Jak wygląda schemat leczenia?

Cabenuva® jest pierwszym, jedynym i działającym schematem leczenia zakażenia wirusem HIV u dorosłych. Opakowanie zawiera dwa leki do wstrzykiwań – kabotegrawir firmy ViiV Healthcare i rylpiwirynę firmy Janssen – podawane raz w miesiącu jako dwa wstrzyknięcia domięśniowe podczas tej samej wizyty. Przed rozpoczęciem leczenia produktem Cabenuva® należy przyjmować doustne dawki kabotegrawiru i rylpiwiryny przez około miesiąc, aby ocenić tolerancję terapii. 

Jak działa preparat?

Kompletny schemat łączy działanie kabotegrawiru – inhibitora transferu nici integrazy z rylpiwiryną, nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy. Kabotegrawir hamuje replikację wirusa HIV, zapobiegając integracji wirusowego DNA z materiałem genetycznym limfocytów T. Ten etap jest niezbędny w cyklu replikacji HIV i jest również odpowiedzialny za pojawienie się przewlekłej infekcji. Natomiast rylpiwiryna działa poprzez zakłócanie czynności odwrotnej transkryptazy, co z kolei zatrzymuje namnażanie się wirusa.

Badania kliniczne

Zatwierdzenie preparatu Cabenuva® opiera się na kluczowych badaniach fazy III ATLAS (terapia antyretrowirusowa jako długotrwała supresja) i FLAIR (pierwszy schemat do wstrzykiwań o długim działaniu), które obejmowały ponad 1100 pacjentów z 16 krajów. Przed rozpoczęciem leczenia produktem Cabenuva®, doustne dawkowanie kabotegrawiru i rylpiwiryny było podawane przez około jeden miesiąc w celu oceny tolerancji każdej terapii. Były to badania wieloośrodkowe, prowadzone na terenie wszystkich kontynentów.

REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo terapii

W obu badaniach najczęstszymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi u 2% lub więcej uczestników otrzymujących lek Cabenuva® były reakcje w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, zmęczenie, ból głowy, bóle mięśniowo-szkieletowe, nudności, zaburzenia snu, zawroty głowy i wysypka.

Cabenuva® poprawia komfort życia chorych

Wśród uczestników badań dziewięciu na 10 pacjentów preferowało preparat Cabenuva® w porównaniu z ich wcześniejszą codzienną terapią doustną. Zatwierdzenie leku zmienia sposób leczenia HIV, oferując zupełnie nowe podejście do opieki. Jedną z największych zalet jest zmniejszenie okresu leczenia z 365 na 12 dni.

Źródło:

  1. https://www.drugs.com/newdrugs/fda-approves-cabenuva-cabotegravir-rilpivirine-long-acting-injectable-hiv-vocabria-cabotegravir-5426.html [dostęp: 12.02.2012]
  2. https://www.medscape.com/viewarticle/944824 [dostęp: 12.02.2021]