fbpx

Calpol 6 Plus

Calpol 6 Plus - ulotka informacyjna dla pacjenta

Gorączka występująca w przebiegu: przeziębienia, grypy, chorób wieku dziecięcego oraz ból o małym lub umiarkowanym nasileniu, tj. ból głowy, ból zęba, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.

5 ml zawiesiny zawiera 250 mg paracetamolu.

Dawkowanie u dzieci 6-12 lat: dzieci 6-8 lat: 5 ml 4x/dobę; dzieci 8-10 lat: 7,5 ml (5 ml + 2,5 ml) 4x/dobę; dzieci 10-12 lat: 10 ml (5 ml + 5 ml) 4x/dobę. Nie stosować więcej niż 4 dawki/dobę. Pomiędzy dawkami zachować odstęp co najmniej 4 h. Nie należy stosować produktu dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Dawkowanie u młodzieży 12-16 lat: 10-15 ml do 4x/dobę. Dawkowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat: 10-20 ml do 4x/dobę.

Paracetamol wykazuje właściwości przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu odpowiedzialne jest za działanie przeciwgorączkowe paracetamolu. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe, np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, jak również ryfampicyna, może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Picie alkoholu podczas leczenia paracetamolem może prowadzić do niewydolności wątroby spowodowanej martwicą komórek wątrobowych. Stosowanie paracetamolu jednocześnie z zydowudyną (AZT) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna), dawki przyjmowane sporadycznie nie mają na to istotnego wpływu. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie stężenia glukozy). Równoczesne podawanie paracetamolu może zwiększać stężenie chloramfenikolu w osoczu krwi. Równoczesne stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Przedłużające się równoczesne stosowanie paracetamolu i aspiryny lub innych salicylanów może zwiększac ryzyko uszkodzenia nerek (jak nefropatia wywołana długotrwałym zażywaniem leków przeciwbólowych, martwica brodawek nerkowych).

Brak jest wyczerpujących danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania paracetamolu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną zalecaną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol podawany matce w zalecanych dawkach przenika przez łożysko już po 30 minutach od przyjęcia i jest skutecznie metabolizowany przez płód w drodze wiązania z kwasem siarkowym. Stężenie paracetamolu przenikającego do mleka matki jest niskie (0,1%-1,85% dawki przyjętej przez matkę). Paracetamol przyjmowany przez matkę w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.

U dorosłych i młodzieży hepatotoksyczność może wystąpić po przyjęciu dawki przekraczającej 7,5-10 g w czasie 8 h lub krótszym. Przypadki śmiertelne mają miejsce rzadko (poniżej 3-4% nieleczonych osób) i były zgłaszane bardzo rzadko w przypadku przedawkowania leku w ilości mniejszej niż 15 g. U dzieci (poniżej 12 lat) nie stwierdzono związku między ostrym przedawkowaniem leku w ilości mniejszej niż 150 mg/kg a hepatotoksycznością. Do wczesnych objawów przedawkowania potencjalnie toksycznego dla wątroby mogą należeć: jadłowstręt, nudności, wymioty, obfite pocenie się, bladość i ogólne złe samopoczucie. Kliniczne i laboratoryjne dowody na hepatotoksyczność mogą ujawnić się dopiero po 48-72 h od przyjęcia leku. W przypadku paracetamolu o przedłużonym uwalnianiu właściwym krokiem może okazać się dodatkowe oznaczenie stężenia paracetamolu w surowicy po upływie 4-6 h od jego początkowego oznaczenia. U małych dzieci przypadki ciężkiej toksyczności lub przypadki śmiertelne w wyniku ostrego przedawkowania paracetamolu zdarzały się wyjątkowo rzadko, prawdopodobnie ze względu na różnice w sposobie metabolizowania paracetamolu. Poniżej podano przypadki kliniczne powiązane z przedawkowaniem paracetamolu, które w takich okolicznościach uznaje się za przewidywane, w tym przypadki śmiertelne spowodowane niewydolnością wątroby o gwałtownym przebiegu lub jej następstwami. Działania niepożądane przypisywane przedawkowaniu paracetamolu. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: jadłowstręt. Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty, nudności, dolegliwości brzuszne. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: martwica wątroby, ostra niewydolność wątroby, żółtaczka, powiększenie wątroby, tkliwość wątroby. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: bladość, nadmierne pocenie się, złe samopoczucie. Badania diagnostyczne: podwyższone stężenie bilirubiny we krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, podwyższona wartość INR, wydłużony czas protrombinowy, podwyższone stężenie fosforanów we krwi, podwyższone stężenie mleczanu we krwi. Przewidywane następstwa ostrej niewydolności wątroby w związku z przedawkowaniem paracetamolu. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: posocznica, zakażenie grzybicze, zakażenie bakteryjne. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: uogólnione wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, koagulopatia, małopłytkowość. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hipoglikemia, hipofosfatemia, kwasica metaboliczna, kwasica mleczanowa. Zaburzenia układu nerwowego: śpiączka (przy znacznym przedawkowaniu paracetamolu lub przedawkowaniu wielu leków), encefalopatia, obrzęk mózgu. Zaburzenia serca: kardiomiopatia. Zaburzenia naczyniowe: niedociśnienie. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: niewydolność oddechowa. Zaburzenia żołądka i jelit: zapalenie trzustki, krwotok żołądkowo-jelitowy. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: ostra niewydolność nerek. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niewydolność wielonarządowa.

