fbpx

Acidum folicum Richter

Acidum folicum Richter - ulotka informacyjna dla pacjenta

Profilaktyka i leczenie niedoboru kwasu foliowego w organizmie w następujących stanach i jednostkach chorobowych: przewlekłe choroby związane z hemolizą krwi (talasemie, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, zimnica); niedokrwistość megaloblastyczna; przewlekłe niedożywienie, alkoholizm; u chorych leczonych dializą oraz u chorych przyjmujących niektóre leki (barbiturany, prymidon, cyklosporyna, sulfasalazyna, trimetoprym); u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.

1 tabl. zawiera 5 mg lub 15 mg kwasu foliowego.

Pacjenci dorośli: kwas foliowy jest zwykle stosowany w dawce od 10 mg do 45 mg/dobę. Dawką uzupełniającą rezerwy tkankowe jest dawka od 10 mg do 20 mg. W niedokrwistości megaloblastycznej: 10 mg do 20 mg/dobę przez 14 do 21 dni, do czasu uzyskania poprawy hematologicznej, następnie dawki podtrzymujące do 10 mg/dobę. W niedokrwistości hemolitycznej: 5 mg/dobę lub, co tydzień, w zależności od diety i nasilenia hemolizy. Dzieci i młodzież. U dzieci stosuje się zwykle kwas foliowy w dawce dobowej 5-15 mg w zależności od wskazań. Czas trwania leczenia: czas trwania leczenia ustala się na podstawie reakcji chorego i wyników badań laboratoryjnych.

Kwas foliowy (kwas petroiloglutaminowy) i inne foliany (zawierające więcej reszt kwasu glutaminowego) pełnią rolę koenzymów w reakcjach przenoszenia grup jednowęglowych (formylowej, hydroksymetylowej, metylowej, formiminowej), w procesie biosyntezy zasad purynowych i pirymidynowych, niezbędnych do syntezy DNA i RNA. Kwas foliowy jest w organizmie przekształcany do kwasu folinowego (FH4). Kwas folinowy, właściwa substancja aktywna, ma zastosowanie kliniczne w przypadkach zahamowania aktywności reduktazy dihydrofolianowej podczas leczenia antymetabolitami kwasu foliowego (metotreksat). Kwas foliowy, kobalamina (wit. B12) i fosforan pirydoksalu (wit. B6) uczestniczą w metabolizmie homocysteiny. Kwas foliowy odgrywa rolę donora grupy metylowej dla homocysteiny podczas jej przekształcenia w metioninę i w efekcie obniża stężenie homocysteiny we krwi. Badania kliniczne potwierdziły, że wysokie stężenie homocysteiny jest niezależnym czynnikiem ryzyka występowania chorób układu krążenia, związanych z miażdżycą. Rola kwasu foliowego w profilaktyce chorób układu krążenia wymaga jeszcze potwierdzenia w dalszych, dobrze zaplanowanych badaniach. Zwiększenie podaży kwasu foliowego, dostarczanego w diecie i w postaci produktów leczniczych, w okresie co najmniej 1 m-ca przed spodziewanym zapłodnieniem i w I trymestrze ciąży (odzwierciedlające około 2-krotnie zwiększone zapotrzebowanie na tą wit.) jest uznanym elementem profilaktyki wad cewy nerwowej u płodu.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niektóre choroby nowotworowe.

Doustne środki antykoncepcyjne (estrogeny), leki przeciwgruźlicze, etanol i żywice jonowymienne stosowane w hiperlipidemii: mogą zmniejszać skuteczność produktów leczniczych zawierających kwas foliowy na skutek zwiększonego metabolizmu lub zmniejszonego wchłaniania. Antagoniści kwasu foliowego (sulfonamidy, trimetoprym, pirymetamina, sulfasalazyna) oraz leki przeciwnowotworowe (metotreksat): powodują zaburzenie procesu przekształcania kwasu foliowego do jego postaci biologicznie czynnej (kwas tetrahydrofoliowy) poprzez konkurencyjne blokowanie reduktazy dihydrofolianowej. Mogą zmniejszać skuteczność produktów leczniczych zawierających kwas foliowy. Leki przeciwdrgawkowe (fenobarbital, fenytoina, prymidon): kwas foliowy może wpływać na działanie leków przeciwdrgawkowych, normalizując (zwiększając) szybkość ich metabolizmu, uprzednio obniżoną na skutek niedoboru. Konieczne jest monitorowanie stężenia tych leków we krwi i ewentualne zwiększenie dawki, w celu uniknięcia napadów padaczki.

Z prawidłowo przeprowadzonych badań epidemiologicznych nie wynika szkodliwe działanie kwasu foliowego na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu / noworodka. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży. Z prawidłowo przeprowadzonych badań epidemiologicznych wynika, że podawanie produktów leczniczych zawierających kwas foliowy w okresie przed zajściem w ciążę i podczas 1-szych tygodni ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej u płodu. Kwas foliowy przenika do mleka kobiecego, jednak nie stwierdzono ujemnego wpływu kwasu foliowego na dzieci karmione mlekiem matki. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie laktacji.

Nieznany jest obraz kliniczny ostrego przedawkowania, ponieważ dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania kwasu foliowego. W przypadku przyjęcia przez pacjenta dawki znacznie wyższej niż zalecana wskazane jest wywołanie wymiotów i obserwacja pacjenta. W razie konieczności należy wdrożyć odpowiednie leczenie objawowe.

Acidum folicum Richter - wskazania i zastosowanie

Acidum folicum Richter - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Kaszel w przebiegu Covid-19 — aktualne zalecenia
Suchy, duszący kaszel to jeden z typowych objawów zakażenia Covid-19. Dotyka on około 60% wszystkich pacjentów i bywa naprawdę uciążliwy. Chociaż jest to fizjologiczna reakcja obronna organizmu, to w przypadku mocno nasilonego kaszlu istnieje ryzyko różnorakich powikłań. Jak można łagodzić kaszel w trakcie zakażenia koronawirusem? Jakie są aktualne zalecenia?
Najskuteczniejszy środek na wszy i gnidy - przegląd produktów z apteki
O wszawicy mówimy raczej niechętnie, a jeśli już to przyciszonym głosem. Głównie dlatego, że nadal jest to problem wstydliwy, mylnie kojarzony z niskim statusem socjoekonomicznym. Warto jednak mieć świadomość, że wszawica może dotyczyć każdego z nas, a w szczególności tych, którzy posiadają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. A to dlatego, że choroba ta szczególnie łatwo przenoszona jest w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi.
Statyny i obawa przed działaniami niepożądanymi
Zaburzenia profilu lipidowego pojawiają się w naszym społeczeństwie często i dotykają coraz to młodszych osób. Nieprawidłowości wykryte wcześnie, możemy zredukować poprzez zmianę stylu życia. Niekoniecznie trzeba od razu sięgać po leki. Jednak jeśli już musimy zdecydować się na farmakoterapię, to czy jest się czego bać?
Konopie lekiem na autyzm?
W ostatniej dekadzie produkty na bazie konopi okazały się jednym z najbardziej skutecznych narzędzi terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rodzice pacjentów leczonych preparatami uzyskanymi z tej rośliny zauważają u swoich pociech obniżony poziom lęku, mniej zaburzeń behawioralnych, a czasem nawet zwiększone zainteresowanie kontaktem z ludźmi i poprawę zdolności komunikacyjnych. Coraz większa dostępność do nowoczesnych produktów zawierających kannabinoidy pozwala lepiej dopasować terapię do indywidualnych potrzeb dziecka.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x