fbpx

Formoterol Easyhaler

Formoterol Easyhaler - ulotka informacyjna dla pacjenta

Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu astmy u pacjentów leczonych wziewnymi kortykosteroidami, którzy wymagają również stosowania długo działającego β2-mimetyku zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi leczenia. Lek jest również wskazany w celu zmniejszenia obturacji dróg oddechowych u pacjentów z POChP, którzy wymagają długotrwałego leczenia produktem rozszerzającym oskrzela.

1 odmierzona dawka zawiera 12 µg formoterolu fumaranu dwuwodnego. W przypadku inhalatora dawka dostarczana (z urządzenia dawkującego) zawiera taką samą ilość substancji czynnej, co dawka odmierzona (z zasobnika).

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież powyżej 12 rż. Astma. Regularne leczenie podtrzymujące: 1 inhalacja (12 µ) przyjmowana 2x/dobę. W cięższych przypadkach można zwiększyć dawkowanie do 2 inhalacji (24 µ) przyjmowanych 2x/dobę. Maksymalna dawka dobowa to 4 inhalacje (2 inhalacje przyjmowane 2x/dobę). POChP. Regularne leczenie podtrzymujące: 1 inhalacja (12 µ) przyjmowana 2x/dobę. Maksymalna dawka dobowa to 2 inhalacje (1 inhalacja przyjmowana 2x/dobę). Dzieci w wieku od 6-12 lat. Astma. Regularne leczenie podtrzymujące: 1 inhalacja (12 µ) przyjmowana 2x/dobę. Maksymalna dawka dobowa to 24 µg. POChP. Nie dotyczy. Dzieci w wieku poniżej 6 rż. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Brak danych dotyczących stosowania produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. U pacjentów z ciężką marskością wątroby może dojść do zwiększenia ekspozycji na formoterol, ponieważ jest on metabolizowany głównie w wątrobie. Wykazano, że czas działania formoterolu wynosi około 12 h. W trakcie leczenia należy zawsze dążyć do stosowania najmniejszej skutecznej dawki leku. Aktualne wytyczne dotyczące postępowania w astmie zalecają stosowanie długo działającego wziewnego β2-mimetyku w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela. Dodatkowo istnieje zalecenie, aby w przypadku ostrego napadu stosować krótko działający β2-mimetyk. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania w astmie leki z grupy długo działających β2-mimetyków można dodawać do schematu leczenia u pacjentów, u których występują problemy przy leczeniu dużymi dawkami wziewnych steroidów. Należy zalecić pacjentom, żeby nie przerywali leczenia steroidem ani nie zmieniali jego dawki po wprowadzeniu leczenia formoterolem. Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają, lub jeżeli zalecana dawka produktu jest nieskuteczna w opanowaniu objawów (podtrzymaniu skutecznego złagodzenia objawów), zazwyczaj wskazuje to na zaostrzenie choroby podstawowej. W przypadku zmiany z innych, stosowanych uprzednio inhalatorów na produkt należy indywidualnie dobrać sposób leczenia pacjenta. Należy wziąć przy tym pod uwagę uprzednio stosowaną substancję czynną oraz schemat dawkowania i sposób podawania.

Formoterol jest silnym, wybiórczym lekiem pobudzającym receptory β2-adrenergiczne. Wywiera działanie rozszerzające oskrzela u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych. Działanie występuje szybko (w ciągu 1-3 minut) i utrzymuje się 12 h po podaniu wziewnym.

Nadwrażliwość na formoterolu fumaran dwuwodny lub na substancję pomocniczą.

