fbpx

Fenardin

Fenardin - ulotka informacyjna dla pacjenta

Lek jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych, terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata mc.) w następujących przypadkach: leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez; mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane; mieszana hiperlipidemia u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenie trójglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane.

1 kaps. zawiera 160 mg fenofibratu.

Dorośli. Zalecana dawka to 1 kaps. raz/dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wymagane jest zmniejszenie dawki. U tych pacjentów zaleca się stosowanie postaci farmaceutycznych zawierających mniejszą dawkę substancji czynnej (kaps. fenofibrat 67 mg). Stosowanie dawki 160 mg u dzieci jest przeciwwskazane. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku gdy stężenia lipidów w surowicy nie uległy zmniejszeniu w zadawalającym stopniu po kilkumiesięcznej (np. 3 m-cznej) terapii fenofibratem, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego leczenia lub zastosowanie innego leku. U pacjentów w podeszłym wieku, zalecane jest stosowanie normalnego dawkowania jak u dorosłych.

Fenofibrat jest pochodną kwasu fibrynowego, którego wpływ na gospodarkę lipidową u ludzi wynika pośrednio z aktywacji PPARα (receptora aktywowanego proliferatorem peroksysomów typu α). W wyniku aktywacji PPARα przez fenofibrat dochodzi do aktywacji lipazy lipoproteinowej oraz zmniejszenia syntezy apoproteiny CIII, co prowadzi do nasilenia lipolizy oraz eliminacji z osocza aterogennych lipoprotein bogatych w trójglicerydy. Aktywacja PPARα prowadzi również do zwiększenia syntezy apoprotein AI oraz AII.

Niewydolność wątroby (łącznie z marskością żółciową). Niewydolność nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min). Stosowanie u dzieci. Nadwrażliwość na fenofibrat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stwierdzone reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne w okresie leczenia fibratami lub ketoprofenem. Choroby pęcherzyka żółciowego. Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki w przebiegu ciężkiej hipertrójglicerydemii. Stosowanie w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Fenofibrat nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych i może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku konieczności równoczesnego stosowania zaleca się zmniejszenie dawki doustnych leków przeciwzakrzepowych o ok. jedną trzecią na początku leczenia, a następnie,w razie potrzeby, dostosowanie dawki w zależności od wartości czasu protrombinowego (ang. INR). Z tego względu nie zaleca się stosowania tych leków jednocześnie. Zgłoszono kilka ciężkich przypadków odwracalnych zaburzeń czynności nerek w trakcie jednoczesnego podawania fenofibratu i cyklosporyny. Z tego względu czynność nerek u pacjentów stosujących te leki jednocześnie powinna być dokładnie kontrolowana, a leczenie fenofibratem należy przerwać w razie znacznej lub istotnej zmiany parametrów laboratoryjnych. W przypadku stosowania fenofibratu jednocześnie z inhibitorami reduktazy HMG-CoA lub innymi fibratami, wzrasta ryzyko działania toksycznego na mięśnie. Z tego względu, stosując te leki jednocześnie należy zachować ostrożność i monitorować pacjentów pod kątem objawów toksycznego oddziaływania na mięśnie.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały żadnych działań teratogennych. Działania embriotoksyczne obserwowano przy dawkach wywołujących zatrucie ciążowe. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Z tego względu fenofibrat można stosować w czasie ciąży jedynie po dokonaniu dokładnej analizy stosunku korzyści do ryzyka. Brak danych dotyczących przenikania fenofibratu i/lub jego metabolitów do mleka kobiecego. Z tego względu nie należy stosować fenofibratu w okresie karmienia piersią.

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Specyficzne antidotum nie jest znane. W razie podejrzenia przedawkowania pacjent powinien być leczony objawowo, i w przypadku konieczności powinny być przeprowadzone dodatkowe badania. Fenofibrat nie ulega eliminacji z organizmu w procesie hemodializy.

Fenardin - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Pokrzywka — jak rozpoznać i leczyć swędzący problem?
Pokrzywka może pojawić się niespodziewanie, pod wpływem konkretnego czynnika lub całkowicie z nieznanej przyczyny. Jeżeli znamy jej powody i jesteśmy w stanie je wyeliminować, najczęściej znika w ciągu 24 godzin. Pomimo że nie każda pokrzywka ma podłoże alergiczne, terapia przebiega podobnie jak leczenie alergii i w większości przypadków można to zrobić za pomocą leków dostępnych bez recepty.
Jaką pastę do zębów wybrać dla dziecka?
Higiena jamy ustnej jest ważnym elementem codziennej pielęgnacji nie tylko osoby dorosłej, ale również dzieci. Regularne i prawidłowe mycie zębów to najlepsza metoda profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia. Pielęgnacja zębów mlecznych powinna rozpocząć się w chwili pojawienia się pierwszego mleczaka. Jaką pastę wybrać dla naszego dziecka?
Kwasy Omega-3 w ciąży i podczas karmienia piersią
Kwasy Omega-3 to dość popularne i modne pojęcie, jakie przewija się w sieci i poradnikach o zdrowym żywieniu. Przypisuje się im dobroczynne działanie na organizm ludzki na każdym etapie życia — i faktycznie tak jest. Człowiek powinien mieć z nimi kontakt od samego początku, najlepiej już w życiu płodowym. Stąd tak ważna suplementacja tymi kwasami u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.
Które krople do oczu z serii Starazolin wybrać?
Coraz dłuższa praca przy komputerze, zbyt krótki sen, zła dieta i spędzanie wolnego czasu przed smartfonami wystawia nasze oczy na coraz trudniejsze wyzwania i znacznie je obciąża.  Z tego względu warto o nie odpowiednio zadbać. Seria Starazolin ma bardzo szeroką gamę produktów. Czy każdy znajdzie w niej coś dla siebie?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x