Kogo obejmują wskazania?

Lek został zatwierdzony dla osób chorujących na niedrobnokomórkowego raka płuc z mutacjami receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w eksonie 20, u których nastąpił rozwój choroby po chemioterapii opartej na platynie. FDA zatwierdziło również testy służące do identyfikacji mutacji w eksonie 20. Exkivity jest pierwszą i jedyną zatwierdzoną terapią doustną zaprojektowaną specjalnie w celu zwalczania mutacji EGFR eksonu 20. FDA zatwierdziło to wskazanie w trybie przyspieszonego zatwierdzenia. Weryfikacja i opis korzyści klinicznych w badaniu potwierdzającym będą miały znaczący wpływ na jego dalsze losy.

Czytaj również: Nowa szansa dla osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuc

Mobocertynib

Mobocertynib jest substancją czynną obecną w leku Exkivity. Jest to pierwszy w swojej klasie, doustny inhibitor kinazy tyrozynowej (TKI). Lek został zaprojektowany specjalnie do selektywnego zwalczania mutacji eksonu 20 receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Badania kliniczne 1 i 2 fazy z zastosowaniem mobocertinibu u pacjentów chorujących na NSCLC z mutacją EGFR w eksonie 20 wykazały, że mobocertinib spowodował odsetek odpowiedzi na leczenie na poziomie 43%.

REKLAMA
REKLAMA

Niedrobnokomórkowy rak płuc

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC) jest najczęstszą postacią raka płuca. Stanowi on około 85% z szacunkowej liczby 2,2 miliona nowych przypadków raka płuca rozpoznawanych każdego roku na świecie. Natomiast pacjenci chorujący na NSCLC z mutacją EGFR w pozycji eksonu 20 stanowią około 1-2% pacjentów z NSCLC. Choroba ta występuje częściej w populacjach azjatyckich w porównaniu z populacjami zachodnimi. Co więcej, NSCLC z mutacją eksonu 20 wiąże się z gorszym rokowaniem niż inne mutacje EGFR. Wynika to z niedostatecznego poznania tego przypadku oraz braku możliwości leczenia celowanego. Leczenie celowane może poprawić wskaźniki odpowiedzi na leczenie.

Źródło: https://www.drugs.com/newdrugs/fda-approves-exkivity-mobocertinib-egfr-exon20-insertion-non-small-cell-lung-cancer-nsclc-5656.html