Calpol 6 Plus - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Antybiotyki — 9 najczęściej zadawanych pytań
Wprowadzenie antybiotyków do lecznictwa za sprawą Alexandra Fleminga niewątpliwie zrewolucjonizowało świat medycyny. Leki te wykorzystuje się nie tylko w lecznictwie, ale również w wielu dziedzinach gospodarki. Otworzyły nowe ścieżki rozwoju oraz uratowały nas przed wieloma, niegdyś śmiertelnymi chorobami. To wszystko sprawiło, że stały się one synonimem „leku na wszystko”, co niestety jest błędną tezą. Jakie pytania na temat antybiotyków można usłyszeć za pierwszym stołem? Czy rzeczywiście leki te wykazują wielotorowe działanie?
Jaką pastę do zębów wybrać dla dziecka?
Higiena jamy ustnej jest ważnym elementem codziennej pielęgnacji nie tylko osoby dorosłej, ale również dzieci. Regularne i prawidłowe mycie zębów to najlepsza metoda profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia. Pielęgnacja zębów mlecznych powinna rozpocząć się w chwili pojawienia się pierwszego mleczaka. Jaką pastę wybrać dla naszego dziecka?
7 powodów, dla których warto karmić dziecko piersią
Karmienie piersią to najwłaściwszy sposób żywienia noworodków i niemowląt. Zapewnia dziecku wszystkie niezbędne składniki do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Wiele kobiet pomimo początkowych trudności z laktacją, decyduje się karmić piersią. Niesie to za sobą mnóstwo korzyści, zarówno dla mamy jak i dziecka.
Benzydamina i jej ciemne oblicze
Benzydamina znana jest ze swoich właściwości przeciwbólowych, przeciwzapalnych i miejscowo znieczulających. Choć świetnie sprawdza się w postaci tabletek na ból gardła lub roztworu do irygacji pochwy, samozwańczy chemicy znaleźli dla niej również inne — niebezpieczne — zastosowanie. Jakie skutki może wywołać benzydamina w nadmiernej ilości?
Ronapreve i Regkirona-nowe leki na Covid-19
Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) w czwartek 11 listopada 2021 roku wydał pozytywną opinię dotyczącą dopuszczenia do obrotu dwóch leków w leczeniu Covid-19 na terenie Europy. Według CHMP korzyści wynikające z przyjmowania tych leków są wyższe niż ewentualne ryzyko
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
4
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x