fbpx

Clopixol Acuphase

Clopixol Acuphase - ulotka informacyjna dla pacjenta

Początkowe leczenie ostrych psychoz, w tym manii oraz zaostrzenia przewlekłych psychoz.

1 ml zawiera 50 mg octanu zuklopentiksolu.

Dorośli. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta. Dawka zwykle wynosi 50-150 mg (1-3 ml) podana domięśniowo, w razie potrzeby dawkę można powtarzać, najlepiej w odstępie 2 do 3 dni. U niektórych pacjentów wymagane może być dodatkowe wstrzyk. po 24 lub 48 h po pierwszym podaniu. Octan zuklopentyksolu nie jest przeznaczony do długoterminowego podawania i leczenie nie może trwać dłużej niż 2 tyg. Maks. skumulowana dawka podczas 1 kursu leczenia nie może być większa niż 400 mg, a liczba wstrzyknięć – większa niż 4. W leczeniu podtrzymującym należy kontynuować terapię podając zuklopentyksol doust. lub dekanonian zuklopentyksolu domięśniowo, zgodnie z poniższymi zaleceniami. Zmiana na postać doust. dichlorowodorku zuklopentyksolu: 2-3 dni po ostatnim wstrzyk. octanu zuklopentyksolu pacjentowi, którego leczono octanem zuklopentyksolu w dawce 100 mg, należy rozpocząć podawanie dichlorowodorku zuklopentyksolu doust. w dawce wynoszącej około 40 mg/dobę, jeśli to możliwe w dawkach podzielonych. W razie potrzeby dawkę można zwiększać o 10-20 mg co 2-3 dni do dawki 75 mg/dobę lub większej. Zmiana z octanu zuklopentyksolu na dekanonian zuklopentyksolu: równocześnie z (ostatnim) wstrzyk. octanu zuklopentyksolu (100 mg) należy podać domięśniowo 200-400 mg (1-2 ml) dekanonianu zuklopentyksolu w roztw. o stężeniu 200 mg/ml. Następnie należy powtarzać wstrzyk. dekanonianu zuklopentyksolu co 2 tyg. Wymagane mogą być większe dawki lub krótsze odstępy czasu między wstrzyk. Octan zuklopentyksolu i dekanonian zuklopentyksolu można mieszać w strzykawce i podawać w 1 wstrzyk. Kolejne dawki dekanonianu zuklopentyksolu i odstępy czasu między wstrzyknięciami należy ustalać zgodnie z odpowiedzią pacjenta na leczenie. Pacjenci w podeszłym wieku. U osób w podeszłym wieku może być konieczne zmniejszenie dawki. Maks. dawka podana w 1 wstrzyk. powinna wynosić 100 mg. Dzieci. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci ze względu na brak doświadczenia klinicznego. Zaburzenie czynności nerek. Pacjentom z zaburzeniem czynności nerek można podawać produkt leczniczy w zwykle stosowanych dawkach. Zaburzenie czynności wątroby. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni otrzymywać połowę zalecanej dawki i, jeśli to możliwe, wskazane jest oznaczanie stężenia leku w surowicy.

Zuklopentiksol jest pochodną tioksantenu o silnym przeciwpsychotycznym oraz przejściowym uspokajającym działaniu zależnym od dawki. Działanie uspokajające występujące na początku leczenia jest korzystne w ostrej/podostrej fazie psychozy. Tolerancja na niespecyficzne działanie uspokajające rozwija się szybko. Przeciwpsychotyczne działanie leków neuroleptycznych wynika z ich wpływu blokującego receptory dopaminergiczne i wtórnego wpływu na inne układy neuroprzekaźnikowe. Specyficzne tłumiące działanie preparatu sprawia, że lek ten jest szczególnie przydatny w leczeniu pacjentów psychotycznych pobudzonych, niespokojnych, lub agresywnych. Preparat jest przeznaczony do wstępnego leczenia ostrych psychoz, w tym manii oraz stanów zaostrzenia w przewlekłych psychozach. Podanie jednej iniekcji preparatu zapewnia wyraźne i szybkie zmniejszenie nasilenia objawów psychotycznych. Działanie leku trwa 2-3 dni i zwykle po podaniu tylko jednego lub dwóch zastrzyków tego preparatu dokonuje się zmiany leczenia na podtrzymujące formą doustną lub depot. Preparat jest szczególnie przydatny w leczeniu pacjentów pobudzonych psychoruchowo, niespokojnych, agresywnych. Octan zuklopentiksolu po podaniu domięśniowym ulega enzymatycznemu rozkładowi do aktywnego zuklopentiksolu oraz kwasu octowego. Maks. stężenie zuklopentiksolu w surowicy krwi pojawia się w okresie 24-48 h, przeciętnie po ok. 36 h od wstrzyknięcia. Następnie krzywa stężenia leku w surowicy krwi powoli opada. Po trzech dniach od iniekcji poziom leku w surowicy krwi wynosi około 1/3 maks. stężenia. Niewielka ilość zuklopentiksolu przenika przez barierę łożyskową; zuklopentiksol jest wydzielany w małych ilościach z mlekiem matki. Metabolity pozbawione są aktywności neuroleptycznej. Wydalanie następuje głównie z kałem, a także w małej ilości z moczem.

