fbpx

Interakcje leków dla HCP

Wybrane leki i substancje czynne do sprawdzenia interakcji:

Klasyfikacja interakcji

Klasyfikacja interakcji jest wskazówką. Trudno jest określić znaczenie danej interakcji lekowej dla konkretnej osoby. Przed rozpoczęciem lub zaprzestaniem przyjmowania jakichkolwiek leków należy zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo ważna

Wysoce istotna klinicznie interakcja. Należy unikać tego połączenia, ryzyko interakcji przeważa nad korzyścią stosowania obu leków.

Znacząca

Znacząca kliniczne. Staraj się unikać tego połączenia leków, skonsultuj stosowanie obu leków z lekarzem lub farmaceutą.

Umiarkowana

Umiarkowane znaczenie kliniczne. Staraj się unikać tego połączenia leków lub stosuj je tylko w szczególnych okolicznościach w konsultacji z lekarzem lub farmaceutą

Nieznaczna

Minimalnie istotna klinicznie. Aby zminimalizować ryzyko można rozważyć alternatywny lek, który też powinien być skonsultowany z lekarzem lub farmaceutą.