fbpx

Alfadiol

Alfadiol - ulotka informacyjna dla pacjenta

Osteoporoza postmenopauzalna i starcza z jednoczesnym niedoborem wit. D lub jej czynnych metabolitów. Hipokalcemia, zwłaszcza u pacjentów ze schorzeniami prowadzącymi do upośledzenia hydroksylacji wit. D w nerkach. Krzywica i osteomalacja oporne na wit. D. Niedoczynność przytarczyc. Osteodystrofia nerkowa. Zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Zespoły nerczycowe u dzieci po długotrwałym leczeniu glikokortykosteroidami.

1 kaps. zawiera 0,25 µg lub 1 µg alfakalcydolu.

Leczenie powinno być ściśle zindywidualizowane, odpowiednio do stanu chorego. Przeciętne dawkowanie. Osteoporoza starcza postmenopauzalna: dorośli o mc. powyżej 40 kg: 0,5-1 µg raz/dobę. Zespoły nerczycowe u dzieci po długotrwałym leczeniu glikokortykosteroidami: dzieci o mc. 20-40 kg: 0,25 do 0,5 µg 1 raz/dobę; dzieci o mc. poniżej 20 kg: 0,25 µg 1 raz/dobę. Hipokalcemia, krzywica i osteomalacja oporne na wit. D, niedoczynność przytarczyc, zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i osteodystrofią nerkową: dorośli o mc. powyżej 40 kg: 0,5 do 1 µg 1 raz/dobę; dzieci o mc. 20-40 kg: 0,25 do 0,5 µg 1 raz/dobę; dzieci o mc. poniżej 20 kg: 0,25 µg 1 raz/dobę. Jeśli stan chorego to uzasadnia, szczegółowe dawkowanie należy opierać o wyniki testów określających gospodarkę wapniową. Stężenia wapnia we krwi powinno utrzymywać się w granicach stężeń prawidłowych, zaś dobowe wydalanie wapnia z moczem (przy dobowej diurezie wynoszącej do 2000 ml) nie powinno przekraczać 350 mg. Wartość wskaźnika wapniowo-kreatyninowego nie powinna przekraczać 1,0 i nie powinna wzrosnąć więcej niż 3-krotnie od chwili rozpoczęcia leczenia. U pacjentów z prawidłowym poziomem kalcemii przed rozpoczęciem leczenia alfakalcydolem (np. w przebiegu osteoporozy) dawkowanie należy opierać o wyniki badania kalciurii i wielkość dobowego spożycia wapnia. Pacjenci w podeszłym wieku. U pacjentów w wieku podeszłym może wystąpić konieczność stosowania mniejszych dawek alfakalcydolu. Pacjenci w podeszłym wieku. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu leczniczego u osób z niewydolnością nerek. Pacjenci z zaburzeniami wątroby. Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Wit. D3 – cholekalcyferol ulega w ustroju przekształceniu do aktywnego metabolitu – kalcytriolu, zwanego też hormonem D. Konwersja ta polega na przebiegającym w wątrobie i w nerce procesie hydroksylacji cholekalcyferolu w pozycji 25 oraz w pozycji 1. Ponieważ alfakalcydol jest pochodną hydroksylowaną w pozycji 1, dla jego aktywacji do kalcytriolu konieczna jest jedynie hydroksylacja w wątrobie. Jest to szczególnie istotne u osób z upośledzoną czynnością nerek, gdy hydroksylacja w tkance nerkowej jest niemożliwa lub utrudniona. Powstający w wyniku aktywacji cholekalcyferolu lub alfakalcydolu kalcytriol, obok parathormonu i kalcytoniny, jest podstawowym czynnikiem regulującym przemianę wapnia w organizmie. Przy zapewnieniu odpowiedniej podaży wapnia, prowadzi do intensyfikacji procesu wbudowywania tego pierwiastka w strukturę tkanki kostnej. Receptor dla aktywnej metabolicznie postaci wit. D występuje w komórkach wielu tkanek; jednakże podstawowymi narządami, w których ujawnia się jej działanie są: jelita, kości i nerki. Kalcytriol uruchamia procesy, prowadzące do podwyższenia stężenia wapnia w surowicy poprzez nasilenie syntezy białka transportującego wapń ze światła przewodu pokarmowego do krwi – CaBP (Calcium Binding Protein – białko wiążące wapń) oraz nasilenie resorpcji zwrotnej wapnia w kanalikach nerkowych.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą. Uczulenie na orzeszki ziemne lub soję. Hiperkalcemia, zwapnienia przerzutowe. Hhiperfosfatemia (z wyjątkiem występującej w niedoczynności przytarczyc). Hipermagnezemia. Hiperkalciuria samoistna. Osteomalacja po zatruciu glinem. Przedawkowanie i zatrucie wit. D. Kamica nerkowa wapniowa. Ciężkie zaburzenie czynności wątroby.

