Krew i układ krwiotwórczy

Szybka nawigacja: kliknij w podkreślony link obok i przejdź do listy produktów lub listy poradników w tej kategorii.

Do leków wpływających na układ krwiotwórczy zaliczamy leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwkrwotoczne, leki stosowane w niedokrwistości oraz preparaty krwiozastępcze. Układ krwiotwórczy składa się z wielu narządów odpowiedzialnych za produkcję elementów morfotycznych krwi takich jak erytrocyty, trombocyty i leukocyty. W produkcji elementów morfotycznych biorą udział: szpik kostny, węzły chłonne, śledziona.

Kategorie

Produkty przypisane do działu:

Krew i układ krwiotwórczy

Poradniki w dziale:

Krew i układ krwiotwórczy