fbpx

Mapa strony: Kategoria leku

Aminokwasy Gefitynib Antagoniści receptorów a-adrenergicznych Paroksetyna Kwas walproinowy Formoterol Pantoprazol Worikonazol Jodopowidon Dorzolamid Paracetamol w połączeniach (bez psycholeptyków) Tenofowir dizoproksyl Ciprofloksacyna Deks-ketoprofen Ibuprofen w połączeniach Testosteron Estradiol Latanoprost Donepezil Leki wykrztuśne Riwastygmina Bimatoprost Inne Amoksycylina z inhibitorem beta-laktamazy Arypiprazol Klarytromycyna Azytromycyna Metylprednizolon Inne Finasteryd Piracetam Gestoden i estrogen Telmisartan Budezonid Fenofibrat Duloksetyna Diklofenak Ketoprofen Kwas ibandronowy Drotaweryna Kwas acetylosalicylowy Kwas acetylosalicylowy w połączeniach (bez psycholeptyków) Dezogestrel Roztwory do hemofiltracji Preparaty zawierające lipidy, białka, węglowodany, witaminy i związki mineralne Acyklowir Kandesartan Kromoglikan Lewocetyryzyna Ropinirol Lewonorgestrel i estrogen Naproksen Kwas mykofenolowy Terbinafina Fentanyl Klotrimazol Preparaty do dezynfekcji jamy ustnej Terbinafina Pemetreksed Mesalazyna Losartan Cefuroksym Amoksycylina Testy do szybkich oznaczeń - krew Doksazosyna Cyklopiroks Trimebutyna Glimepiryd Linezolid Bortezomib Diosmina Loperamid Montelukast Elektrolity Insulina ludzka Olanzapina Klindamycyna Ezetimib Kwetiapina Lewofloksacyna Letrozol Metotreksat Karwedilol Drospirenon i estrogen Połączenia Telmisartan w połączeniu z lekami moczopędnymi Metamizol Gabapentyna Simwastatyna Dekstrometorfan Salmeterol i inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych Albuminy Solifenacyna Citalopram Ginkgo biloba Tramadol Winpocetyna Inne Preparaty nie zawierające fenyloalaniny Amlodypina Waleriana Deksametazon Lakozamid Minoksydyl Risperidon Bromheksyna Indapamid Elekrolity w połączeniu z weglowodanami Inne Gliklazyd Laktuloza Preparaty magnezu Diklofenak Pranobeks inozyny Timolol w połączeniach Benzydamina Czynnik krzepnięcia VIII Kwas acetylosalicylowy Anagrelid Cholekalcyferol Nebiwolol Klopidogrel Irinotekan Siarczan morfiny Preparaty o działaniu kontaktowym Preparaty zawierające kwas salicylowy Rosuwastatyna Ondansetron Inne Opatrunki hydrokoloidowe Preparaty mlekozastępcze Alprazolam Inne Kwas zoledronowy Inne Desloratadyna Tamsulosyna Oksymetazolina Perindopryl Leki stosowane w chorobach wątroby (hepatoprotekcyjne i lipotropowe) Meloksykam Betametazon w połączeniu z antybiotykami Trimetazydyna Lidokaina Paracetamol Ramipryl Ksylometazolina Mometazon Witaminy w połączeniach Iwabradyna Cetyryzyna Esomeprazol Wenlafaksyna Losartan w połączeniu z lekami moczopędnymi Sertralina Wyciągi alergenów Opatrunki chirurgiczne Propofol Loratadyna Sumatryptan Metoprolol Agomelatyna Progesteron Lamotrigina Omeprazol Pregabalina Oksykodon Acetylocysteina Hydroksyzyna Fluoksetyna Memantyna Tramadol w połączeniach Ambroksol Trokserutyna Entekawir Betahistyna Metformina Kwas alendronowy Tolterodyna Zolpidem Flukonazol Lewetiracetam Sildenafil Tadalafil Butamirat Weglowodany Walsartan Inne preparaty do miejscowego stosowania w jamie ustnej Preparaty cynku Deksametazon w połączeniu z lekami przeciwinfekcyjnymi Escitalopram Preparaty lecznicze stosowane w żywieniu Bioflawonoidy Ranitydyna Torasemid Imatynib Ibuprofen Atorwastatyna Inne Nikotyna