fbpx

Hexacima

Hexacima - ulotka informacyjna dla pacjenta

Szczepionka jest wskazana do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego niemowląt i dzieci w wieku od 6 tyg. przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (Hib). Szczepionka ta powinna być stosowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 20 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego, antygeny Bordetella pertussis, 25 µg toksoidu krztuścowego, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej, wirus poliomyelitis (inaktywowany), 40 jednostek antygenu D Typ 1 (Mahoney), 8 jednostek antygenu D Typ 2 (MEF-1), 32 jednostki antygenu D Typ 3 (Saukett), 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa wzw B, 12 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b, 22-36 µg (fosforan polirybozylorybitolu) skoniugowany z białkiem tężcowym.

Szczepienie pierwotne. 2 dawki (do podawania w odstępach co najmniej 8 tyg.) lub 3 dawki (do podawania w odstępach co najmniej 4 tyg.) zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Wszystkie schematy szczepień, w tym rozszerzony program szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): Expanded Programme on Immunisation (EPI) w 6, 10, 14 tyg. życia, można stosować niezależnie od tego czy po urodzeniu podano dawkę szczepionki przeciw wzw B, czy też nie. W przypadku podania dawki szczepionki przeciw wzw B po urodzeniu, szczepionkę można podać jako uzupełniające dawki szczepionki przeciw wzw B po ukończeniu 6. tyg. życia. Jeśli konieczna jest druga dawka szczepionki przeciw wzw B przed ukończeniem 6. tyg. życia, należy podać monowalentną szczepionkę przeciw wzw B. Szczepienie uzupełniające. Po 2-dawkowym szczepieniu pierwotnym szczepionką musi być podana dawka uzupełniająca. Po 3-dawkowym szczepieniu pierwotnym szczepionką powinna być podana dawka uzupełniająca. Dawki uzupełniające powinny być podane co najmniej 6 m-cy po ostatniej dawce szczepienia pierwotnego oraz zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Co najmniej jedna dawka szczepionki przeciw Hib musi być podana. Przy braku szczepienia przeciw wzw B po urodzeniu, konieczne jest podanie dawki uzupełniającej szczepionki przeciw wzw B. Można rozważyć szczepionkę jako dawkę uzupełniającą. Po 3-dawkowym schemacie szczepienia pierwotnego szczepionką według WHO (EPI) i przy braku szczepienia przeciw wzw B po urodzeniu, musi być podana dawka uzupełniając szczepionki przeciw wzw B. Co najmniej jedna dawka szczepionki przeciw poliomyelitis powinna być podana. Można rozważyć szczepionkę jako dawkę uzupełniającą. W przypadku gdy szczepionka przeciw wzw B została podana po urodzeniu, po 3-dawkowym schemacie szczepienia pierwotnego można podać jako dawkę uzupełniającą szczepionkę lub pięciowalentną szczepionkę DTaP-IPV/Hib. Można stosować szczepionkę jako dawkę uzupełniającą u osób, które uprzednio zostały zaszczepione inną sześciowalentną szczepionką lub pięciowalentną szczepionką DTaP-IPV/Hib wraz z monowalentną szczepionką przeciw wzw B. Dzieci i młodzież. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki u niemowląt w wieku poniżej 6 tyg. Nie ma dostępnych danych. Nie ma dostępnych danych dotyczących starszych dzieci.

Szczepionki, bakteryjne i wirusowe szczepionki skojarzone. Immunogenność szczepionki u dzieci w wieku powyżej 24 m-cy nie było oceniane w badaniach klinicznych.

