fbpx

Floxamic Neo

Floxamic Neo - ulotka informacyjna dla pacjenta

Miejscowe leczenie ropnego bakteryjnego zapalenia spojówek, wywołanego przez szczepy wrażliwe na moksyfloksacynę. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

1 ml roztw. zawiera 5,45 mg moksyfloksacyny chlorowodorku, co odpowiada 5 mg moksyfloksacyny. 1 kropla do oczu zawiera 0,2 mg moksyfloksacyny.

Stosowanie u dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat). Zalecaną dawką jest 1 kropla produktu do chorego oka (oczu) 3x/dobę. Poprawa następuje zwykle w ciągu 5 dni, ale leczenie powinno być kontynuowane jeszcze przez kolejne 2-3 dni. Jeżeli nie zaobserwuje się poprawy w ciągu 5 dni od rozpoczęcia leczenia, należy ponownie rozważyć słuszność dokonanego rozpoznania i/lub zastosowanego leczenia. Czas trwania leczenia zależy od nasilenia choroby oraz klinicznego i bakteriologicznego przebiegu zakażenia. Dzieci i młodzież. Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i nerek. Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania.

ksyfloksacyna jest fluorochinolonem czwartej generacji; hamuje gyrazę DNA i topoizomerazę IV, enzymy wymagane do replikacji, naprawy i rekombinacji bakteryjnego DNA. Oporność na fluorochinolony, w tym na moksyfloksacynę, na ogół rozwija się poprzez mutacje chromosomalne genów kodujących gyrazę DNA i topoizomerazę IV. U bakterii Gram(-), oporność na moksyfloksacynę może być zależna od mutacji w układzie genów mar (oporność wieloantybiotykowa, ang.: multiple antibiotic resistance) i qnr (oporność na chinolony, ang.: quinolone resistance). Nie należy spodziewać się występowania oporności krzyżowej z antybiotykami β-laktamowymi, makrolidami i aminoglikozydami z uwagi na różnice w mechanizmie działania.

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie prowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji moksyfloksacyny 5 mg/ml krople do oczu, roztw. Biorąc pod uwagę niskie ogólnoustrojowe stężenia moksyfloksacyny, uzyskiwane po miejscowym podawaniu produktu leczniczego, wystąpienie interakcji z innymi produktami leczniczymi nie wydaje się prawdopodobne.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania moksyfloksacyny u kobiet w okresie ciąży. Nie należy się spodziewać wpływu na ciążę, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na moksyfloksacynę jest minimalna. Moksyfloksacyna może być stosowana w okresie ciąży. Nie wiadomo, czy moksyfloksacyna przenika do mleka ludzkiego. Badania prowadzone na zwierzętach wykazały wydzielanie z mlekiem moksyfloksacyny w niskich stężeniach, po jej podawaniu doustnym. Jednakże, podczas stosowania moksyfloksacyny w dawkach terapeutycznych, nie należy spodziewać się wpływu na organizm dzieci karmionych piersią. Moksyfloksacyna może być stosowana podczas karmienia piersią. Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ podania do oka moksyfloksacyny 5 mg/ml krople do oczu, roztw. na płodność.

Ograniczona pojemność worka spojówkowego praktycznie wyklucza możliwość przedawkowania produktu leczniczego. Całkowita zawartość moksyfloksacyny w pojedynczym pojemniku jest zbyt mała, aby wywołać działania niepożądane po przypadkowym spożyciu.

Floxamic Neo - wskazania i zastosowanie

Floxamic Neo - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Działania niepożądane leków związane z narządem wzroku
Przyjmowanie leków w celach leczenia chorób narządu wzroku, jak i innych powodów, może powodować liczne działania niepożądane, które mają wpływ na ludzkie oko. Działaniem niepożądanym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, jest każde działanie leku, które jest niezamierzone i niekorzystne. Pojęcie to obejmuje również stosowanie leku niezgodne z ich przeznaczeniem oraz w dawkach innych niż są zalecane przez producenta [3,4].
Jak pozbyć się kurzajki? Sposoby na kurzajki bez recepty
Czy zauważyliście kiedykolwiek u siebie dziwną zmianę na skórze, która przypominała szorstką narośl? Najczęściej pojawia się ona na dłoniach bądź stopach. Często towarzyszy jej uczucie bólu, porównywane do dyskomfortu towarzyszące chodzeniu z kamyczkami w obuwiu. Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania są twierdzące, to najprawdopodobniej pojawiła się u was kurzajka. Więcej na ich temat dowiecie się z artykułu.
Jakie witaminy na oczy wybrać? Resvega, Nutrof czy Super Optic?
W aptece można znaleźć bardzo dużo preparatów, które wspomagają wzrok. Należy jednak pamiętać, że oprócz przyjmowania witamin, ważne jest również zadbanie o odpowiednią higienę oczu. Regularne wizyty u okulisty, odpowiednio dobrane okulary lub soczewki, dobra jakość snu, ewentualne krople nawilżające w przypadku długiej pracy przy komputerze. Czy w takim razie warto sięgnąć po preparaty witaminowe do oczu?
25 czerwca — Światowy Dzień Bielactwa. Czym jest ta choroba?
Bielactwo jest chorobą skóry, która polega na jej depigmentacji i pojawieniu się odbarwionych, białych plam na ciele. Etiologia choroby wciąż nie jest do końca poznana. Istnieją różne teorie wyjaśniające przyczyny bielactwa: genetyczna, stresu oksydacyjnego, autoimmunologiczna oraz zaburzenia unerwienia. Obecnie najpowszechniej akceptowana jest teoria wieloczynnikowa, zgodnie z którą plamy bielacze pojawiają się u pacjentów z genetyczną predyspozycją pod wpływem działania czynników środowiskowych. Okres dojrzewania, stres psychiczny, urazy, ciąża oraz infekcje o ciężkim przebiegu są czynnikami, które mogą u osób predysponowanych wywołać bielactwo nabyte.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x