Przełomowe badanie naukowe

Wyniki badania Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy (RECOVERY), przeprowadzonego na Uniwersytecie Oksfordzkim z czerwca 2020 roku, wskazywały na zmniejszenie liczby zgonów o ponad jedną trzecią u pacjentów wentylowanych i o jedną piątą wśród pacjentów otrzymujących tylko tlen, u których stosowano deksametazon.

Do badania RECOVERY włączono 2104 pacjentów przydzielonych do grupy otrzymującej deksametazon w dawce 6 mg dziennie, przez 10 dni oraz 4321 osób przydzielonych do zwykłej opieki medycznej. Wyniki sugerują, że steryd zmniejszył liczbę zgonów o 35% u pacjentów wentylowanych i o 20% u pacjentów otrzymujących tlen. Wśród pacjentów, którzy nie wymagali wspomagania oddychania nie zauważono korzyści. 

Steryd lekiem na obecne zło

Mark Borthwick, farmaceuta konsultant ds. Opieki krytycznej w Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust wskazuje, że ten niedrogi i powszechnie używany steryd oprócz zmniejszenia śmiertelności, obniżył również liczbę pacjentów wymagających pełnej wentylacji inwazyjnej, co przyczyniło się także do odciążenia intensywnej opieki medycznej.

REKLAMA
REKLAMA

Bothwick radzi kontynuowanie badań w celu dalszej poprawy wyników. Należy poznać optymalną dawkę, czas działania deksametazonu oraz długoterminowe skutki terapii na wskaźniki wtórnych zakażeń organizmami oportunistycznymi.

Źródło: pharmaceutical-journal.com