Reakcja anafilaktyczna po poprzednim podaniu szczepionki. Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na śladowe pozostałości z procesu wytwarzania (glutaraldehyd, formaldehyd, neomycyna, streptomycyna i polimyksyna B), lub na jakąkolwiek szczepionkę przeciw krztuścowi, bądź na uprzednio podaną szczepionkę lub szczepionkę zawierającą te same substancje czynne lub pomocnicze. Szczepienie szczepionką jest przeciwwskazane u osób, u których wystąpiła encefalopatia o nieznanej etiologii w ciągu 7 dni po wcześniejszym szczepieniu szczepionką zawierającą antygeny krztuśca (pełnokomórkową lub acelularną). W takich przypadkach należy przerwać szczepienie przeciw krztuścowi i kontynuować schemat szczepienia szczepionkami przeciw błonicy i tężcowi, wzw B, poliomyelitis oraz Hib. Szczepionka przeciw krztuścowi nie powinna być podana osobom z niekontrolowanymi zaburzeniami neurologicznymi lub niekontrolowaną padaczką do czasu ustalenia sposobu leczenia, ustabilizowania się stanu zdrowia oraz gdy korzyści przeważają nad ryzykiem.

Dane dotyczące jednoczesnego podania preparatu i szczepionki przeciw pneumokokom, polisacharydowej, skoniugowanej nie wykazały klinicznie istotnego wpływu na odpowiedź immunologiczną na którykolwiek antygen. Dane dotyczące jednoczesnego podania dawki uzupełniającej szczepionki oraz szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce nie wykazały klinicznie istotnego wpływu na odpowiedź immunologiczną na którykolwiek antygen. Może istnieć klinicznie istotny wpływ na odpowiedź immunologiczną przy jednoczesnym podaniu szczepionki i szczepionki przeciw ospie wietrznej i dlatego te szczepionki nie powinny być podawane w tym samym czasie. Dane dotyczące jednoczesnego podania w szczepieniu pierwotnym preparatu i szczepionek przeciw rotawirusom nie wykazały klinicznie istotnego wpływu na odpowiedź immunologiczną na którykolwiek antygen. Dane dotyczące jednoczesnego podania preparatu i szczepionki skoniugowanej przeciw meningokokom grupy C lub szczepionki skoniugowanej przeciw meningokokom grup A, C, W-135 i Y nie wykazały klinicznie istotnego wpływu na odpowiedź immunologiczną na którykolwiek antygen. Gdy rozważane jest jednoczesne podanie z inną szczepionką, wstrzyknięcia powinny być wykonane w różne miejsca. Szczepionki nie wolno mieszać z żadnymi innymi szczepionkami ani lekami podawanymi pozajelitowo. Nie zgłoszono żadnych istotnych interakcji z innymi terapiami lub produktami biologicznymi poza leczeniem immunosupresyjnym.

Nie ma zastosowania. Szczepionka ta nie jest przeznaczona dla kobiet w wieku rozrodczym.

Nie zgłoszono żadnych przypadków przedawkowania.

Hexacima - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Katar u niemowlaka — jak sobie z nim radzić?
Katar u niemowląt, czyli dzieci do ukończenia 1. roku życia,  występuje bardzo często. Zatkany nos utrudnia dziecku oddychanie, znacznie pogarsza jakość jego snu. Może być powodem rozdrażnienia i niechęci do jedzenia. Jak radzić sobie z katarem u niemowlaka? 
Od czego zależy cena leku refundowanego?
Refundacja leku jest możliwa, jeśli na prawidłowo wystawionej recepcie wypisany jest produkt leczniczy obecny w wykazie sporządzonym przez Ministerstwo Zdrowia. Refundacja następuje tylko do wysokości limitu finansowania, a resztę ceny leku pokrywa pacjent. To, ile pacjent zapłaci za lek, zależy od kilku czynników (poziomu odpłatności, ceny detalicznej, limitu finansowania, uprawnień dodatkowych).
Nowy lek w farmakoterapii ADHD
Amerykańska firma biofarmaceutyczna „Supernus Pharmaceuticals inc., która specjalizuje się w wytwarzaniu leków stosowanych w chorobach ośrodkowego układu nerwowego takich jak choroba Parkinsona, epilepsja, migrena, ogłosiła, że 2 marca tego roku lek o nazwie „Qelbree” w skład którego wchodzi wiloksazyna (w postaci o przedłużonym uwalnianiu) został zatwierdzony przez amerykańską agencję bezpieczeństwa żywności jako lek do leczenia Zespołu Nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u pacjentów w wieku od 6 do 17 roku życia.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x