fbpx

Clatra

Clatra - ulotka informacyjna dla pacjenta

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku 6-11 lat o mc. co najmniej 20 kg.

1 ml roztw. doust. zawiera 2,5 mg bilastyny.

Dzieci. Dzieci w wieku 6-11 lat o mc. co najmniej 20 kg: 10 mg bilastyny (4 ml roztw. doust.) raz/dobę w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki. Roztw. doust. należy przyjmować 1 h przed lub 2 h po posiłku lub spożyciu soku owocowego. Dzieci w wieku poniżej 6 lat i o mc. poniżej 20 kg: brak zaleceń dotyczących dawkowania. W związku z tym bilastyny nie należy stosować w tej grupie wiekowej. U dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat) odpowiednie jest podawanie bilastyny w dawce 20 mg w postaci tabl. W przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek czas leczenia powinien być ograniczony do okresu ekspozycji na alergeny. W przypadku sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa leczenie można przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić po ich ponownym wystąpieniu. W całorocznym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa leczenie ciągłe można zaproponować pacjentom podczas okresów ekspozycji na alergeny. Czas leczenia pokrzywki zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu dolegliwości. Zaburzenia czynności nerek. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności bilastyny u dzieci z zaburzeniami czynności nerek. Badania przeprowadzone u dorosłych, w grupach szczególnego ryzyka (pacjenci z zaburzeniami czynności nerek) wskazują, że nie jest konieczne dostosowanie dawki bilastyny u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności bilastyny u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby. Brak doświadczenia klinicznego zarówno u dorosłych pacjentów, jak i u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby. Niemniej jednak, ponieważ bilastyna nie jest metabolizowana i jest wydalana w postaci niezmienionej w moczu i kale, nie uważa się, że zaburzenia czynności wątroby mają wpływ na zwiększenie ogólnoustrojowego narażenia powyżej marginesu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów. Dlatego nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Bilastyna nie ma właściwości uspokajających. Jest długo działającym selektywnym antagonistą obwodowych receptorów H1, który nie wykazuje powinowactwa do receptorów muskarynowych. Bilastyna hamuje zależne od histaminy powstawanie bąbli oraz zaczerwienienia skóry przez 24 h po przyjęciu pojedynczej dawki.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u osób dorosłych. Interakcje z pokarmem: pokarm znacząco zmniejsza dostępność biologiczną po podaniu doustnym bilastyny w dawce 20 mg w postaci tabl. o 30%, a bilastyny w dawce 2,5 mg/ml w postaci roztw. doust. o 20%. Interakcje z sokiem grejpfrutowym: jednoczesne spożycie 20 mg bilastyny i soku grejpfrutowego zmniejsza dostępność biologiczną bilastyny o 30%. Efekt ten może dotyczyć również innych soków owocowych. Stopień zmniejszenia biodostępności może różnić się w zależności od producenta i owoców. Mechanizmem tej interakcji jest hamowanie polipeptydu OATP1A2, transportera wychwytu, dla którego substratem jest bilastyna. Produkty lecznicze, które są substratami lub inhibitorami OATP1A2, takie jak rytonawir i ryfampicyna, mogą podobnie zmniejszać stężenia bilastyny w osoczu. Interakcje z ketokonazolem lub erytromycyną: jednoczesne przyjęcie 20 mg bilastyny raz/dobę i 400 mg ketokonazolu raz/dobę lub 500 mg erytromycyny 3x/dobę zwiększa 2-krotnie AUC bilastyny, zaś 2-3-krotnie maks. stężenie bilastyny we krwi (Cmax). Zmiany te można wyjaśnić interakcją z jelitowym wypływem transporterów, ponieważ bilastyna jest substratem dla glikoproteiny P i nie jest metabolizowana. Zmiany te nie wydają się wpływać na profil bezpieczeństwa bilastyny i ketokonazolu ani erytromycyny. Inne produkty lecznicze, będące substratami lub inhibitorami glikoproteiny P, takie jak cyklosporyna, mogą zwiększać stężenie bilastyny w osoczu. Interakcje z diltiazemem: jednoczesne przyjęcie 20 mg bilastyny raz/dobę i 60 mg diltiazemu raz/dobę zwiększa maks. stężenie bilastyny we krwi (Cmax) o 50%. Efekt ten można wyjaśnić interakcją z jelitowym wypływem transporterów i nie wydaje się wpływać na profil bezpieczeństwa bilastyny. Interakcje z alkoholem: sprawność psychomotoryczna po jednoczesnym spożyciu alkoholu i 20 mg bilastyny raz/dobę była podobna do obserwowanej po przyjęciu alkoholu i placebo. Interakcje z lorazepamem: jednoczesne przyjmowanie 20 mg bilastyny raz/dobę i 3 mg lorazepamu raz/dobę przez 8 dni nie nasiliło depresyjnego wpływu lorazepamu na OUN. Nie przeprowadzano badań u dzieci dotyczących interakcji bilastyny w postaci roztw. doust. Ponieważ brak jest doświadczenia klinicznego u dzieci dotyczącego interakcji bilastyny z innymi produktami leczniczymi, pokarmem i sokami owocowymi, przy przepisywaniu bilastyny dzieciom należy wziąć pod uwagę wyniki uzyskane w badaniach dotyczących interakcji u dorosłych. Brak danych klinicznych u dzieci, aby stwierdzić, czy zmiany AUC lub Cmax z powodu interakcji wpływają na profil bezpieczeństwa bilastyny.

