27 października 2021 roku naukowcy opublikowali wyniki badania TOGETHER dotyczącego zastosowania fluwoksaminy w leczeniu COVID-19. Wyniki zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie naukowym The Lancet.

Fluwoksamina jest popularnym lekiem przeciwdepresyjnym należącym do tzw. inhibitorów wychwytu zwrotnego (SSRI). Naukowcy mówią o kilku potencjalnych mechanizmach działania fluwoksaminy w leczeniu choroby COVID-19, w tym działaniu przeciwzapalnym, antykoagulacyjnym i przeciwwirusowym.

Fluwoksamina w leczeniu COVID-19

Już wcześniejsze badania wykazywały pozytywny wpływ fluwoksaminy na przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W sierpniu 2020 roku francuscy naukowcy informowali, że pacjenci przyjmujący fluwoksaminę, escitalopram i wenlafaksynę mieli niższe ryzyko zgonu w wyniku zachorowania na COVID-19 [1]. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili podwójnie zaślepione, randomizowane badanie fluwoksaminy w grupie 152 osób chorych na COVID-19. U żadnego spośród 80 pacjentów przyjmujących fluwoksaminę nie zaobserwowano pogorszenia stanu zdrowia i nasilenia objawów chorobowych. Natomiast w grupie 72 pacjentów stosujących placebo u 6 nastąpiło pogorszenie [2]. Skuteczność stosowania fluwoksaminy w leczeniu COVID-19 badano również w Kalifornii. W grupie 65 osób leczonych fluwoksaminą nikt nie wymagał hospitalizacji. W 14 dniu infekcji nikt z nich nie wykazywał już objawów chorobowych [3].

REKLAMA
REKLAMA

Metodyka badania TOGETHER

Celem randomizowanego, kontrolowanego i adaptacyjnego badania TOGETHER była ocena skuteczność fluwoksaminy w porównaniu z placebo w zapobieganiu hospitalizacji w wyniku zachorowania na COVID-19. W badaniu wzięli udział pacjenci z 11 ośrodków klinicznych w Brazylii, u których stwierdzono występowanie czynników ryzyka progresji do ciężkiej postaci choroby.

Pacjentów losowo podzielono na dwie grupy. Jedna z nich otrzymywała 100 mg fluwoksaminy 2 razy dziennie przez 10 dni. Podczas gdy pacjenci z drugiej grupy otrzymywali w tym czasie placebo. Zespół badawczy, personel szpitala oraz pacjenci nie wiedzieli kto, do jakiej grupy został przydzielony. Pacjentów obserwowano przez 4 tygodnie.

Badanie rozpoczęto 2 czerwca 2020 roku. Do testów kwalifikowano osoby, które cierpiały na minimum jedną chorobę z czynników wysokiego ryzyka tj. nadciśnienie czy cukrzyca oraz miały pozytywny wynik testu PCR. Ostatnim wyznacznikiem do kwalifikacji było wystąpienie objawów chorobowych w ciągu ostatnich 7 dni. 741 pacjentów przydzielono do grupy przyjmującej fluwoksamine, a 756 do grupy przyjmującej placebo. Średni wiek uczestników wynosił 50 lat. 58% badanych stanowiły kobiety.

Wyniki badania TOGETHER

Wyniki badań są obiecujące. Liczba hospitalizacji oraz dłuższych wizyt na SOR-ze w grupie osób przyjmujących placebo wynosiła 119. Natomiast w grupie osób leczonych fluwoksaminą 79 osób. Spadek ryzyka hospitalizacji czy wizyty na SOR-ze w tym przypadku wynosił 32%. Spośród 548 osób przyjmujących fluwoksaminę zgodnie z protokołem zmarła tylko 1 osoba. Natomiast w grupie placebo z 618 osób zmarło 12. Spadek śmiertelności po przyjmowaniu fluwoksaminy wynosi 91% [4].

Według Edwarda Millsa, głównego badacza badania TOGETHER, “Fluwoksamina jest jak dotąd jedynym lekiem, który-jeśli zostanie podany wcześnie-może zapobiec przekształceniu się COVID-19 w chorobę zagrażającą życiu. Może to być jedna z naszych najpotężniejszych broni przeciwko wirusowi, a jej skuteczność jest jednym z najważniejszych odkryć, jakich dokonaliśmy od początku pandemii.”

Pojawiła się nadzieja, że ten powszechny i stosunkowo tani lek będzie skuteczny w leczeniu COVID-19. Co więcej, jeśli lek ten zostanie kiedyś zarejestrowany w leczeniu COVID-19 będziemy mieli lek dostępy cenowo również dla mieszkańców biedniejszych krajów.

Źródło:

  1. Hoertel, M. Sánchez-Rico, R. Vernet, N. Beeker et al. Association between antidepressant use and reduced risk of intubation or death in hospitalized patients with COVID-19: results from an observational study. Mol Psychiatry. 2021
  2. Lenze, C. Mattar, CF. Zorumski, et al. Fluvoxamine vs Placebo and Clinical Deterioration in Outpatients With Symptomatic COVID-19: A Randomized Clinical Trial. JAMA.2020;324(22):2292–2300.
  3. Seftel , DR. Boulware. Prospective Cohort of Fluvoxamine for Early Treatment of Coronavirus Disease 19. Open Forum Infect Dis. 2021 Feb 1;8(2):ofab050.
  4. G. Reis,  E. Augusto dos Santos Moreira-Silva, D. Carla Medeiros Silva, et al. Effect of early treatment with fluvoxamine on risk of emergency care and hospitalisation among patients with COVID-19: the TOGETHER randomised, platform clinical trial. The Lancet. 2021.