Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu lek Valzek na wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu serii produktów leczniczych Valzek tabletki 80 mg oraz Valzek tabletki 160 mg. Powodem wniosku było przekroczenie dopuszczalnego limitu dla zanieczyszczenia 5-(4′-(azydometylo)-[1,1′-bifenylo]-2-ylo)-1H-tetrazolem w seriach substancji czynnej, która została użyta do produkcji leku Valzek.

W związku z wadą jakościową wyżej wymienionych produktów Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju wadliwych serii leku Valzek.

Podmiot odpowiedzialny, jakim jest firma CelonPharma, informuje na swojej stronie, że niedostępność produktu ma charakter tymczasowy i krótkotrwały. Nowe serie leków mają trafić do hurtowni na początku października 2021 roku.

REKLAMA
REKLAMA

Jeśli stosujesz lek Valzek, sprawdź, czy Twoja seria nie została wycofana z obrotu. Szczegóły dotyczące wycofanych serii leków dostępne są w treści decyzji GIF.

Wycofane serie:

Valzek 80 mg

Numer serii 071002019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 071003019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 071004019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 071005019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 071006019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 071007019 Data ważności 2022-10-31

Numer serii 071008019 Data ważności 2022-10-31

Numer serii 071001020 Data ważności 2023-01-31

Numer serii 071002020 Data ważności 2023-01-31

Numer serii 071003020 Data ważności 2023-01-31

Numer serii 071004020 Data ważności 2023-01-31

Numer serii 071005020 Data ważności 2023-01-31

Valzek 160 mg

Numer serii 072001019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072002019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072003019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072004019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072005019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072006019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072007019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072008019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072009019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072010019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072011019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072012019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072013019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072014019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072015019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072016019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072017019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072018019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072019019 Data ważności 2022-09-30

Numer serii 072020019 Data ważności 2022-10-31

Numer serii 072021019 Data ważności 2022-10-31

Numer serii 072022019 Data ważności 2022-10-31

Numer serii 072023019 Data ważności 2022-10-31