Nadwrażliwość na pochodne tioksantenu, ostre zatrucie środkami wpływającymi depresyjnie na OUN tj. alkoholem, barbituranami i związkami opioidowymi, stany śpiączkowe, zapaść krążeniowa, u dzieci poniżej 12 lat, okres bezpośrednio po zawale, leukopenia, granulocytopenia, uszkodzenie układu pozapiramidowego, przebyty złośliwy zespół neuroleptyczny, guz chromochłonny.

Preparat nasila wpływ alkoholu i działanie barbituranów oraz innych środków tłumiących funkcje ośrodkowego układu nerwowego. Neuroleptyki mogą nasilać lub osłabiać działanie leków przeciwnadciśnieniowych. Nie należy podawać preparatu jednocześnie z guanetydyną lub podobnie działającymi lekami, ponieważ dochodzi do osłabienia ich wpływów hipotensyjnych. Jednoczesne podawanie neuroleptyków i preparatów litu zwiększa ryzyko powikłań neurotoksycznych. Trójpierścieniowe środki przeciwdepresyjne i neuroleptyki mogą wzajemnie hamować swój metabolizm. Octan zuklopentiksolu może zmniejszać działanie lewodopy i leków adrenergicznych. Równoczesne zastosowanie metoklopramidu i piperazyny zwiększa ryzyko pojawienia się objawów pozapiramidowych.

Preparatu nie należy podawać w okresie ciąży i karmienia piersią, o ile spodziewane korzyści nie przewyższają teoretycznego ryzyka dla płodu. Badania rozrodczości zwierząt przy podawaniu zuklopentiksolu nie dostarczyły dowodów na wzrost częstości uszkodzeń płodów ani innego rodzaju szkodliwy wpływ na proces reprodukcji. Ponieważ zuklopentiksol przenika do mleka w niewielkich stężeniach, mało prawdopodobne jest, by w dawkach terapeutycznych wywierał wpływ na organizm dziecka. Spożywana przez niemowlę dawka wynosi niecałe 1% dawki u matki (przeliczonej na ciężar ciała). Podczas terapii preparatem można kontynuować karmienie piersią, jeżeli uzna się je za celowe terapeutycznie, jednak zaleca się obserwację stanu niemowlęcia, zwłaszcza w okresie noworodkowym.

Objawy: senność, śpiączka, objawy pozapiramidowe, drgawki, niedociśnienie, wstrząs, hipertermia lub hipotermia. Leczenie: ma charakter objawowy i podtrzymujący. Należy utrzymać czynność układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego. Epinefryna (adrenalina) nie może być zastosowana w związku z ryzykiem wystąpienia spadku ciśnienia krwi. Drgawki mogą być leczone diazepamem, a objawy pozapiramidowe biperidenem.

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Co to jest wstrząs anafilaktyczny?
Wstrząs anafilaktyczny to reakcja nadwrażliwości, która stanowi zagrożenie dla życia. Występuje nagle w odpowiedzi na kontakt z czynnikami takie jak np. leki, jad owadów lub też pokarmy. Jak zachować się w sytuacji, kiedy osoba z naszego otoczenia będzie w stanie zagrożenia życia z powodu reakcji anafilaktycznej. Jak udzielić jej pomocy w takiej sytuacji ?
Najsilniejszy lek na alergię bez recepty - Aleric Deslo, Allegra, czy Zyrtec?
Alergia występuje powszechnie bez względu na wiek. Reakcje alergiczne pojawiają się nie tylko w okresie wiosenno-letnim, ale także często towarzyszą nam nawet zimą. Katar, kichanie, swędzące i łzawiące oczy lub wysypka mogą wskazywać na występowanie tego stanu. W jaki sposób najlepiej poradzić sobie z objawami alergii? Które leki dostępne bez recepty wybrać? Tego dowiecie się z artykułu.
FDA zatwierdza kolejny lek immunosupresyjny
Wsparcie leczenia powikłań tocznia rumieniowatego? 22 stycznia 2021 roku FDA zatwierdziła nowy lek immunosupresyjny – woklosporynę, wprowadzoną przez amerykańską firmę farmaceutyczną Aurinia Pharmaceuticals jako preparat o nazwie Lupkynis. Wskazaniem do zastosowania woklosporyny jest aktywna postać nefropatii toczniowej (LN) u osób dorosłych. Lek stosowany jest w połączeniu z podstawowym schematem leczenia immunosupresyjnego […]
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x