Alfakalcydol podwyższając stężenie wapnia w osoczu krwi nasila toksyczność glikozydów nasercowych i zwiększa ryzyko ich przedawkowania. Moczopędne leki tiazydowe, a także leki zawierające wapń przyjmowane systematycznie w dawce dobowej powyżej 1,5 g nasilają ryzyko hiperkalcemii. Leki zobojętniające oraz regularne spożywanie dużej ilości produktów mlecznych może doprowadzić do powstania zespołu mleczno-alkalicznego, a w połączeniu z alfakalcydolem do hiperkalcemii. Leki zawierające estrogeny mogą nasilać działanie alfakalcydolu. Alfakalcydol zwiększa wchłanianie magnezu – stosowany równocześnie z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy zawierającymi sole magnezu, może powodować hipermagnezemię. Leki zobojętniające zawierające sole glinu mogą powodować hipomagnezemię. Pochodne hydantoiny (np. fenytoina), barbiturany, prymidon oraz inne leki przeciwdrgawkowe przyspieszają rozkład wit. D w wątrobie i mogą osłabiać działanie alfakalcydolu. Glikokortykosteroidy i salicylany obniżają efektywność działania alfakalcydolu.Salicylany osłabiają działanie alfakalcydolu. Kolestyramina, kolestypol oraz olej parafinowy hamują wchłanianie alfakalcydolu w jelicie. Ze względu na zawartość w produkcie leczniczym butylohydroksytoluenu produkt leczniczy może wykazywać interakcje z jonami metali.

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność. Nie wykonano systematycznych badań wpływu na przebieg ciąży i rozwój płodu u człowieka. Nie wykonano również podobnych badań na zwierzętach doświadczalnych. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży i/lub rozwój zarodka (płodu) i/lub przebieg porodu i lub rozwój pourodzeniowy są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Ponieważ hiperkalcemia podczas ciąży może powodować wystąpienie wrodzonych wad u potomstwa, produktu leczniczego nie wolno stosować w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Stosowanie alfakalcydolu może prowadzić do podwyższonych stężeń aktywnego metabolitu, kalcytriolu, w mleku kobiecym. Ponieważ zwiększone stężenie kalcytriolu może wywierać wpływ na gospodarkę wapniową organizmu dziecka, podczas karmienia piersią należy przerwać stosowanie alfakalcydolu.

Objawami przedawkowania wit. D są: hiperkalcemią, brak łaknienia, osłabienie, nudności i wymioty, biegunka, wielomocz, nadmierne pocenie, pragnienie, bóle i zawroty głowy. Po znacznym przedawkowaniu, graniczącym z zatruciem mogą pojawić się bóle kostne, zwapnienia ektopowe, białkomocz, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca. Należy spodziewać się podobnych objawów po przedawkowaniu alfakalcydolu. Utrzymujące się długotrwale przedawkowanie wit. D może, oprócz objawów opisanych powyżej, powodować uogólnione zwapnienia naczyń, nerek oraz szybkie pogorszenie wydolności nerek. W razie wystąpienia hiperkalcemii leczenie polega na czasowym przerwaniu stosowania alfakalcydolu. W ciężkich przypadkach hiperkalcemii zalecane jest ogólne postępowanie wspomagające: nawodnienie poprzez zastosowanie wlewu dożylnego roztworu soli fizjologicznej (wymuszona diureza), pomiary elektrolitów, ocena funkcji nerek i gospodarki wapniowej, ocena elektrokardiograficzna zwłaszcza u pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe. Należy rozważyć leczenie z zastosowaniem glikokortykosteroidów, diuretyków pętlowych, bisfosfonianów, kalcytoniny, a nawet hemodializy z niską zawartością wapnia.

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Metformina zmniejsza ryzyko zgonu COVID-19
Rosnąca liczba zgonów w wyniku COVID-19 powiązana jest z wiekiem oraz szeregiem chorób współistniejących m.in. nadciśnieniem, otyłością, cukrzycą. Zaobserwowano, że populacja Afroamerykanów, u której częstość występowania chorób współistniejących jest bardzo wysoka, zostali nieproporcjonalnie dotknięci pandemią COVID-19. Następstwem powyższego spostrzeżenia było przeprowadzenie badania obserwacyjnego na grupie osób u których zdiagnozowano COVID-19 […]
Czy odżywki do rzęs są bezpieczne?
Chociaż rzęsy, nie wiedzieć czemu, stały się poniekąd atrybutem piękna, to w rzeczywistości spełniają one funkcję ochronną dla oka. Osłaniają je przed owadami, kurzem, czy zanieczyszczeniami. Nie można jednak przejść obojętnie obok ich waloru estetycznego, zwłaszcza że stosowanie odżywek do rzęs może wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Czy odżywki do rzęs są więc bezpieczne?
Propranolol i jego liczne zastosowania
Migrena to przewlekła choroba charakteryzująca się bólem głowy. Może przebiegać z aurą lub bez. Jest to schorzenie, które w znacznym stopniu ogranicza codzienne funkcjonowanie. Oprócz leków przeciwbólowych zaleca się stosowanie leków, które zapobiegają napadom migreny. Jednym z nich jest propranolol, lek stosowany również w leczeniu nadciśnienia tętniczego [1].
Uzupełnienie niedoborów, czyli zestawy witamin dla dorosłych
Racjonalna dieta, aktywny tryb życia i brak stresu to kluczowe elementy, aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo i w jak najlepszy sposób. Niestety realia są takie, że nie zawsze spełniamy te zasady, a niestety często o nich zapominamy. Czy istnieją pewne sposoby, aby wspomóc nasz organizm preparatami znajdującymi się w aptece? Rozsądne korzystanie z zestawów witamin i minerałów jest kluczowe, a które brać i jak je dawkować dowiecie się z poniższego artykułu.
Po tych lekach nie wsiadaj za kierownicę
Szybkość reakcji, skupienie i koncentracja to przymioty, które powinny charakteryzować każdego kierowcę. Niezależnie od stażu jazdy za kółkiem i przekonania o tym, jak świetnymi kierowcami jesteśmy, to zawsze pozostaje margines sytuacji niezależnych od nas. Co więcej, przyjmowane przez nas leki mogą wpływać na naszą sprawność psychomotoryczną i zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów. Po jakich lekach nie powinniśmy więc kierować samochodem?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x