fbpx

Hemosol BO

Hemosol BO - ulotka informacyjna dla pacjenta

Jako płyn substytucyjny w ciągłej hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztwór dializacyjny w ciągłej hemodializie w leczeniu ostrej niewydolności nerek.

W skład produktu leczniczego wchodzi dwukomorowy worek z polichlorku winylu lub poliolefinowy, zawierający roztw. elektrolitów w małej komorze (A) oraz roztwór buforujący w dużej komorze (B). 1000 ml roztworu elektrolitów (mała komora A) zawiera: 5,145 g chlorku wapnia chlorek 2H2O, 2,033 g chlorku magnezu 6H2O, 5,4 g kwasu mlekowego. 1000 ml roztworu buforującego (duża komora B) zawiera: 3,09 g wodorowęglan sodu, 6,45 g chlorku sodu.

Szybkość, z jaką podawany jest produkt leczniczy, zależy od stężenia elektrolitów we krwi, równowagi kwasowo-zasadowej, równowagi płynów oraz ogólnego stanu klinicznego pacjenta. Objętość roztw. substytucyjnego i/lub dializatu, jaką należy podać, będzie również zależała od żądanej intensywności leczenia (dawki). Rodzaj roztw. oraz sposób podawania (dawkę, szybkość infuzji i całkowitą objętość) powinien ustalić wyłącznie lekarz mający doświadczenie w zakresie intensywnej terapii oraz ciągłego leczenia nerkozastępczego (ang. CRRT). Powszechnie stosowana szybkość przepływu roztworu substytucyjnego w hemofiltracji i hemodiafiltracji wynosi: dorośli: 500-3000 ml/h. Powszechnie stosowana szybkość przepływu roztworu dializacyjnego (dializatu) w ciągłej hemodializie wynosi: dorośli: 500-2500 ml/h. U dorosłych zwykle stosowana jest łączna szybkość przepływu wynosząca od około 2000-2500 ml/h., co odpowiada dobowej objętości płynu mieszczącej się w zakresie od około 48-60 l. Osoby w podeszłym wieku. Dane z badań klinicznych oraz doświadczenia zebrane w praktyce klinicznej wskazują na to, że stosowanie produktu u osób w podeszłym wieku nie jest związane z różnicami w zakresie bezpieczeństwa lub skuteczności. Dzieci i młodzież. Zakres szybkości przepływu roztworu substytucyjnego w hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz roztw. dializacyjnego (dializatu) w ciągłej hemodializie wynosi: dzieci (od noworodków po młodzież do 18 lat): 1000-2000 ml/h./1,73 m2. Wymagane szybkości przepływu mogą wynosić do 4000 ml/godz./1,73 m2, zwłaszcza u młodszych dzieci (≤10 kg). Bezwzględna szybkość przepływu (w ml/godz.) u dzieci i młodzieży zazwyczaj nie powinna przekraczać maks. szybkości przepływu stosowanej u dorosłych.

Produkt leczniczy jest nieaktywny farmakologicznie. Jony sodu, wapnia, magnezu oraz chlorki występują w stężeniach podobnych do fizjologicznych poziomów w osoczu krwi. Roztwór stosowany jest w celu uzupełnienia wody i elektrolitów usuniętych podczas hemofiltracji lub służy jako odpowiednie środowisko wymiany w czasie przeprowadzania hemodiafiltracji lub hemodializy ciągłej. Wodorowęglany stosowane są jako bufor alkalizujący.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

