Wstęp

Główny badacz dr Zhewu Wang z Charleston VA Medical Center i profesor Medical University of South Carolina w Charleston w Południowej Karolinie poddał analizie wpływ atomoksetyny, selektywnego inhibitora wychwytu zwrotnego norepinefryny (SNRI), na wyniki leczenia i jakość życia chorych z ADHD i/lub PTSD.

Wyniki

Wyniki badania wskazują na znaczące zmniejszenie objawów ADHD oraz umiarkowaną poprawę leczenia i jakość życia u osób z PTSD w przypadku stosowania atomoksetyny w porównaniu do placebo. Dr Wang zwraca uwagę na fakt, że oba zaburzenia często występują razem. W omawianym badaniu ponad 30% uczestników z objawami zespołu stresu pourazowego spełniało kryteria diagnostyczne ADHD.

Doświadczenie obejmowało 36 uczestników ze współistniejącym ADHD/PTSD. Chorzy otrzymywali atomoksetynę w dawce 80mg lub placebo codziennie przez 4 tygodnie. U każdego z pacjentów jednocześnie utrzymywany był standardowy schemat leczenia PTSD.

REKLAMA
REKLAMA

Atomoksetyna nie ma właściwości pobudzających i jest szczególnie polecana pacjentom zagrożonym uzależnieniem, w tym nastolatkom i młodym dorosłym. Jest to obecnie jedyny zatwierdzony przez FDA lek niestymulujący wskazany w leczeniu zarówno dzieci, jak i dorosłych z ADHD.

Wnioski

Dr Charles Nemeroff będący prezydentem-elektem Anxiety and Depression Association of America zauważa, że wyniki leczenia PTSD atomoksetyną nie są statystycznie istotne, dlatego należy podchodzić do nich z dystansem, ale jeśli chodzi o populację współistniejących ADHD/PTSD, terapia atomoksetyną może być obiecująca. 

Źródło: https://www.medscape.com/viewarticle/947880