Przyczyna wycofania

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu lek Memantin NeuroPharma 20 mg  na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, jakim jest firma neuraxpharm Arzneimittel GmbH z siedzibą w Niemczech. Przedmiotem wniosku o wycofanie z obrotu jest seria tabletek powlekanych Memantin NeuroPharma 20 mg pakowanych po 28 oraz 42 tabletki. Powodem wniosku było uzyskanie w badaniach stabilności wyniku niezgodnego ze specyfikacją. Niezgodność dotyczyła stopnia uwalniania substancji czynnej – chlorowodorku memantyny.

W związku z wadą jakościową wyżej wymienionego produktu Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju wadliwych serii leku Memantin NeuroPharma.

Jeśli stosujesz lek Memantin NeuroPharma, sprawdź, czy Twoja seria nie została wycofana z obrotu. Szczegóły dotyczące wycofanych serii leków dostępne są w treści decyzji GIF.

REKLAMA
REKLAMA
  • Memantin NeuroPharma 20 mg:

https://rdg.ezdrowie.gov.pl/Decision/Decision?id=4288

Wycofane serie:

Memantin NeuroPharma 20 mg 28 tabl.

Numer serii P1443 Data ważności 2023-09-30

Memantin NeuroPharma 20 mg 42 tabl.

Numer serii P1444 Data ważności 2023-09-30