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania bilastyny u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzane na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na rozród, przebieg porodu czy rozwój pourodzeniowy. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego podczas ciąży. Nie badano wydzielania bilastyny do mleka u ludzi. Na podstawie dostępnych danych farmakokinetycznych u zwierząt stwierdzono przenikanie bilastyny do mleka. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać leczenie produktem leczniczym biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści dla matki wynikające z leczenia bilastyną. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane kliniczne dotyczące wpływu bilastyny na płodność. Badanie na szczurach nie wykazało niekorzystnego wpływu na płodność.

Brak jest danych dotyczących przedawkowania u dzieci. Informacje dotyczące ostrego przedawkowania bilastyny pochodzą z doświadczenia z badań klinicznych przeprowadzanych w czasie rozwoju klinicznego u dorosłych oraz nadzoru po wprowadzeniu do obrotu. W badaniach klinicznych po podaniu 26 dorosłym, zdrowym ochotnikom bilastyny w dawkach 10 do 11-krotnie większych niż terapeutyczne (220 mg jednorazowo lub 200 mg/dobę przez 7 dni) częstość występowania wymagających leczenia działań niepożądanych była 2-krotnie większa niż w przypadku przyjmowania placebo. Najczęściej obserwowane działania niepożądane to: zawroty głowy, ból głowy i nudności. Nie zaobserwowano ciężkich działań niepożądanych ani znaczącego wydłużenia odstępu QTc. Informacje zgromadzone w trakcie sprawowania nadzoru po wprowadzaniu do obrotu są zgodne ze zgłoszonymi w badaniach klinicznych. Analiza krytyczna wpływu wielokrotnej dawki bilastyny (100 mg x 4 dni) na repolaryzację komór w trakcie „szczegółowego badania skrzyżowanego odstępów QT/QTc” obejmującego 30 zdrowych dorosłych ochotników nie wykazała znaczącego wydłużenia odstępu QTc. W razie przedawkowania zalecane jest leczenie objawowe i wspomagające. Nie jest znane specyficzne antidotum na bilastynę.

Clatra - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Sylimaryna na wątrobę — co mówią badania?
Sylimaryna jest roślinną substancją aktywną wykorzystywaną w leczeniu schorzeń wątroby, ze względu na właściwości odtruwające, hepatoprotekcyjne, żółciopędne, przeciwzapalne i przeciwoksydacyjne. Jej źródłem są nasiona ostropestu plamistego. Istnieje wiele badań potwierdzających terapeutyczne właściwości sylimaryny, a część preparatów zawierających ten składnik jest zarejestrowana jako leki roślinne.
Efekt serowy, czyli niebezpieczne połączenie leków z serami
”Efekt serowy” to termin mało znany wśród pacjentów. Słysząc ten zwrot, w naszych głowach pojawia się pyszny grillowany Camembert i na tym kończą się nasze skojarzenia. Co ciekawe, nie są one całkowicie błędne. Efekt serowy faktycznie związany jest z serami — nazwa ta nie jest w końcu przypadkowa. Zjawisko to nabiera niebezpiecznych rozmiarów, gdy osobą zajadającą się serem jest pacjent cierpiący np. na depresję. Na czym polega efekt serowy? Jak można się przed nim ustrzec?
Atopowe Zapalenie Skóry (AZS) — kilka faktów i praktycznych porad
Skóra to nasza pierwsza linia obrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Ponadto jest ona obszernym narządem zmysłu, który odbiera bodźce takie jak zimno, ciepło, ból i dotyk. Niestety problemy skórne stają się coraz większą bolączką, dotykającą nawet dzieci tuż po urodzeniu. Atopowe zapalenie skóry to przewlekłe i bardzo dokuczliwe schorzenie, którego etiologia nie jest do końca poznana. Brak konkretnej przyczyny utrudnia efektywne leczenie i łagodzenie uciążliwych symptomów. Jak można pomóc choremu cierpiącemu na atopowe zapalenie skóry?
Ból brzucha u dziecka - co warto podać?
Ból brzucha u dziecka jest zjawiskiem występującym bardzo często. Budzi to wśród rodziców obawę o to co może być powodem bólu. Często niestety szybki kontakt z lekarzem może być utrudniony, zwłaszcza w czasach panującej pandemii COVID-19. W poniższym artykule znajdziesz informacje na temat przyczyn i leków bez recepty, które można podać dziecku na ból brzucha.
Leki na grzybicę stóp bez recepty - Myconafine czy Terbiderm?
Grzybica stóp może dotknąć każdą osobę. Jest chorobą powszechną, która atakuje osoby w każdym wieku bez względu na stan zdrowia. Po pojawieniu się objawów warto sięgnąć po preparat na grzybicę stóp. Większość z nich jest dostępna bez recepty. W poniższym artykule dowiesz się co na grzybicę stóp, jak przebiega leczenie oraz która maść na grzybicę stóp jest najlepsza?
Polekowe uszkodzenie wzroku - kiedy jest możliwe?
Przyjmowanie leków w celach leczenia chorób narządu wzroku, jak i innych powodów, może powodować liczne działania niepożądane, które mają wpływ na ludzkie oko. Działaniem niepożądanym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, jest każde działanie leku, które jest niezamierzone i niekorzystne. Pojęcie to obejmuje również stosowanie leku niezgodne z ich przeznaczeniem oraz w dawkach innych niż są zalecane przez producenta [3,4].
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x