W czasie leczenia może zmniejszyć się stężenie we krwi tych produktów leczniczych, które ulegają filtracji lub dializie. Jeśli to konieczne, należy podjąć odpowiednie leczenie korygujące. Interakcji z innymi produktami leczniczymi, spowodowanych zaburzeniami równowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej można umknąć poprzez poprawne dawkowanie roztworu do hemofiltracji lub hemodializy i staranne monitorowanie. Jednakże, następujące interakcje są prawdopodobne: u pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca jest zwiększone w przypadku hipokaliemii; wit. D oraz analogi wit. D, a także produkty lecznicze zawierające wapń (np. wapnia chlorek lub wapnia glukonian stosowane do utrzymania hemostazy wapnia podczas CRRT u pacjentów otrzymujących antykoagulację cytrynianową oraz wapnia węglan jako substancja chelatująca fosforany) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia hiperkalcemii; dodatkowe ilości sodu wodorowęglanu (lub innego źródła substancji buforujących) zawartego w płynach do CRRT lub innych płynach podawanych w czasie terapii może zwiększać ryzyko wystąpienia zasadowicy metabolicznej; cytrynian stosowany jako antykoagulant przyczynia się do całkowitego obciążenia buforem i może zmniejszać stężenie wapnia w osoczu.

Nie przewiduje się wpływu produktu na ciążę ani na noworodki/dzieci karmione piersią. Nie ma doniesień dotyczących stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży lub karmienia piersią, jednak publikacje na temat leczenia nerkozastępczego w czasie ostrego uszkodzenia nerek nie wskazują, by istniało jakiekolwiek ryzyko w związku ze stosowaniem roztworów. Lekarz przepisujący lek powinien rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przed podaniem produktu leczniczego pacjentce w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Brak danych klinicznych dotyczących wpływu na płodność. Nie przewiduje się jednak wpływu na płodność.

Nie powinno dojść do przedawkowania płynu substytucyjnego, jeśli procedura jest przeprowadzona prawidłowo, a bilans płynów oraz parametry równowagi elektrolitowej i kwasowo-zasadowej są starannie monitorowane. W wyniku przedawkowania mogą jednak wystąpić poważne następstwa, takie jak zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia gospodarki elektrolitowej lub kwasowo-zasadowej. W przypadku wystąpienia hiperwolemii lub hipowolemii należy niezwłocznie podjąć działania zaradcze. Jeśli wystąpią zaburzenia równowagi elektrolitowej lub kwasowo-zasadowej (np. zasadowica metaboliczna, hipofosfatemia, hipokaliemia itp.) należy natychmiast wstrzymać podawanie produktu leczniczego. Nie istnieje swoiste antidotum na przedawkowanie produktu. Można jednak zminimalizować jego ryzyko poprzez ścisłe monitorowanie i odpowiednią suplementację podczas leczenia.

Hemosol BO - wskazania i zastosowanie

Hemosol BO - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Co to jest wstrząs anafilaktyczny?
Wstrząs anafilaktyczny to reakcja nadwrażliwości, która stanowi zagrożenie dla życia. Występuje nagle w odpowiedzi na kontakt z czynnikami takie jak np. leki, jad owadów lub też pokarmy. Jak zachować się w sytuacji, kiedy osoba z naszego otoczenia będzie w stanie zagrożenia życia z powodu reakcji anafilaktycznej. Jak udzielić jej pomocy w takiej sytuacji ?
Skuteczne tabletki na odchudzanie - który preparat będzie najmocniejszy?
Zrzucanie wagi jest procesem, który dla większości pacjentów jest ciężki do zrealizowania. Podstawą jest zachowanie odpowiedniej diety, prowadzącej do wykształcenia zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywność fizyczna. Na rynku aptecznym znajdziemy preparaty, które wspomagają proces odchudzania. W poniższym artykule znajduje się przegląd składników czynnych występujących w tego typu preparatach.
Jaki jest związek między stanem tarczycy i krążenia mózgowego?
Zaburzenia czynności tarczycy są coraz popularniejsze w naszej populacji. Na każdym rogu słychać, że sąsiadka, kuzyn czy mama ma problemy z tarczycą. Według badań problemy z tarczycą mogą się przekładać również na problemy z krążeniem mózgowym. To z kolei może zwiększać ryzyko wystąpienia udaru lub demencji.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
1
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x