fbpx

Cefalgin Migraplus

Lek na migrenowe bóle głowy.

Cefalgin Migraplus, 250 mg + 150 mg + 50 mg, tabletki
Paracetamolum + Propyphenazonum + Coffeinum

REKLAMA
UniwersalnaCreated with Sketch.

Zastosowanie

 • Ból
 • Gorączka
 • Kości i stawy
 • TabletkiCreated with Sketch.

  Tabletki drażowane

  Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

  Dostępne opakowania

  tabletki

  10 szt

  Co to jest lek Cefalgin Migraplus i w jakim celu się go stosuje

  Cefalgin Migraplus jest lekiem złożonym zawierającym paracetamol i propyfenazon, które wykazują działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, oraz niewielką ilość kofeiny. Substancje czynne wchodzące w skład leku wspomagają wzajemnie swoje działanie. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

  Wskazania do stosowania:
  bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle
  gorączka. 

  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefalgin Migraplus

  Kiedy nie stosować leku Cefalgin Migraplus:

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, kofeinę lub kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

  • jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy pirazolonów lub ich pochodne, zawarte w innych lekach (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon lub metamizol);

  • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby i (lub) nerek;

  • jeśli u pacjenta występują zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak niedokrwistość, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi);

   

  • jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy 6-fosforanowej;

  • jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze;

  • jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

  • jeśli pacjent ma ostrą porfirię wątrobową (choroba, w której dochodzi do nadmiernego wytwarzania barwników porfirynowych w wątrobie);

  • jeśli pacjent ma chorobę alkoholową.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności
  Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cefalgin Migraplus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  Podczas stosowania produktu Cefalgin Migraplus nie należy pić alkoholu.

  Cefalgin Migraplus zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować leku Cefalgin Migraplus jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
  Leku nie należy stosować przez dłuższy czas oraz w dawkach większych niż zalecane, ponieważ może wywołać zaburzenia czynności wątroby i nerek. Należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów niewydolności tych narządów.

  Cefalgin Migraplus należy stosować ostrożnie (zmniejszyć dawkę lub częstość przyjmowania) u osób z niewydolnością wątroby lub nerek, zespołem Gilberta (łagodna żółtaczka spowodowana niedoborem glukuronylotransferazy) i zaburzeniami hemopoezy (procesu tworzenia krwinek).
  Szczególne ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby istnieje u osób z chorobą alkoholową
  i z niedożywieniem.
  Cefalgin Migraplus należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą, przewlekłym nieżytem nosa
  lub przewlekłą pokrzywką, zwłaszcza w przypadku uczulenia na inne leki przeciwzapalne, np. kwas acetylosalicylowy.
  Należy zachować szczególną ostrożność stosując jednocześnie leki zawierające paracetamol (np. Cefalgin Migraplus) i zydowudynę.
  Nie należy stosować leku Cefalgin Migraplus u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek.
  U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ostrożnie ze względu na obecność kofeiny.

  Dzieci i młodzież
  Leku Cefalgin Migraplus nie należy stosować u dzieci.

  Cefalgin Migraplus a inne leki
  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Niektóre leki przyjmowane jednocześnie z lekiem Cefalgin Migraplus mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby (ryfampicyna, chloramfenikol, niektóre leki nasenne, przeciwpadaczkowe – barbiturany, fenytoina, karbamazepina) i nerek (kwas acetylosalicylowy, salicylany i niesteroidowe leki przeciwzapalne).

  Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryna).
  Metabolizm kofeiny przyspiesza palenie papierosów i barbiturany, zaś doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zmniejszają metabolizm kofeiny.

  Z lekiem Cefalgin Migraplus należy stosować ostrożnie zydowudynę, leki sympatykomimetyczne (np. efedryna), tyroksynę, teofilinę, środki działające uspokajająco (barbiturany i leki przeciwhistaminowe).

  Cefalgin Migraplus z jedzeniem, piciem i alkoholem
  Cefalgin Migraplus należy przyjmować po jedzeniu, obficie popijając wodą. Alkohol zwiększa toksyczny wpływ paracetamolu na wątrobę.

  Ciąża i karmienie piersią
  Leku Cefalgin Migraplus nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
  Lek Cefalgin Migraplus stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwanie maszyn.

  Jak stosować Cefalgin Migraplus

  Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek przyjmuje się doustnie.
  Zalecana dawka:

  Dorośli: jednorazowo 1 do 2 tabletek.
  W razie potrzeby dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę.
  Tabletkę należy popić dużą ilością wody.
  Leku nie należy przyjmować dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.

