Wstęp

Montrealski Instytut Kardiologiczny (MHI – The Montreal Health Institute) założony w 1954 roku jest największym centrum prewencji chorób sercowo – naczyniowych w Kanadzie oraz największym centrum genetyki chorób układu krążenia w całym kraju. Nieustannie dąży do utrzymania najwyższych standardów w dziedzinie chorób układu krążenia między innymi poprzez pełnienie wiodącej roli w badaniach klinicznych.

Wyniki badania

22 stycznia naukowcy z MHI ogłosili, że uzyskali pozytywne wyniki badania klinicznego COLCORONA, które wykazało, że kolchicyna jest jedynym skutecznym lekiem doustnym w leczeniu niehospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Kolchicyna w porównaniu z placebo redukuje o 21% ryzyko śmierci lub hospitalizacji pacjentów z COVID-19. 

COLCORONA to bezkontaktowe, randomizowane badanie kliniczne z podwójną ślepą próbą, kontrolowane placebo. W skład badanej grupy weszło 4488 pacjentów z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Europy, Południowej Ameryki i Południowej Afryki. Za pomocą testu PCR zdiagnozowano COVID-19 u 4159 pacjentów i tym osobom podawano kolchicynę. Zauważono statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka śmierci lub hospitalizacji w porównaniu z placebo. 

REKLAMA
REKLAMA

Wnioski

Uzyskano wnioski, że kolchicyna podawana pacjentom z COVID-19 w badanej grupie redukuje ryzyko hospitalizacji o 25%, konieczność mechanicznej wentylacji o 50% i ryzyko śmierci o 44%. To znaczące odkrycie naukowe mianuje kolchicynę pierwszym na świecie doustnym lekiem, który może być użyty w leczeniu niehospitalizowanych pacjentów z COVID – 19.

Źródło:

Instytut kardiologii na Uniwersytecie w Motrealu