fbpx

Calcium Pantothenicum Jelfa​

Co to jest lek Calcium Pantothenicum Jelfa i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera pantotenian wapnia, który jest związkiem kwasu pantotenowego (witamina B5) i wapnia.

Kwas pantotenowy, w komórkach organizmu ludzkiego, występuje głównie w koenzymie A, który jest niezbędny w wielu procesach metabolicznych, zwłaszcza w przemianie węglowodanów, tłuszczów i białek. Kwas pantotenowy bierze udział w procesach wzrostowych organizmu, wpływa na regenerację skóry, wzrost włosów i paznokci.

Wskazania do stosowania
Lek Calcium Pantothenicum Jelfa zalecany jest zarówno w leczeniu, jak i w zapobieganiu niedoborom kwasu pantotenowego (witaminy B5) w ustroju.

REKLAMA
Dostępne opakowania

tabletki

100 mg   50 szt

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Pantothenicum Jelfa

Kiedy nie stosować leku Calcium Pantothenicum Jelfa

– jeśli pacjent ma uczulenie na pantotenian wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

– u dzieci poniżej 4 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Pantothenicum Jelfa należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana, szczególnie u osób z hiperkalcemią (podwyższonym stężeniem wapnia we krwi), kamicą nerkową, zaburzeniami czynności nerek.

Calcium Pantothenicum Jelfa a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Calcium Pantothenicum Jelfa zawiera laktozę jednowodną
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak stosować lek Calcium Pantothenicum Jelfa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Jedna lub dwie tabletki (100 do 200 mg) dwa do trzech razy na dobę, nie więcej niż 6 tabletek na dobę (600 mg).

Stosowanie u dzieci
Dzieci powyżej 4 lat: jedna tabletka (100 mg) dwa do czterech razy na dobę, nie więcej niż 4 tabletki na dobę (400 mg). 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Pantothenicum Jelfa
Dawka 10 000 – 20 000 mg (10 – 20 g) w ciągu doby może być przyczyną biegunki i zatrzymania wody w ustroju. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Calcium Pantothenicum Jelfa
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przy stosowaniu zgodnym z zalecanym dawkowaniem działania niepożądane nie występują.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
PL-02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Calcium Pantothenicum Jelfa

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Pantothenicum Jelfa

  • Substancją czynną leku jest wapnia pantotenian. 1 tabletka zawiera 100 mg pantotenianu wapnia.
  • Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Calcium Pantothenicum Jelfa i co zawiera opakowanie

Lek Calcium Pantothenicum Jelfa to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki.

Dostępne opakowanie leku zawiera 2 blistry po 25 tabletek, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praga 7
Republika Czeska

 

Wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
Wincentego Pola 21
58-500 Jelenia Góra
Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2013-10-03

Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?