  W przypadku wrażenia, że działanie leku Cefalgin Migraplus jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cefalgin Migraplus
  Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie może spowodować w ciągu kilku do kilkunastu godzin objawy takie jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo więcej niż 5 g paracetamolu należy sprowokować wymioty (jeśli od zażycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina) i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie przyjęcia leku Cefalgin Migraplus
  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Możliwe działania niepożądane

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
  Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
  Stosowanie przez dłuższy czas może wywołać uszkodzenie wątroby.
  Zaburzenia nerek i dróg moczowych
  Długotrwałe stosowanie może wywołać zaburzenia czynności nerek.
  Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
  Zmiany skórne w postaci rumienia, wysypki, świądu lub pokrzywki będące objawami reakcji nadwrażliwości.
  W rzadkich przypadkach odnotowywano ciężkie reakcje skórne.
  Zaburzenia żołądka i jelit
  Nudności, bóle brzucha, wymioty, pieczenie.
  Zaburzenia krwi i układu chłonnego
  Rzadko występują zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), agranulocytoza (brak granulocytów), pancytopenia (niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi tj. krwinek czerwonych, białych i płytek krwi), methemoglobinemia (zwiększona ilość methemoglobiny powstającej w wyniku utlenienia hemoglobiny).
  Zaburzenia układu immunologicznego
  Obrzęk naczynioruchowy, duszność, napady astmy będące objawami reakcji uczulenia (nadwrażliwości), wstrząs anafilaktyczny.
  Zaburzenia układu nerwowego
  Bóle głowy, zaburzenia snu, drżenie mięśniowe.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301
  Faks: + 48 22 49 21 309
  e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  Jak przechowywać Cefalgin Migraplus

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera Cefalgin Migraplus
  Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, propyfenazon, kofeina.
  Jedna tabletka zawiera:
  paracetamol
  propyfenazon
  kofeinę
  Pozostałe substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

  Jak wygląda Cefalgin Migraplus i co zawiera opakowanie
  Cefalgin Migraplus to białe tabletki z żółtawym odcieniem, okrągłe, obustronnie płaskie, ze ściętymi krawędziami i oznakowaniem “-” po jednej stronie, zapakowane w blistry z folii PVC/Aluminium
  i tekturowe pudełka.
  Opakowanie zawiera 10 tabletek.

  Podmiot odpowiedzialny
  Adamed Pharma S.A.
  Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

  Wytwórca
  Adamed Pharma S.A.
  Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

  Data ostatniej aktualizacji ulotki: Grudzień 2018

  Informacja o leku

  Cefalgin Migraplus.

  Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Cefalgin Migraplus (paracetamolum + propyphenazonum + coffeinum)

  Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletka zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 250 mg, propyfenazon (Propyphenazonum) 150 mg, kofeinę (Coffeinum) 50 mg.

  Postać farmaceutyczna: Tabletki.

  Wskazania do stosowania: Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle; gorączka.

  Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek. W razie potrzeby dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę. Tabletkę należy popić dużą ilością wody. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.

  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol, kofeinę lub kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek składnik produktu, nadwrażliwość na pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon, metamizol), ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek, zmiany w obrazie krwi obwodowej jak niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, nadciśnienie tętnicze, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, ostra porfiria wątrobowa, choroba alkoholowa.

  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Nie należy stosować produktu Cefalgin jednocześnie z alkoholem. Produkt Cefalgin Migraplus zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować produktu Cefalgin Migraplus jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Leku nie należy stosować przez dłuższy czas oraz w dawkach większych niż zalecane. Długotrwałe stosowanie środków przeciwbólowych zawierających paracetamol może wywołać zaburzenia czynności wątroby i nerek. Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia objawów niewydolności tych narządów. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, zespołem Gilberta (łagodną żółtaczką spowodowaną niedoborem glukuronylotransferazy), zaburzeniami hemopoezy, z chorobą alkoholową, niedożywieniem oraz przyjmujących leki indukujące enzymy wątrobowe (już przy dawkach terapeutycznych paracetamolu obserwowano działanie hepatotoksyczne). Produkt Cefalgin Migraplus należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z astmą, przewlekłym nieżytem nosa lub przewlekłą pokrzywką, zwłaszcza z nadwrażliwością na inne leki przeciwzapalne np. kwas acetylosalicylowy. Należy zachować szczególną ostrożność stosując jednocześnie paracetamol i zydowudynę.

  Działania niepożądane: Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: lek stosowany przez dłuższy czas może wywołać uszkodzenia wątroby związane z zaburzeniami metabolizmu wątrobowego. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: lek stosowany długotrwale może wywoływać zaburzenia czynności nerek. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zmiany skórne w postaci rumienia, wysypki, świądu lub pokrzywki będące objawami reakcji nadwrażliwości. Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, bóle brzucha, wymioty, pieczenie. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: rzadko występują zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, pancytopenia, methemoglobinemia. Są również doniesienia o przypadkach niedokrwistości aplastycznej. Zaburzenia układu immunologicznego: obrzęk naczynioruchowy, duszność, napady astmy będące objawami reakcji nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zaburzenia snu, drżenie mięśniowe.

  Opakowanie: Blister z folii Al/PVC w tekturowym pudełku z ulotką informacyjną. Blister zawierający 10 tabletek.

  Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A.  Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Należy zapoznać się z właściwościami leku przed jego zastosowaniem. Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna jest w Adamed Pharma S.A.

  Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A  05-152 Czosnów, tel.: +48227518517, fax.: +48227518467, e-mail: adamed@adamed.com.pl

  Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3220, R/3189 wydane przez Ministra Zdrowia.

  Kategoria dostępności: Produkt leczniczy dostępny bez recepty.

  Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

  Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
  Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

  Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?