Przyczyna wycofania

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu lek Elenium na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, jakim są Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” S.A. z siedzibą w Warszawie, o wycofanie z obrotu serii produktów leczniczych Elenium tabletki drażowane 5 mg. Powodem wniosku było uzyskanie w badaniach stabilności wyniku niezgodnego ze specyfikacją. Niezgodność dotyczyła stopnia uwalniania substancji czynnej (chlordiazepoksydu) w ciągłym badaniu stabilności w warunkach normalnych, po 18 miesiącach sezonowania.

W związku z wadą jakościową wyżej wymienionego produktu Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju wadliwych serii leku Elenium.

Jeśli stosujesz lek Elenium, sprawdź, czy Twoja seria nie została wycofana z obrotu. Szczegóły dotyczące wycofanych serii leków dostępne są w treści decyzji GIF.

REKLAMA
REKLAMA

Wycofane serie:

Elenium 5 mg

Numer serii 50120 Data ważności 2023-12-31