Nie przeprowadzono badań interakcji produktu z innymi lekami. Teoretycznie istnieje ryzyko, że jednoczesne stosowanie innych leków wydłużających odstęp QT może prowadzić do interakcji farmakodynamicznej z formoterolem zwiększając ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca. Do takich leków należą: niektóre leki przeciwhistaminowe (np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna), niektóre leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, dyzopiramid, prokainamid), erytromycyna i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Dodatkowo lewodopa, lewotyroksyna, oksytocyna i alkohol mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych ze strony serca po zastosowaniu β2-mimetyków. Jednoczesne podawanie innych leków sympatykomimetycznych, takich jak β2-mimetyki lub efedryna, może nasilić zarówno działania lecznicze, jak i działania niepożądane produktu leczniczego. Dlatego może być konieczne dostosowanie dawki. Jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami lub lekami moczopędnymi, takimi jak tiazydy i diuretyki pętlowe może nasilać potencjalne niepożądane działanie hipokaliemiczne β2-mimetyków. Hipokaliemia może zwiększać podatność na zaburzenia rytmu serca u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca u pacjentów podczas jednoczesnego znieczulenia halogenowymi węglowodorami. Formoterol może wchodzić w interakcje z inhibitorami monoaminooksydazy i nie należy go stosować u pacjentów leczonych inhibitorami MAO lub do 14 dni po ich odstawieniu. Jednoczesne stosowanie formoterolu i kortykosteroidów może zwiększać hiperglikemiczne działanie tych leków. Leki przeciwcholinergiczne mogą nasilać rozszerzające oskrzela działanie formoterolu. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą osłabiać lub antagonizować działanie produktu leczniczego. Dlatego produktu nie należy stosować razem z lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne (w tym kroplami do oczu), chyba że istnieją bezwzględne wskazania do ich stosowania.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania formoterolu u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach formoterol powodował zaburzenia implementacji zarodka, jak również zmniejszenie wczesnej przeżywalności pourodzeniowej i masy urodzeniowej. Działania te obserwowano w przypadku znacznie większego narażenia ogólnoustrojowego na formoterol niż występujące w warunkach klinicznych. Należy rozważyć leczenie formoterolem na każdym etapie ciąży, jeśli konieczne jest zapewnienie kontroli astmy i gdy spodziewana korzyść dla matki przewyższa jakiekolwiek zagrożenie dla płodu. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane Nie wiadomo, czy formoterol przenika do mleka ludzkiego. U szczurów wykryto niewielką ilość formoterolu w mleku samic. Zastosowanie formoterolu u kobiet w okresie karmienia piersią można rozważyć tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Doświadczenie kliniczne dotyczącego postępowania po przedawkowaniu jest ograniczone. Przedawkowanie formoterolu może prowadzić do objawów typowych dla przedawkowania agonistów receptorów β2-adrenergicznych, takich jak: drżenia mięśniowe, bóle głowy, kołatania serca. W pojedynczych przypadkach zgłaszano: tachykardię, hiperglikemię, hipokaliemię, wydłużenie odstępu QT, arytmię, nudności oraz wymioty. Wskazane jest leczenie wspomagające i objawowe. W ciężkich przypadkach należy hospitalizować pacjenta. Można rozważyć zastosowanie kardioselektywnych β-adrenolityków, ale wyłącznie z zachowaniem najwyższej ostrożności, ponieważ zastosowanie leku blokującego receptory β-adrenergiczne może wywołać skurcz oskrzeli. Należy kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi.

Formoterol Easyhaler - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Dekalog prawidłowej antybiotykoterapii
Antybiotyki to substancje stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych mikroorganizmami chorobotwórczymi. Uznaje się je za największy sukces medycyny XX wieku. Są związkami naturalnymi (wytwarzanymi przez niektóre bakterie lub grzyby) lub syntetycznymi. Mają właściwości przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze, jednak nigdy nieprzeciwwirusowe. Działają bakteriobójczo — zabijając drobnoustroje lub bakteriostatycznie, hamując ich namnażanie. Istnieją również substancje syntetyczne o działaniu przeciwbakteryjnym nieposiadające odpowiednika w naturze - chemioterapeutyki, których charakter jest niejako tożsamy z antybiotykami.
Jakie witaminy stosować w cukrzycy?
Jedynym wskazaniem do stosowania preparatów wielowitaminowych u chorych na cukrzycę jest stwierdzony niedobór. Okazuje się, że dodatkowa suplementacja nie przynosi korzyści w kontroli cukrzycy. Natomiast dodatkowe i nadmierne stosowanie witamin np. A i E niesie ryzyko wystąpienia, ciężkich schorzeń. Tylko w wybranych grupach chorych zaleca się dodatkowe stosowanie wybranych witamin.
Żelazo w tabletkach - jakie jest najlepsze?
Żelazo pełni w naszym organizmie bardzo istotną funkcję, związaną głównie z procesami oddychania tkankowego. Żelazo jest ważnym składnikiem krwinek czerwonych, mięśni oraz enzymów. Jedną z najczęstszych konsekwencji niedoboru żelaza jest niedokrwistość z niedoboru żelaza. W większości przypadków doustna suplementacja preparatów z żelazem jest pierwszą linią leczenia, jednak u wszystkich pacjentów cierpiących na niedobór należy szukać przyczyny jego zaistnienia.
Tabletki czy spray do gardła ze srebrem koloidalnym? Argentin T czy Gardlox?
Nanotechnologia to dziedzina będąca obiektem zainteresowań naukowców na całym świecie. Najbardziej znanym nanoproduktem są cząsteczki nanosrebra, które wykorzystuje się w wielu gałęziach medycyny, m.in. implantologii czy dermatologii. Co więcej, nanokoloid srebra jest składnikiem niektórych preparatów na gardło. Jakich? O tym opowiem w poniższym artykule.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x