pierwszą miesiączką jest niewskazane. Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności u młodzieży.

System wykazuje miejscowe działanie progestagenowe w jamie macicy. Przy dużym stężeniu lewonorgestrelu w błonie śluzowej macicy zmniejsza się ilość receptorów estrogenowych i progesteronowych. Endometrium staje się względnie niewrażliwe na krążący estradiol i obserwuje się silne działanie antyproliferacyjne. Podczas stosowania systemu obserwuje się zmiany morfologiczne endometrium oraz słabe reakcje miejscowe na ciało obce. Zagęszczenie śluzu szyjkowego zapobiega przedostawaniu się plemników przez kanał szyjki macicy. Środowisko miejscowe w macicy i jajowodach hamuje ruchliwość i czynność plemników, zapobiegając zapłodnieniu. W badaniach klinicznych systemu owulację obserwowano u większości badanych pacjentek. Dowody owulacji obserwowano u 34 na 35 kobiet w pierwszym roku, u 26 na 27 kobiet w drugim roku i u wszystkich 27 kobiet w trzecim roku.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; ostre lub nawracające zapalenie narządów miednicy mniejszej lub choroby związane ze zwiększonym ryzykiem zakażeń narządów miednicy mniejszej; ostre zapalenie szyjki macicy lub zapalenie pochwy; poporodowe zapalenie błony śluzowej macicy lub infekcje macicy po poronieniu w ciągu ostatnich 3 m-cy; śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy do ustąpienia; nowotwór złośliwy trzonu lub szyjki macicy; nowotwory progestagenozależne, np. rak piersi; nieprawidłowe krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii; wrodzone lub nabyte zmiany w jamie macicy, w tym włókniakomięśniaki, które zakłócałyby zakładanie i/lub zatrzymanie systemu terapeutycznego domacicznego (tzn. jeśli zniekształcają jamę macicy); ostra choroba wątroby lub nowotwór wątroby.

Interakcje mogą wystąpić z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne wątroby, zwłaszcza enzymy cytochromu P450, i z tego powodu zwiększającymi metabolizm lewonorgestrelu, prowadząc do zwiększonego klirensu hormonów płciowych (np. fenytoina, barbiturany, primidon, karbamazepina, ryfampicyna, ryfabutyna, newirapina, efawirenz, bosentan i prawdopodobnie również okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina i produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)). Z drugiej strony substancje o znanym działaniu hamującym enzymy metabolizujące produkty lecznicze (np. itrakonazol, ketokonazol) mogą zwiększać stężenie lewonorgestrelu w surowicy. Wpływ tych produktów na skuteczność systemu nie jest znany, ale nie jest on uważany za mający większe znaczenie z powodu miejscowego mechanizmu działania. Badania niekliniczne wykazały, że po założeniu systemu, pacjentkę można bezpiecznie badać w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne o indukcji magnetycznej 3 Tesli lub mniej, maks. gradient przestrzenny pola magnetycznego wynoszący 720 Gaussów/cm lub mniej. W takich warunkach podczas 15 minut badania maks. zwiększenie temperatury wytworzonej w miejscu założenia systemu wyniosło 1,8°C. Niewielka ilość artefaktów obrazowania może wystąpić, jeśli obszar zainteresowań leży w tym samym miejscu lub jest położony względnie blisko systemu.

Stosowanie systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego lewonorgestrel nie ma wpływu na płodność w przyszłości. Po usunięciu systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego lewonorgestrel, płodność kobiet powraca do normy. Zakładanie systemu kobietom w ciąży jest przeciwwskazane. U pacjentki, która zaszła w ciążę, pomimo założenia systemu, należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży ektopowej i zaleca się u niej wczesne usunięcie systemu, ponieważ system antykoncepcyjny pozostawiony w jamie macicy może zwiększyć ryzyko poronienia i przedwczesnego porodu. Usuwanie systemu lub badanie jamy macicy może również prowadzić do samoistnego poronienia. Pacjentkę, która zdecyduje się na utrzymanie ciąży, a systemu nie można usunąć, należy poinformować o zagrożeniach i możliwych konsekwencjach przedwczesnego porodu dla dziecka. Ciążę taką należy dokładnie monitorować. Pacjentkę należy pouczyć, że należy zgłaszać wszelkie objawy sugerujące komplikacje ciąży, takie jak ściskający ból brzucha z gorączką. Ze względu na wewnątrzmaciczne podawanie oraz miejscową ekspozycję na lewonorgestrel należy rozważyć potencjalne występowanie wirylizacji płodów żeńskich. Doświadczenie kliniczne w zakresie przebiegu ciąży podczas leczenia przy pomocy systemu jest ograniczone ze względu na wysoką skuteczność antykoncepcyjną. Należy poinformować pacjentkę, że dotychczas brak jest dowodów na występowanie wad wrodzonych spowodowanych obecnością systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego lewonorgestrel w przypadkach, w których ciąża aż do porodu rozwijała się przy założonym systemie domacicznym uwalniającym lewonorgestrel. Ogólnie wydaje się, że stosowanie środków antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestageny, zaczynając od 6 tyg. po porodzie nie ma żadnego szkodliwego wpływu na wzrost ani rozwój dziecka. System terapeutyczny domaciczny uwalniający lewonorgestrel nie wpływa na ilość ani jakość pokarmu. Małe ilości progestagenu (około 0,1% dawki lewonorgestrelu) przenikają do mleka karmiących matek.

Nie dotyczy.

Jaydess - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Leki w ciąży — zasady stosowania
Kobieta ciężarna powinna przyjmować leki wyłącznie po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Nawet witaminy i suplementy diety stosowane bez zaleceń mogą okazać się szkodliwe zarówno dla matki jak też dla dziecka. Najlepszym rozwiązaniem byłoby nie przyjmowanie żadnych leków w okresie ciąży, jednak w pewnych sytuacjach są one konieczne.
Opieka nad seniorem - zasady stosowania leków
Liczba pacjentów geriatrycznych wciąż rośnie. W ciągu 20 lat liczba osób po 80 roku życia ma ulec podwojeniu. Opieka geriatryczna wymaga cierpliwości i szerokiej wiedzy między innymi na temat stosowania leków. Zarówno seniorzy, jak i opiekunowie powinni zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problemów farmakoterapii u osób starszych.
IBS: Jakie są objawy i jak go leczyć?
IBS to inaczej Irritable Bowel Syndrome, czyli w polskim tłumaczeniu zespół jelita nadwrażliwego. Jest to zaburzenie czynności przewodu pokarmowego objawiające się nawracającym bólem brzucha. Schorzenie powoduje znaczne obniżenie komfortu życia pacjentów.
Jak pozbyć się kurzajki? Sposoby na kurzajki bez recepty
Czy zauważyliście kiedykolwiek u siebie dziwną zmianę na skórze, która przypominała szorstką narośl? Najczęściej pojawia się ona na dłoniach bądź stopach. Często towarzyszy jej uczucie bólu, porównywane do dyskomfortu towarzyszące chodzeniu z kamyczkami w obuwiu. Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania są twierdzące, to najprawdopodobniej pojawiła się u was kurzajka. Więcej na ich temat dowiecie się z artykułu.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x