fbpx

Injectio Solutionis Ringeri

Injectio Solutionis Ringeri - ulotka informacyjna dla pacjenta

Odwodnienie hipoosmotyczne i izoosmotyczne (np. w wyniku długotrwałych wymiotów, utraty płynów przez przetoki żółciowe, jelitowe i okrężnicze). Niedobory elektrolitowe. Nawadnianie w okresie okołooperacyjnym. Wypełnienie łożyska naczyniowego we wstrząsie.

1 ml roztworu zawiera 8,6 mg chlorku sodu, 0,3 mg chlorku potasu i 0,48 mg sześciowodnego chlorku wapnia. Osmolarność płynu wynosi 309 mOsm/l.

Podawać dożylnie. Dawkowanie ustala się indywidualnie w zależności od stopnia i rodzaju odwodnienia oraz aktualnych stężeń elektrolitów w osoczu. Zwykle podaje się w dożylnym wlewie kroplowym 500-3000 ml w ciągu doby. Nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/minutę. Uwaga: Podawać natychmiast po założeniu zestawu do wlewu. Dodatkowy lek należy wprowadzać przez wkłucie w tym samym miejscu butelki, w którym później zostanie podłączony przyrząd do przetaczania. Dokładnie wymieszać. Postępować zgodnie z zasadami aseptyki. Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki.

Hipertoniczny roztwór elektrolitowy zawierający jony K+ i Ca2+ w takiej samej proporcji jak w surowicy krwi. Roztwór podany dożylnie wypełnia łożysko naczyniowe i na krótko podwyższa ciśnienie krwi. Po 30-60 minutach woda i elektrolity przenikają przez ściany naczyń krwionośnych i ciśnienie krwi ponownie spada. Jest to spowodowane małym ciśnieniem onkotycznym płynu.

Niewydolność nerek z bezmoczem, przewodnienie, ciężka kwasica metaboliczna. Hipernatremia. Hiperkaliemia. Hiperchloremia. Niewydolność krążenia. Znaczna hiperosmolarność. Obrzęk płuc.

Można podawać tylko z lekami nie wykazującymi z preparatem niezgodności fizycznych ani chemicznych. W przypadku domieszek leków należy zwracać uwagę na wartość pH oraz stężenie jonów sodu, chloru, potasu i wapnia. Nie należy podawać jednocześnie z glikozydami nasercowymi, antagonistami aldosteronu, diuretykami oszczędzającymi potas, aminoglikozydami, lekami antycholinergicznymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, tetracyklinami i preparatami arsenu. Nie podawać preparatów zawierających fosforany i węglany, roztworów aminokwasów i emulsji tłuszczowych ze względu na zawartość wapnia. Ryzyko wystąpienia nadmiaru sodu może nasilać się, jeśli równocześnie podaje się leki zatrzymujące sód, takie jak: niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne oraz karbenoksolon.

Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ostre zatrucia tym lekiem nie są spotykane. Podawanie dużych objętości roztworu może prowadzić do hiperchloremii, a także do rozwoju lub pogłębienia istniejącej kwasicy metabolicznej. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęki płuc i obrzęki obwodowe, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności układu krążenia. Podawanie nadmiaru sodu może doprowadzić do zmniejszenia poziomu litu w surowicy. Stosuje się leczenie objawowe. W obrzęku płuc furosemid dożylnie w dawce 100-200 mg. W przypadku hipernatremii – hemodializa.

Injectio Solutionis Ringeri - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Konflikt serologiczny i jego profilaktyka w ciąży
Z pojęciem konflikt serologiczny po raz pierwszy zetknęliśmy się prawdopodobnie wszyscy w szkole podstawowej na lekcji biologii. Wielu z nas mogło wtedy pomyśleć, że ta sytuacja nie będzie go dotyczyć. No, chyba że ktoś planował studiować kierunki medyczne. Nic bardziej mylnego. Życie lubi zaskakiwać. Konflikt serologiczny to realny problem, z którym możemy się zetknąć w bardzo ważnym dla nas momencie, bowiem w chwili poczęcia naszego dziecka. 
Różyczka – choroba, której należy się bać?
Różyczka to choroba wieku dziecięcego. Kojarzona jest nie tylko z dziećmi, ale również z niebezpieczeństwem, jakie może przynieść kobiecie w ciąży. Różyczka należy do chorób zakaźnych o dość łagodnym przebiegu, dlatego istnieje niebezpieczeństwo, że można czasami chorować skąpoobjawowo lub bezobjawowo.
Jak odetkać zatkane ucho?
Zatkane ucho to problem z którym prędzej czy później zetknął się każdy. Powoduje to duży dyskomfort i utrudnia normalne funkcjonowanie. Jeżeli problem się powtarza i trwa przez kilka dni konieczna może być wizyta u specjalisty. Jednak w wielu przypadkach można poradzić sobie samemu za pomocą preparatów dostępnych w aptekach. Jak to zrobić i czy jest to bezpieczne?
Gruźlica — podstępna choroba. Światowy Dzień Gruźlicy
Błędnie uważano, że na gruźlicę chorują wyłącznie ludzie biedni i z marginesu społecznego. Dziś pogląd ten ulega zmianie i rośnie świadomość, że choroba ta może dotknąć każdego człowieka. Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez prątki należące do Mycobacterium tuberculosis complex. Najczęstszą odmianą gruźlicy jest postać płucna. Zmiany gruźlicze mogą umiejscowić się także w każdym narządzie ciała — mówimy wtedy o gruźlicy pozapłucnej.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x