Mastocytoza układowa – nowa nadzieja

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła inhibitor kinazy tyrozynowej – awapritynib (Ayvakit) do leczenia dorosłych pacjentów w przypadku zaawansowanej mastocytozy układowej (AdvSM). W tym pacjentów z agresywną mastocytozą oraz mastocytozą układową z towarzyszącym nowotworem hematologicznym i białaczką mastocytową.

Zespół badaczy ocenił skuteczność awapritynibu w badaniach EXPLORET i PATHFINGER u pacjentów z AdvSM. Do badań zostało włączonych 53 pacjentów, którzy otrzymywali awapritynib w dziennej dawce do 200 mg. U wszystkich pacjentów wskaźnik odpowiedzi wyniósł 57 %, przy 28 % remisji całkowitych i 28 % remisji częściowych.

Czytaj również: Egzema – nowa opcja leczenia upadacitinibem

REKLAMA
REKLAMA

Korzyści przewyższają konsekwencje

Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z przyjmowaniem leku były obrzęki, biegunka, nudności i zmęczenie. W związku z tym FDA nie zaleca terapii awapritynibem u pacjentów z zaawansowaną mastocytozą układową, u których liczba płytek krwi jest mniejsza niż 50 x 109/l.

Czytaj również: Przewlekły świąd – nowe wskazanie medycznej marihuany?

 

Źródło: https://www.pharmacytimes.com/view/fda-approves-avapritinib-for-advanced-systemic-mastocytosis